Samuel Christopher Hølling - krigsråd

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Krigsråd og Proviantkommissær på Hitler Skanse
Ifølge Skiftet efter Mette Seidelin var Krigsraad Samuel Christopher Hølling Proviantkommissær paa Hitler Skanse ved Hamborg.

Hans broder var Adam Levin Hølling, der opkaldte sin søn efter ham.

Han blev den 26. Juni 1738 Formynder for brodersønnen af samme navn, Samuel Christopher Hølling (1725-1808), efter den hidtidige Formynder for de fem Hølling-Børn, Magister Nichel Seidelins død.

Død 1758
Krigsråd Hølling døde 1758, iflg. Mogens Seidelins slægtsbog II, navneregister, side 902.

Hitler skanse - (Rendsborg)
Hr. Krigs Raad og Provians-Forvalter Samuel Christopher Høling på Hitler Skantz i Holsten døde i embedet 1758. Han var søn af den Poul Høling som fra 16. april 1708 til sin død 08. dec. 1716 var proviantforvalter på Hitlerskanse, og efterfulgte faren i dette embede (Hirsch)." (Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk, og Pers. Hist. Tidsskr., 95. årgang, 16. række, 3. binds første halvbind, 1975)

Gift
Hr. Krigs Raad og Provians-Forvalter Samuel Christopher Høling på Hitler Skantz i Holsten blev gift med commerceråd Voigts søsterdatter Hedevig Nicolai:
"Kommerceråd Voigts testamente af 12. juli 1743: "Meiner seeligen Schwester Tochter Hetevig Nicolai, an kriegs Rath Høling verheiratet, behælt allein ihre Mutters Theil..."

Commerceråd Voigts gensidige testamente/skifte
(Kaptein Johan Voigts børn - nr. 2a-9h)
2a: Johan Nicolai Voigt, * 3. febr.1664, død 12. juli 1743, 79 år 5 mdr. gl. i sit hus i Præstø på S., begr. 19.07. s.å. i svigerfaderens, Jens Lauritsens, gravkælder i Præstø kirke.

Frederik IV var 1709 på rejse i Italien, hvorfor bestallingen som commerceråd blev dateret Venedig 17.01.1709.

Johan Nicolai Voigt blev gift 3. febr. 1709 med Anna Margaretha Jensdt. Lauritsen. Han fik da hovedgården Nysø (379 tdr. land).

Den 18. jan. 1713 oprettede de gensidigt testamente, konf. 25. nov. (Dansk Kancelli, Sjællandske registre 1713, fol. 244b-247, Rigsarkivet).

På sit dødsleje blev et nyt testamente underskrevet den 12. juli 1743, hans dødsdag. Test. conf. post mortem 22. nov. 1743. (D.K. Sj. 1743, fol. 1007b-1011b).
(Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk og J.C.W & Kay Hirsch: Officerer i den dansk-norske hær 1648-1814, Kgl. Bib.)

Hent J.C.W & Kay Hirsch: Officerer i den dansk-norske hær 1648-1814, Kgl. Bibliotek, siderne 52-63 incl.:
Hirsch side 52-53
Hirsch side 54-55
Hirsch side 56-57
Hirsch side 58-59
Hirsch side 60-61
Hirsch side 62-63
(Fotos: Regelsen, slaegtogdata.dk/Pers. Hist. Tidsskr., 95. årgang, 16. række, 3. binds første halvbind, 1975)

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø