Navnebevilling og børnene

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning 

Denne sides slægtsforskning om Viderik-efterkommere er meddelt af Kirsten Vinter Mathiesen/Keld Kahr Mathiesen.

Navnebevillingen og børnene
Den 18. november 1905 fik følgende personer i familien bevilliget at bære efternavnet "Sommer" efter deres dåbsnavn:

"Thomas, Ane og børnene (undtagen Øllegaard Christine, som da var gift med senere overhovmester på Amerikabåden Frederik VIII, Poul Winther Pedersen) og 4 børnebørn efternavnet Sommer. Herefter hed de Jensen Sommer. Børnene Jens Karl og Marie var i forvejen døbt Sommer, men fik således justitsministeriel godkendelse på navnet.

Bevillingen blev udstedt af kongen, og underskrevet af Alberti, der var justitsminister på det tidspunkt. Han glemte i sin embedsførelse, at loven også omfattede ham selv og han blev derfor senere straffet for, at stikke fingrene for dybt i finanskassen.

I forbindelse med navneskiftet indhentes der 1904 bekræftelser på, at Thomas kaldte sig Sommer. Heraf fremgår det, at han og Ane på det tidspunkt boede i Horsens. De var altså flyttet til Thonbogade nr. 6. før 1904. Her døde de med 1 måneds mellemrum i slutningen af efteråret 1908. De nåede at se deres yngste datter blive viet i 1905 og oplevede lige hendes 1. barn Jørgen Vinther Sørensens første leveår.

Børnenes historie
Om Ane Sommer og Thomas Videriksen Jensen Sommers 8 børn ved vi følgende:


De 7 børn, af de 8 vi kender, ses herover på et fotografi, som antagelig er taget i Horsens i 1908, da begge forældre døde med knap en måneds mellemrum. Det er Christian Juel Jensen der mangler. Han døde den 15.01.1906 i Horsens. (foto: KM)

I første række fra venstre
Øllegaard Christine Jensen
født 1869,
Marie Jensen Sommer
født  1866
Maren Jensen Sommer
født 1876

I bageste række fra venstre
Jens Carl Jensen Sommer født 1864
Andreas Jensen Sommer født 1860
Ane Sofie Jensen Sommer født 1862
Peder Jensen Sommer
født  1871

Personalhistorie
Jens Carl Jensen (Sommer) blev uddannet som maler og boede i København. Han blev gift med Anne Christine Skov. Jens Carl flyttede til København og Boede bla. Abildsgaardsgade 6, 1.sal.

 

De fik 3 børn:

Victor Thomas Sommer Jensen født  01.08.1896. Ses her til venstre. (foto tv.: KM)

Kaj Alfred Christian Sommer Jensen født  03.09.1900.

Elida Sommer Jensen født 17.10.1907. Elida blev gift Andersen. Hun døde fredag den 12.07.1985 og blev bisat fra Bellahøj kirke den 17.07.1985.


Efter navneskiftet kom børnene til at hedde Sommer Jensen Sommer.
 

 

Familien boede den 18.11.1905 i Abildgårdsgade nr. 6, 1. sal i København. Den dag skrev han følgende brev til sin søster, Maren, som skulle giftes dagen efter. Han havde endnu ikke vænnet sig til sit nye navn, men skrev stadig under med J. Carl Jensen. Brevet lød som følger:

»Kære søster og svoger!

Når I modtager dette brev, sender vi Eder mange kærlige tanker og lykønskninger. Vi ønsker at det må være Eder forundt, at leve livet sammen med et godt helbred, og at freden og lykken må fæste bo hos Eder. Livet og fremtiden er en lukket bog, hver dag der går er et lad i denne vor egen livsroman, og livet selv er det mærkeligste eventyr. Hver dag giver nye erfaringer og oplevelser, men alle oplevelser giver ikke lige dybe indtryk. Denne dag vil altid stå for Eder i erindringen som enestående, som begyndelsen af et nyt kapitel i livets store roman. Ja kære søster og svoger! når vi engang imellem føler trang til at læse, så vælger vi gerne en bog, i hvis indhold der er spændende optrin og oplevelser af sælsom art. Denne slags læsning kan undertiden være så spændende, at man fristes til at slå op bag i bogen for at se hvorledes (det) går med helten eller heltinden i dette livsdrama. Men i selve livet kan dette jo ikke lade (sig) gøre, kun et blad af gangen. Fremtiden ligger skjult for os, og det er såre viseligt indrettet. Når jeg nu skal ønske Eder en lykkelig fremtid i forening, så skulle det nærmest være som en stille og fredelig drøm, en fremtid uden alt for megen kolorit af brillante farver, der blænder øjet, ej heller mørke og dystre, der minder om sorg og tungsind. Nej jeg vil ønske eder et liv som et billede, der er afdæmpet i fine lødige tonenuancer der minder om ro og fred en sildig sommeraften. Gid dette mit ønske må gå i opfyldelse.
Endnu engang lykke og held i livet ønskes af os alle.


Hils mine kære gamle forældre og søskende og familie fra os ─ vi har det godt. Din broder Jens og svigerinde. Abildgårdsgade 6, 1.«

Andreas Jensen (Sommer) blev efter hjemmedåb fremstillet i Ørum kirken 2. pinsedag den 28.05.1860. Moderen var 23 år og fadderne var: Pigerne Stine Christiansen i … mølle, Stine Carlsen, ungkarlene Jørgen Jensen i Urlev, Anders Jensen i Ny Ørum og Ole Peter Hansen i ?Hostrup.

Andreas blev uddannet som skomager og gift da han var 26 år gammel i Klakring kirke den 11.06.1886 med pigen Frederikke Rasmine Mikkelsen født 18.06.1865 i Klakring (o.57). Hun var 20 år gammel og datter af husmand Mikkel Frederiksen og Elenora Laursdatter i Klakring. Forloverne var parrets fædre. (o.48)
Andreas var startede sin tilværelse som skomager i Klakring, men flyttede på et tidspunkt mellem … og … til Horsens hvor han fortsatte skomagervirksomheden. Han nævnes dog 1894 som marskandiser, senere i 1899 som skomager og kommissionær (en person som afslutter en handel for anden mands regning i eget navn / her lig marskandiser).

Parret fik deres første barn Thomas Viderik Arthur Jensen den 25.11.1886 (o.8). Hans gudmoder var Marie Jensen, Bjerre Mark og fadderne var pigen Øllegaard Christine Jensen, Heldbjerg Mølle; Holger Jensens hustru i Gramrode; handelsbetjent Jensen i Løgten ved Silkeborg; og skrædderne F.M. Nielsen og N.K. Lorentsen i Klakring. Faderen var da skomager.

Den 02.04.1888 blev Eleonora Kristine Mikkeline Jensen Sommer født (o.23). Ved hendes dåb den 13.05. i Klakring kirke bar moderen hende og fadderne var husmand Mikkel Frederiksen og hans hustru samt faderen. Alle af Klakring. Barnet blev kun 11 uger gammel og døde den 20.06.1888 og blev begravet på Klakring kirkegård den 24.06.1888. Faderen var skomager.

Knap et år efter fødtes Eleonore Kristine Mikkeline Jensen Sommer den 12.05.1889 (o.25). Hun blev døbt i Klakring kirke den 02.06.1889. Hendes gudmoder var pigen Jensine Kathrine Mikkelsen af Klakring og fadderne var pigen Laurine Mikkelsen af Klakring og husmand Thomas Jensen. Faderen var skomager.

1890 (FT. o.6) boede familien i et hus i Klakring By. Andreas var da skomager og havde en lærling som hed Karl Alfred Pedersen.
Familien flyttede mellem 1890 og 1891 fra Klakring til Horsens. Der blev Eduard Leonhardt Jensen Sommer født den 14.05.1891 (o.88). Faderen var da stadig skomager, men hvor de boede blev ikke oplyst i kirkebogen. Fadderne var pigerne Laurine Mikkelsen og Maren Jensen samt husmand Thomas Widerich Jensen.

Huset i Thonbogade no. 7
Andreas købte på et tidspunkt et hus i Thonbogade no. 7, matr. nr. 471. Huset som ses herunder, kan stadig ses på adressen. Det blev vist nok opført i 1900 hvilket indikerer at et gammelt hus var blevet revet ned og et nyt opført af Andreas.

