Samuel Christopher Hølling 1725-1808

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Dåben 1725
Samuel Christopher Hølling var født den 25. august 1725 i Jylland søn af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller/Schøllen.

Han må være opkaldt efter sin farbroder, krigsråd Samuel Christopher Hølling, der også var proviantkommissær på Hitler Skanse ved Hamborg:

"Han opoldt sig i 1737 - ifølge Skiftet efter hans Moders Moster Mette Seidelin hos sin Farbroder Krigsraad Samuel Christopher Hølling, Proviantkommissær paa Hitler Skanse ved Hamborg. Farbroderen blev den 26. Juni 1738 Formynder for Samuel Christopher efter den hidtidige Formynder for de fem Hølling-Børn, Magister Nichel Seidelins død.

Han tjente som underofficer fra 1740, var Sergent ved den kongelige Livgarde til Hest, da han 17. juli 1761 fik meddelt Karakter som Sekondløjtnant i Infanteriet (Premierløjtnant reformé) og adjungeret Vagtmester-Løjtnant i København, 7. Oktober s. A. Karakter som Kaptajn-Løjtnant af Infanteriet, 2. December 1778 Kaptajn af Infanteriet, 8. Oktober 1790 Major af Infanteriet, 10. Juni 1803 Vagtmester-Løjtnant i København og reserv. Oberstløjtnants Anciennitet." Ifølge Mogens Seidelins Slægtsbog II, side 548.

Gift 1761 i København
Han blev ifølge gift med Else Christiana Qvist/Quisten/Ortmann den 27. november 1761 i "Huset" i Garnisons sogn i København, men jeg har ikke fundet det i kirkebogen. Mogens Seidelin angiver "Garnisons Kgb. tysk". Else Christiana Qvist blev født 11. September 1735 og var datter af Carl Christian Ortmann. Han var den 7. januar 1760 karakteriseret Premierløjtnant i Drabantgarden, der opløstes ifølge ordre af 28. december 1763. (Mogens Seidelin, s. 548).

