Povl Buchholt(z)

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Povl Lorentsen Buchholt
Født o. 1688 i Almind sogn, Viborg amt og var søn af formanden i embedet, sognepræst Lorents Caspersen Buchholtz og Anna Poulsdatter Basse, datter af Poul Christensen Basse.

Kaldsbrev 1718
Povl Lorensen Buchholtz fik 15. august 1718 kongelig konfirmation på et ham 4/7 s. å. af greve Otto Rantzau meddelt kaldsbrev som præst i Almind og Sjørslev efter begæring af hans far Lorens B., der formedelst alder og skrøbelighed ikke mere kan forestå embedet. (Jy. Reg. 25. 322) (nr. 97) http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=60342&sort=f

Viet 1719
Blev viet til Else Marie Mortensdatter Rhodia den 4.10.1719 i Viborg:
Viborg A., Nørlyng H., Viborg Gråbrødre. 1685–1757. Opsl. 70 og 71.
Anno 1719. d. 4. Octobris.
Hr. Poul Buchholtz. Sogne Præst for Almind og
Siørslef Meenigheder I Aarhuus Stifft og Min kierestes
Söster: Demoiselle Else Maria Rhodius Copulere-
de hiemme I Mit Huus af min Svoger Hl. [Højlærde] Ernst
Samuel ôverst Capellan til St. Mortens kierke I Ran-
ders. Effter hans Kongel. Mayt. Allernaadigste bref dat: Kiö-
benhaun: d. 11. Septembris Ao: 1719. Copulations Seddel
dat: Viborg d. 30. Sept: Ao. 1719.

Børn?

Død 1738

Povl Buchholt(z) døde i Almind sogn den 3.1.1738 iflg. Wiberg.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Viborg Domkirkes
Dias 1970