Her blev Alma Frederikke Andrea Jensen Sommer født 12.04.1894 (o. 304). Hun blev døbt den 20.05.1894 i Vor Frelser kirke. Fadderne var pigen Caroline Mikkelsen og husmand Mikkel Frederiksen, begge af Klakring og arbejder Marius Nielsen. Død (o. 215) den 10.03.1895 i Horsens Vor Frelser sogn, begravet den 14.03.1895. Hun blev 10 måneder gammel, og faderen nævnes da som marskandiser.


Det næste barn, der blev født i Thonbogade, var også en pige, og hun fik navn efter sin afdøde storesøster og kom derfor til at hedde Alma Frederikke Andrea Jensen Sommer. Hun blev født den 18.06.1897 og blev døbt den 18.07.1897 i Vor Frelser kirke (o. 319). Fadderne var murer Martinus Nielsen og hustru, snedker Jens Jørgen Petersen og hustru. Alma døde den 17.04.1898 og blev begravet den 21.04.1898 i Horsens. Hun blev 11 måneder gammel på nær en dag. Faderen nævnes da som marskandiser.

Der skulle ikke gå lang tid før der blev født en ny Alma. Det var Alma Rigmor Andrea Jensen Sommer som blev født den 02.02.1899 i Thonbogade i Horsens (o. 254). Hun blev døbt den 16.04.1899 i Vor Frelser kirke. Faderen blev da nævnt som skomager og kommisionær (marskandiser der tager andre folks ting i kommission med salg for øje) og fadderne var skomager Ostenfeldt og hustru samt tjenestekarl Christian Juel Jensen af Tyrsted (barnets farbroder).

Familien boede stadig i Thonbogade i 1901 og Andreas nævnes da som kaffebrænder og fæstemand. Der nævnes på det tidspunkt 4 levende børn og 3 døde i ægteskabet. Ved tællingen boede børnene Thomas, Elenora, Eduard og Alma hjemme (o.8/9). Herudover var der to logerende i huset en snedkerlærling og en enke som hed Anna Kirstine Margerita Dabbelsten.

1906 nævnes familien stadig i Thonbogade 7 og Andreas var stadig kaffebrænder og fæstemand. Af hjemmeboende børn nævnes Eduard der var billedskærerlærling, Alma og Anna Margrethe der var født den 22.02.1904. Herudover var der to lejere på kvisten.

1911 nævnes Andreas som som stadsfæstemand i Thonbogade og forretningsfører for ”Kinografen” i Kattesund 5. Af hjemmeboende børn nævnes sønnen, Thomas, som var snedker, og datteren, Elenora, som var ekspeditrice hos Crome og Goldsmidt, samt Alma og Anna.

1916 bor de stadig i Thonbogade og Andreas nævnes da som stadsfæstemand. Hans kone, Frederikke, opholdt sig midlertidig i Odense.

Afholdslogen
Andreas var med til, at starte biografen Biokosmoramakinografen op. Den var en af de første biografer i Horsens, og blev drevet af afholdslogen N.I.O.G.T (Nordic Independent Order of Good Templars = de gode tempelherres uafhængige orden i Norden), som 1911 havde til huse i gården til kattesund nr. 5 hvor de også havde deres festsal.

Afholdsrestaurant
Andreas var medlem af denne loge og blev senere indehaver af en afholdsrestaurant på torvet i Horsens. På sine gamle [dage] købte Andreas ejendommen Tordenskjoldsgade 2 og her boede han på sine gamle dage.

Død o. 1925
Han døde her af et hjerteslag, forårsaget af åreforkalkning.
Under en samtale med sin søn ude i gården blev han dårlig, og umiddelbart efter at sønnen havde fået ham indenfor, udåndede han. Han blev 65 år gammel og døde antagelig omkring 1925.

Andre ejendomme
Tordenskjoldsgade 2, matr. nr. 303m, som ses her ved siden af blev påbegyndt i 1916 antagelig af malermester Georg Hansen. Huset stod færdig i 1919 og var antagelig blevet købt af Andreas umiddelbart efter, for 1921 boede familien ikke længere i Thonbogade. Tordenskjoldsgade nr. 2 ses dog ikke på nettet 1921. Andreas døde antagelig mellem 1921 og 1925 for 1925 nævnes Frederikke som enke og ejer. Hun ernærede sig ved syning og boede på adressen sammen med datteren Anna Margrethe Jensen Sommer, der var telefonistinde og ugift.