Børn
OBS! Oplysninger er alle checket i kirkebøgerne:
1. Anna Elisabeth Høling. døbt d. 20. aug. 1762 – Død 5. maj 1842 i Kbh. Trinitatis. Dåb: Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 248 højre side. Døbt d. 20. aug. 1762. Vat. Wachm. Liuet: Samuel.  Christ. Höling, Mut: Else Christiane Qvisten. Kind Anna Elisabeth. Test: Lieût. Kube, Lieût. Ludewig, Lieût. Orthmann, Frau Lieût.inde Kube, Jr. Sophia Hinrichs Daat. Gift med byskriver Hans [Christian] Kierulf. (Regelsen, slaegtogdata.dk). Blev 1799 by- og herredsskriver, 28.2.1800 beskikket til tillige at være postmester i Æbeltoft efter Engelbrecht Hesselberg. 1.2.1801 byskriver i Æbeltoft, 36 år. Gift med Elisabeth Høling, 38 år, begge i 1. ægteskab. Datter: Kristiane Dorthea Lovise, 8 år iflg. Folketælling 1825. født o. 1793 iflg. Nygaard. Hans Chr. K: Entledigt d. 18.5.1804 i nåde efter ansøgning med 200 rdlr. pension af kongens kasse. (Nygaards sedler).
2. Wilhelmina Sophie Christina Høling. Døbt d. 26. nov. 1764 (Kbh. Tysk Garn.)
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 289.
26. nov. 1764. Vat. Hr. Wagtmeister Lieutenand Samuel Christopher Höling. Mut. Else Christina Ortmann.
Kind. Wilhelmina Sophia Christina. Test: Graff Ahlefeldt, Capt. Haxthausen, Mag. Rebstorff, Obriste-inde Taûtte, Fraue Rebstorff.
3. Ide Elisabeth Høling, døbt d. 24. febr. 1766.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 311.
24. feb. 1766. Vat. Samuel Christopher Höling, Wachtm: Lieut. Mut. Else Christiane Qvisten.
Kind: Ide Elisabeth Høling. Test: Obrist Joh Frid? Tautte, Maj. Carl Lastouier? Ober Audit. Pitzler, Fr Ludwig, Birgitte Hansen.
4. Georg Poul Hølling, døbt 28. febr. 1767.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 336.
D. 28. feb. 1767. Vat. Vagtmeister Liuet. Samuel Christopher Hölling. Mut. Else Christiane Qvist.
Kind: Georg Poul. Test: Mag. Harboe, Capt. Bærner, Lieut. Hansen?, Fr. Mûhler, Fräul. Alider? Fischer.
5. Carl Christian Hølling.
Døbt d. 27. sept. 1768. Død 24. marts 1853.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 367.
D. 27. sept. 1768. Wachtmeister Lieutenant Samuel Christoph. Hölling. Mut. Else Christina Qvisten.
Kind: Carl Christian. Test. Gen. Aud. Bornemann, Maj. Grysie? Orthmann, Maj. Harbou, Jfr. Winther.
 6. Conrad Wilhelm Christian Fridrich Mogens Høling døbt 25. okt. 1769.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 387.
D. 25. okt. 1769. Lieut. Samuel Christopher Höling. Mutt. Else Christiana Quistie?.
Kind: Conrad Wilhelm Christjan Fridrich Mogens. Test: Gaub. Grev Ahlefeldt, Geh:? Grev Holck, Cammer. Hr. Lüttichov, Grevin Holch, Fraul. Raepstorph.
7. Else Christiane Hedewig Hølling. døbt d. 9. npv. 1770, død (ugift) 26. juli 1853. (Jvf. FT1845 født i Kbh.)
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1749 - 1772. Opsl. 401.
D. 9. nov. 1770. Vatt. Lieüt. Samuel Christopher Hölling. Mutt. Anna [Else] Christine Quist.
Kind: Else Christiana Hedewig. Test: Capt. Hauch, Lieut. Wildenrath, Lieut. Mejer, Frau Cath. Petersen??, Fraul. Schrödern.
FT 1840 - Stormgade 197, 2. sal
København, København (Staden), Vester Kvarter, Stormgade, No. 197, 2. Sal, 226 F3, FT-1840, C9481. Kommentarer: "Procurator de Skeels Enke"
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ida Elisabeth de Skeel født Høhling 66 Enke Lever af Pension
Mette Charlotte de Skeel 28 Ugift hendes Datter
Caroline Sophie de Skeel 25 Ugift hendes Datter

Marie Kirstine Andersen 20 Ugift Tjenestepige
Else Christiane Hedevig Høhling 70 Ugift Huusmoderens Søster, lever af Pension
Carl Ferdinand Vessel Brown 30 Ugift Lærer ved Landcadett Academiet, Logerende
Carl Vilhelm Hundrop 33 Ugift Theologisk Candidat, Lever af Information, Logerende

8. Ernst Ludvig Gottlob Hølling døbt 31. marts 1772, død 25. aug. 1854
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisions sogn. 1749 - 1772. Opsl. 420.
31. marts 1772. Vatt: Wachtmeister Lieut. Samuel Hölling. Mutt: Else Christiana Quistens.tr?.
Kind: Ernst Ludvig Gotlob Hølling. Test: General Eichsted, Major Vidard?, heim?, Capt. Penache, Lieut. La Fleur?, Fraue Holck?, Quind? Hafner.
9. Juliane Maria Hølling. døbt 10. sept. 1773.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1772 - 1797. Opsl. 20.
10. sept. 1773. Lieüt. Samuel Christopher Hölling. Mutt. Else Christina Quist.
Kind: Juliane Maria. Test: Printz v. Bevern, General? Brakel?, General? Emsen?, Qeml? Romling.
10. Ide Elisabeth Hølling. Døbt d. 23. dec. 1774 i Kbh. Garnisons sogn. Død 20. okt. 1843. Gift med Holger Frederik Skeel.
Kbh. A., Sokkelund H., Frederiks Tyske kirke. 1772 - 1797. Opsl. 42.
23. dec. 1774. Vatt. Lieut: Samuel Christopher Hölling. Mutt:  Else Christiane Ortmanns.
Kind. Ide Elisabeth Hølling. Test: Clesen?, Lieut: Halfred?, Herr? Mayern, Jfr. Ludvig.
(Iflg. faderens opgivelse nedf. var han far til i alt 12 børn)

