Holger Frederik Skeels aner

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Sammendrag fra Vilhelm Samuel Skeels optegnelse af slægten


Holger Frederik Skeel, malet af H. Chr. Vantore (H.C.Hansen) 1910.
Portræt  i "Riddersalen" på Roskilde Kloster. Foto: LKJ 2011

Holger Frederik Skeels aner
1. Søn af Vilhelm Matthias Holgersen Skeel (2. juni 1746, tvilling Regize – døde i Sorø 9. april 1817, begr. Sorø kirkgd.) og Mette Vind (14. marts 1749 - 3. okt. 1808, begr, Sorø kirkegård). Side 317-319.

2. Søn af Holger Adersen Skeel (2. april 1699 – 9 marts 1764) og Regize Sophie baronesse af Gyldencrone ( 22 maj 1706 - 27 okt 1779) side 298 f.

3. Søn af Anders Jørgensen Skeel (22. febr. 1665- 25. april 1702) og Sophie Amalie Vind (5. febr. 1668 – 21. jan. 1743) side 298ff.

4. Søn af Jørgen Ottosen Skeel (4. april 1634 – 24. dec. 1696) og Elisabeth Bille ( - 1714) side 259ff

5. Søn af Otto Albertsen Skeel (29 nov 1605- 26. maj 1644) og Ide Lunge (1. sep. 1612 – 30. okt. 1671) side 209ff

6. Søn af Albret Skeel (23. nov. 1572 – 9 april 1639) og Berte Friis (27. feb. 1583 – 31. jan. 1652) side 134ffff. (se side 136 om Hesselager – Niels Friis, far)

7. Søn af Christen Albretsen Skeel (23. juni 1543 – 26. aug. 1595) og Margrete Brahe, (1551- 10- marts 1614, begr. I Mortens kirke i Randers) datter af Otto Brahe til Knudstrup, Skåne, og Beate Bille. Stamforældre til alle nulevende Skeeler, både grever og ikke-grever, da alle andre linier er uddøde. side 105ff

8. Søn af Albret Andersen Skeel (?- 28. nov. 1568) og Kirsten Sandberg (? - 8- febr. 1572), hendes mor hed Ane Sommer, datter af Oluf Sommer og Ane Rosenkrands, Oluf Sommer var søn af Christen Sommer og Berthe Pick, side 66. Albret Andersen Skeel var

9. Søn af Anders Albretsen Skeel (14?? før 1506 - efter 1552) og gift 1) Karen Flemming (?- ?) børn, gift 2) Begge Rosenkrands, ingen børn, side 53ff.

10. Søn af Albret Andersen Skeel, væbner (? - 1499), og Abel Dan, side 39. gift 1) Else Frost (død mellem 1471-1477).

11. Søn af Anders Albretsen Skiel (?- 1458?) og 1) Kirsten Krag (?- før 1467), side 31ff

12. Søn af Albret Rytther ”Lange Skeel” (? – 1400?) og frue Marin (?-?)side 29 + 35. Albret Rytter var af oprindelig dansk slægt iflg. Vilhelm Samuel Skeel, side 3
 

Kilde: Sønnens bog: Vilhelm Samuel Skeel: optegnelser om familien Skeel, Kjøbenhavn 1871, Louis Kleins Bogtrykkeri.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Roskilde Kloster 2011


Salen, Roskilde Kloster


Holger Frederik Skeel


Vilhelm Matthias Skeel
Holger Fr. Skeels far


Vilhelm Matthias Skeel
Fotos LKJ 2011
 


Skeel-slægtens våbenskjold
(Kilde: finnholbek.dk)