Sønnen Thomas Viderich Arthur Jensen Sommer der var postbud havde også en lejlighed i ejendommen og boede her med sin kone, Mary Hansine Ginnerup født 23.03.1892 i Horsens, samt deres to børn Grethe Myrthla født 03.03.1918 og Otto Børge født 18.07.1921.

Efternavnet Sommer - og eftermælet
Det var Andreas der 1905 ansøgte om, at familien måtte antage efternavnet Sommer, som han selv havde givet sine børn som mellemnavn. Som stadsfæstemand drev Andreas en form for arbejdsformidling. Han var meget afholdt og nød megen anseelse, og var vel på grund af sit arbejde, som fæstemand, biografmand, restauratør og afholdsmand kendt og agtet af mange i Horsens.

Frederikke overlevede sin mand i mange år og døde 16. 06.1946 næsten 81 år gammel. Hun boede da hos sin datter N:N: og svigersøn, Niels H. Petersen på Langemarksvej 28 B i Horsens. Hun blev bisat fra Klosterkirken fredag den 21.06.1946 og begravet på Østre Kirkegård i Horsens.

Andreas og Frederikke fik mindst de 5 børn som nævnes i 1905, da de fik nyt efternavn:

Thomas Viderich Artur (Sommer) Jensen Sommer født 25.11.1886 i Klakring blev uddannet snedker og viet i Vor Frelser kirke den 25.11.1915 med Mary Hansine Ginnerup født 23.03.1892 i Smedegade 76 Horsens. Hun var datter af skomager Lars Madsen Ginnerup og Mette Marie Jørgensen der var blevet gift i Vær kirke den 08.05.1891 (o.175).

1918 var Thomas postbud og boede på Allégade 30. Der blev datteren, Grethe Myrthla Jensen Sommer, født den 03.03.1918. Hendes faddere var postbud Martin Ginnerup, fæstemand Jensen Sommer og hustru samt fru Marie Ginnerup (o.140). Grethe Myrthla blev gift med en Maibom, som var herreekviperingshandler i Herning. Familien flyttede fra Allégade til hans forældres hus i Tordenskjoldsgade 2, og her boede de den 18.07.1921, da sønnen Otto Børge Jensen Sommer blev født den 18.07.1921 (o.117). Da Otto blev døbt var hans faddere frk. Anna Jensen Sommer, frk. Ellen Ginnerup, kærnemester Michael Nielsen og maskinarbejder Haakon Ginnerup. Her boede familien også i 1925.
Thomas Viderich Artur Jensen Sommer flyttede senere til Løvenørnsgade nr.60. Her boede de i 1946 og han var da overpostbud.

Otto Sommer Jensen Sommer som døde ung i begyndelsen af 1940-erne af tuberkulose.

En datter som blev viet med motorfører på Bryrupbanen, Jens P. Jørgensen. De boede i 1946 i Hospitalsgade nr. 19 og fik ingen børn.

En datter, viet med bryggeriarbejder Niels H. Petersen som boede Langemarksvej 28 B (1942-1946). Her boede hans svigermoder Frederikke Rasmine Mikkelsen på sine gamle dage og der døde hun.


Billede: avisudklip

Til venstre ses et udateret avisudklip fra en af Horsens aviserne som omtaler Andreas Jensen Sommers død. Hvor på Torvet han havde afholdsrestauration er det endnu ikke lykkedes os at opklare, men det kan have været i ”Palæet” på torvet 4. Huset ses herover og var fra 1901 til 1918 ejet af Odd Fellow logen. Det nederste fotografi er taget af Hugo Matthiessen i 1914 og viser Torvet 4 og 2 som er erstattet af andre bygninger i dag. Det hvide hus til højre i billedet er Søndergade nr. 48 som fra 1806 og til 1842 var kasernegård for Det Slesvigske Kyrasserregiment. Her kom Andreas´ oldefar 128/45 Johan Henrick Ernst Sommer garanteret, når han som eskadronkirurg skulle hente sin hest eller behandle en syg, for her boede en del af mandskabet og baggårdene rummede regimentets mange heste.

Palæet blev i 1918 købt af Ungdomsforeningen i Horsens som i 1921 henlagde deres aktiviteter dertil. Her var kordegn Søren Vilhelm Sørensen sekretær for foreningen. Se hans omtale under 64/28.Ane Sofie Jensen (Sommer) blev døbt den 25.05.1862. Moderen var da 26 år gammel og fadderne var: Husmand Jørgen Nielsens hustru, gårdmand Ole Jensens hustru, Else Marie, gårdmand Jørgen Thomsen Christiansen i Daugård, husmand Jens Carl Christiansen og Niels Pedersen.

 

Ane Sofie Jensen Sommer fotograferet som ung af fotograf Chr. Hanghøi, Matrhiasgade 31, Viborg.


Ane Sofie blev diakonisse og levede herefter resten af sit liv på diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Hun blev ikke gift og huskes af søsterens barnebarn Birthe Max Hansen som en elskelig og rar gammel dame.Da jeres oldefar 8/3 Ib og hans bror Otto Harald blev konfirmeret, fik de begge en salmebog af Ane Sofie i konfirmationsgave. Da Otto efter nogle år så hende igen, hentede han sin salmebog og viste hende den stolt og spurgte, om hun ikke syntes, at den stadig var fin? Hun klappede ham da blidt på hovedet og svarede "ja, ja! lille Otto, det havde nu været bedre, om den havde været slidt".

Den 1.oktober 1933 skrev hun den strofe I ser her ved siden af i Ibs salmebog. Der står:

”Herren er den bedste Lods
Når han står ved Styret!
Han vil lydes; han vil troes,
Hvor han fører Ordet. –
Sine venner hjælper han
Over Tidens Vande
Hjem til Livets skønne Land
hist bag Himmelstrande.”


Farmor har stadig Ibs salmebog. Den er i en stand så man ikke kan se, at den nogensinde har været brugt, endsige slået op.

Måske var det i virkeligheden Ib, hun sagde det til. Han har måske været lidt flov over den historie og gav derfor sin storebroder skylden.


Peder Jensen (Sommer) blev født i Sdr. Aldum og døbt i Stenderup kirke den 07.01.1872. Moderen var 33 år gammel. Han blev uddannet som maler og blev gift med Vilhelmine Hansen. De boede sidst i Charlottenlund og fik 4 børn: Thorkild Herluf Sommer Jensen født  07.08.1903; Volmer Heinrich Sommer Jensen født  12.11.1904, blev kontorchef; Ingeborg Sommer Jensen og Knud Sommer Jensen. Alle fik efternavnet Jensen Sommer.


Øllegaard Christine Jensen blev konfirmeret 1883 i Nebsager sogn viet i 1896 med overhovmester på Skandinavien-Amerikalinien SS Frederik VIII, Poul Winther Anton Pedersen † 30.09.1950. De boede først i Lipkesgade, Classensgade og Willemoesgade, men flyttede omkring 1930 til Charlottenlund for at få noget lys og luft. Her boede de til Øllegaard døde 04.05.1931. Hun led af gigt og fik guldkuren, som og ikke gjorde hende rigere, men i stedet blev hendes død.
 

SS Frederik VIII blev søsat den 27.05.1913 og taget ud af drift i 1935, da linien blev lukket.
 

 


Efter Øllegaards død flyttede Poul til Gentofte, hvor han byggede han et nyt hus i Fasanhaven. Her levede han som enkemand i 19 år og boede en tid sammen med sine døtre.

Øllegaard som ung og Poul Winther Anton Pedersen da han var i sine velmagtsdage.
Originalfoto findes hos barnebarnet Birthe Max Hansen.Øllegaard og Poul fik tre børn:
Alex Winther Pedersen
født  17.04.1897; Elisabeth Winther Pedersen † 07.08.1973 og Elly Winther Pedersen.
Sønnen, Alex, blev lærer på Efterslægtens skole og var en fremragende pædagog. Ifølge museumsinspektør Erik Kjærsgaard var han en elskeligt og afholdt lærer, der også elskede sin kone.
En af hans tidligere elever har fortalt i en klumme - Hvilket menneske gjorde stort indtryk på dig i din barndom? - af Rie Krarup, fortalt at det var (Åge) Winther Pedersen, der altid havde totalt ro i klassen uden at tale ondt til eleverne, dele lussinger eller eftersidninger ud. Engang var en af hans klassekammerater ved at drukne, og Alex svømmede ud og reddede knægten, hvad der gjorde et uudsletteligt indtryk på ham som 11-årig skoledreng. Alex døde den 29.12.1973.

 

 

 

 

Øllegaard Christine Jensen Sommer og Poul Winther Anton Pedersens tre børn.
Fra venstre Elisabeth, Alex og Elly.
 

Maria Jensen (Sommer) blev uddannet som sygeplejerske på professor Tschernings klinik i København, og var en kort tid privat sygeplejerske. Hun var 4 år på Middelfart sygehus og kom på et tidspunkt derefter til sygehuset i Ringe, hvor hun blev oversygeplejerske og forstanderinde.

Ved hendes 25 års jubilæum blev ”frøken Sommer” nævnt i en avisomtale med billedet her til venstre. Om hende siges det, at hun er opofrende, og at hun venligt men bestemt har varetaget sin ansvarsfulde gerning i årene, der er gået på sygehuset i Ringe. ”Trofast har hun bistået sygehuslæge dr. med. Schultz ved mange vanskelige operationer under de ret primitive forhold, som desværre endnu er rådende der - og fornuftigt har hun ledet sygehusets økonomi. Hun var i lige grad afholdt af over- og underordnede og af patienterne”.

Maria ... blev aldrig gift og døde vist nok lige efter 2. Verdenskrig og blev begravet på Mariebjerg kirkegård i Gentofte.
 

Maria og søsteren Øllegaard Kristine som er på besøg i Ringe. Det er Maria der står bag bænken til venstre.
Dårlig kopi af fotografi taget af fotograf Hansine Mortensen i Ringe.

 


 

Christian Juel Jensen blev født den 23.12.1873 i Sønder Aldum, Stenderup sogn, Vejle amt (o. 53) og hjemmedøbt den 15.02.1874. Dåben blev konfirmeret i Stenderup kirke den 07.06.1874. Moderen var 35 år gammel og fadderne var: Barnets forældre og hans broder Andreas Jensen i Sønder Aldum. Måske fik han mellemnavnet Juel på grund af fødselstidspunktet, for vi er ikke stødt på navnet i andre sammenhænge.

Han blev konfirmeret i april 1888 i Nebsager kirke. Forældrene boede da på Hornsyld Mark og faderen nævnes som fiskehandler.
Efter sin konfirmation kom Christian ud at tjene og var 1890 tjenestekarl hos gårdejer Søren Laursen Rasmussen i Hornsyld by. Han stod 1899 fadder til sin storebrors datter Alma Rigmor Andrea Jensen Sommer, der blev døbt den 16.04.1899. Han var da tjenestekarl i Tyrsted (Vejle amt).

I 1899 opholdt Christian Juel Jensen sig som nævnt i Tyrsted, og mens han var der blev han viet den 21.07.1899 i Nebsager kirke med pigen Karoline Sørensen født 31.12.1877 i Sejs, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt. Hun opholdt sig på Hornsyld Mark og var datter af arbejdsmand Lars Peder Sørensen og Johanne Sørensen. Forloverne var Thomas Vidrik Jensen på Hornsyld Mark og indsidder Oluf Larsen i Tinghusene.
 

Det var op over at de blev gift, for den 20.08.1899 fødte Karoline deres første barn:
Aksel Thomas Jensen Sommer. Han blev født på Hornsyld Mark, så måske skete det hos Karolines svigerforældre. Aksel Thomas blev døbt den 24.09.1899 i Nebsager kirke og faderen nævnes da som arbejdsmand. Moderen bar selv barnet og fadderne var Husmand Rasmus Jensens hustru i Tinghusene; ungkarl Jens Jensen i Bjerre og faderen.

Deres andet barn, Johanne Laurine Jensen Sommer, blev født den 19.05.1901 ifølge folketællingen 1906 for Horsens, men vi har ikke kunnet finde hende født i Nebsager sogn og har heller ikke fundet forældrene i sognet ved folketællingen 1901. Måske var de flyttet udensogns og kom tilbage for deres tredje barn, Astrid Jensen Sommer, blev født den 04.12.1902 i Hornsyld stationsby (o. 41). Hun blev døbt i Nebsager kirke den 25.01.1903. Moderen bar hende og fadderne var pigen Maren Jensen i Horsens, ungkarl Jens Jensen i Braae og faderen der nævnes som indsidder.

På et tidspunkt mellem 1903 og 1905 flyttede familien til Horsens og der blev deres fjerde barn, Phillip Harald Sommer, født den 16.08.1905 i Stjernholmsgade A (o.26). Han blev døbt den 30.10.1905 i Klosterkirken. Faderen var da savskærer og moderen var 27 år gammel. Moderen bar barnet og fadderne var fæstemand Andreas Jensen (faderens bror i Thonbogade 7) og hustru samt maskinarbejder Marius Jonsen, alle af Horsens. Phillip Haralds fadder, Jørgen Marius Julius Johnsen, var ugift maskinarbejder og boede også i kælderen. På 1. sal boede Alba Estrup og hendes ugifte søn. Albas rigtige navn var Albertine Zwergius. Hun var enke efter husets arkitekt, Hektor Frederik Janson Estrup, som døde den 24.11.1904.

Christian Juel Jensen (Sommer) døde allerede den 15.01.1906 (o.14 Horsens Klosterkirke) og blev begravet den 19.01.1906 på Horsens ny kirkegård. Han var da savværksarbejder, 32 år gammel og boede Stjernholm A (i kælderen) (= matr. nr. 1002bc eller 7A som i dag benævnes Stjernholmsgade 7A).
Efter Christian Juel død blev Caroline og børnene en tid boende i Stjernholmsgade, for ved folketællingen den 01.02.1906 nævnes hun på adressen med efternavnet Sommer. Hun var enke og boende i kælderen og havde da de fire børn, der er nævnt ovenfor.

Hvad der blev af familien efter 1906 ved vi ikke, men det må have været en svær tid for Caroline med 4 uforsørgede børn i alderen fra 6 år til ½ år. Hun må på et tidspunkt være flyttet fra Stjernholmsgade 7A for familien ses ikke der ved tællingen i 1911.

Ejendommen Stjernholmsgade A, B, C som kaldes ”Huset Stjernholm” havde ikke tidligere noget husnummer, men lå mellem nr. 7 og nr. 9. I dag har den adresse Stjernholmsgade 7A, 7B og 7C. Sektionen længst til venstre er nr. 7A hvor Christian Juel Jensen (Sommer) boede.

Huset blev opført omkring 1900 og arkitekten var Hektor Frederik Jansen Estrup, som havde bosat sig i Horsens 1882 og satte et afgørende præg på byen, og stod for mange af de bygninger der blev opført på de jorder, der blev udstykket fra ”Villa Stjernholm”.

Kongsgården Næsseslottet og slægten
Her på dette sted lå tidligere kongsgården ”Næsseslottet” som i 1400-tallet blev givet til Johanniterordenen og blev kaldt Sankt Hans kloster. I forbindelse med reformationen kom det tilbage til kongen under Bygholm len, som senere skiftede navn til Stjernholm len...

Maren Jensen Sommer er jeres tipoldemor og ane nr. 16/6. Konfirmeret 1890 i Bjerre kirke."

 

 


Kilder: Barnebarn af Øllegaard, Birthe (Winther Pedersen) Max Hansen ...; gift med Poul Max Hansen. Byarkivet i Horsens. Huset Stjernholm, en artikel.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Thomas Videriksen Jensen Sommer og hans hustru Ane Sommer sammen med deres yngste barn, Maren. Fotograferet af Kihlstrøm, København. Sandsynligvis omk. 1890. (Kilde: KM)


Jens Carl Jensen Sommer


Andreas Jensen Sommer


Ane Sofie Jensen Sommer


Peder Jensen Sommer


Øllegård Christine Jensen 


Marie Jensen Sommer


Maren Jensen Sommer


Thonbogade 6 i Horsens
Foto: KM 1991 


Thonbogade 7 i Horsens
Foto: KM 1991