Else Christiana Qvist død 1807
Døde den 27. september 1807 i København under englændernes bombardement af København 1807 og blev begravet 1. oktober på Garnisons Kirkegård.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1807-1820. Opsl. 3, begravelse nr. 363. Begrav. dato: 1. oct. 1807. Frue Majorinde Else Christiane v. Høling, fød Quist, død 27. sept. på Vester Vold. Alder: 72. Sygdom: Mave Syge.
[Note LKJ: mavesyge angives flere gange som dødsårsag i de dage.]

"Hendes Mand bekendtgjorde hendes Dødsfald i Adressekontorets Efterretninger for den 29. s. M.: "I min høje alderdom maatte jeg see Døden berøve mig den 27. Septbr. den gode og retskafne Ægtefælle Elisa Christiane, Datter af Drabant Pr. Lieutn. Orthmann, i hendes Alders 74 Aar. Hun var Moder til mine 12 Børn - 8 føler Tabet med mig. Den sidste Nats Bombardement maatte hun flygte med mig fra Volden, efter at see vor Boehave ødelagt. Denne sørgelige Bekiendtgørelse skeer ikkun for mine fraværende Børn, Børnebørn og den øvrige Slægt. Kiøbenhavn den 30. Septbr. 1807. Høhling. Major og Vagtmester Lieutn." (side 549).

Samuel Christopher v. Høhling død på Volden over Vester Port
Samuel Christopher Hølling døde året efter sin kone, den 2. december 1808 i København og blev begravet den 6. december på Garnisons Kirkegård.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1807-1820. Opsl. 26, begravelse nr. 591. Begrav. dato: 6. dec. 1808. Hr. Major Samuel Christoph v. Høhling, død 2. dec. paa Volden over Vester Port. Alder: 89?. Sygdom: Alderdom. [Note: Alder måtte være 83, hvis født i 1725]

Skiftet efter Vagtmesteren
"Vagtmesterløjtmant Samuel Christopher Hølling havde Bolig i "Schackens Bastion" umiddelbart Nordvest for Vesterport (PT 1899, 188). Her i hans Bolig paa Vestervold fandt 31/12 1808 Skiftet sted efter ham, der havde siddet i uskiftet Bo efter sin Aaret før under bombardementet afdøde Hustru; hans Ejendele vurderedes til 36 Rd. 3 Mk., hvortil kom 11 Rd. 5 Mk. i ekstra Gage i November, men da Begravelsen havde kostet 135 Rd., blev intet til Arv for hans 3 Sønner og 5 Døtre.", skrev Mogens Seidelin i sin slægtsbog III, Odense 1971, s. 1313.

Note: Schackens Bastion/Schacks Bastion var en del af Københavns befæstning og lå ved Vesterbros Passage. Bastionen hed oprindelig Vesterports Bastion, men blev i 1671 opkaldt efter Hans Schack (1609-76), der var præsident for Krigskollegiet fra 1660. (Se kort og læs mere på www.sa.dk under "Temaer til inspiration")
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Schackens Bastion i KBH
Kort 1846, www.sa.dk
Se stort kort


Mastekranen.
Englændernes hærværk på Holmen. Ukendt kunstner. Kilde Wikipedia
Se stort billede

  Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø