Kommandanten på Rosenborg (1/4)

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Kommandant Sommer - en undersøgelse
Da der er stor navnelighed hos Horsens-slægten og Rosenborg kommandantens aner, har jeg forsøgt at finde aneforløbet i begge familier/slægter så langt tilbage som muligt. Begge slægters aner skal findes i midten af 1700 tallet i Holsten, og her ligger stadig et stort arbejde med at finde eventuelle kilder i de tyske arkiver.

Christopher Heinrich Ernst von Sommer
Kommandanten på Rosenborg Slot i 1800-tallet hed Christopher Heinrich Ernst von Sommer.
(Billede tv. proveniens Det Kongelige Bibliotek)

Det lille "von" er en militær angivelse for alle officerer. Ofte betød det hvorfra hjemstavn. 

Det ligger snublende nær at se mulige spor til min mormors oldefar Johan Heinrich Ernst Sommer, født o. 1755 i Holsten. Spor er spændende, men det er ikke kun navneligheder igennem mange slægtled, en militær-karriere og kirurgi, de har til fælles.

På sporet?
For ikke at snuble i usikre spor, der bare dufter af Holsten og militær, vil jeg forsøge at lede efter dokumentation, der kan vise, om der er baggrund for et muligt slægtskab et sted i Slesvig-Holsten før 1755. At min mormors oldefar og kommandantens far har kendt hinanden, kan der ikke være tvivl om. De havde deres egen militære "twitter" dengang.

Født i Ribe 1783
Kommandant Christopher Heinrich Ernst Sommer var født 1783 i Ribe og var søn af Christian Frederic Ernst Sommer, født o. 1745 i Holsten.

Sandsynligvis fejl i kilderne
En nærmere undersøgelse af kildemateriale viser, at det er sandsynligt, at Christian Frederik Ernst Sommer (der var far til Rosenborgs kommandant) og født omkring 1745 og død den 14.06.1803 (Trinitatis kirkebog, opslag 168), var identisk med den Johan Friderich Ernst Sommer, som iflg. Enkekassen www.fogsgaard.org var født den 1.12.1744 på Hitler Schantze ved Elben og død 14. juni 1803, og at Johan var en fejlskrivning for Christian.

Oplysninger om de 2 x fru Sommer viser også sammenfald. Det er derfor nærliggende at tro, at Christian/Johan Frederik Ernst Sommer var født ved Elben på Hitlers Skanse den 1.12.1744. Christopher Heinrich Sommer 1783-1851.

Hvordan hænger dette sammen?

Christopher Heinrich Ernst Sommer
Kommandanten blev født i Ribe, ifølge kirkebogen for 1773-1814 for Ribe Sankt Katharine, (hovedkirkebogen ) opslag 66, dåb nr. 5 (= opslag 26 i kordegnens kirkebog 1779-1808):
Christopher Henrik Sommer, døbt den 7. febr. 1783.
Forældre: "Hr. Premier Leutenant Christian Friderik Ernst Sommer (født omkring 1743) af det Garnisonerende Slesvigske Infanterie Regiment og Frue Anna Sophia Sommer."
Faddere: Frue Obrist Leutnantinde Sophia Elisabeth von Passou, Frøken Cecilia Charlotta Dorothea Bloch, Hr. Obrist Christopher Marquard von Lützou, Hr. Capitain Nicolai von Foss (?), Hr. Regiments serg. (?) Ferdinand Martini) - jf. FT 1787, hvor familien boede i Ribe Købstad, Meldammen 2.

Søskende

  • Sophia Elisabeth Sommer * 1785 Ribe
  • Sophie Christiane Sommer * 1790 Rendsborg
Læs mere om Kommandantens søskende

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Rosenborg slot, København. Foto: Wikipedia


Christopher Heinrich Sommer
1783-1851
Det Kgl. Bibliotek
Se stort billede