Abel Svane 15??-1625

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Svaning/Svane

Abel Hansdatter Svane var født i Ribe og var datter af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage.

Kinch skriver: ”Datteren Abel blev 1586 gift med en berømt Riber, den medicinske Professor, Dr. Anders Kristensen [1551-1606] i København, der blandt Andet er bekendt deraf, at han var den Første, der vovede at trodse sin Tids Fordomme ved et Forsøg på at indføre Anatomien ved Universitetet. Efter hans Død giftede hans Enke sig på ny med den rige [tolder] Hans Mechelborg i Helsingør.” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 194.)

Kinch fortsætter i en note om Anders Kristensen/Christensen: "Denne verdensberömte Mand, som var født 1551, var en Sön af en Riber Borger, Kristen Sörensen, og hans Hustru, Karine Andersdatter. Hans Fader oppebar i flere År Madskatten i Riberhus Len. 1580 brændte hans Hus, og Kongen eftergav ham Halvdelen af den Fisk, som han havde oppebåret i Skat, og som var brændt. 1591 skjænkede Kongen ham 6 Td. Korn, rimeligvis af Hensyn til Sönnen. - Denne sidste havde gået 16 År i sin Fødebys Skole (R. C., S.605)."

Abel Svanings 1. mand død i Sorø 1606
Dr. Anders Christensen blev begravet i Sorø kirke: "22. Dr. Anders Christensen, Skolens Forstander, død 26. nov. 1606. Stenen lagt af hans Hustru Abigael Svaning. Latinsk fordybet Versaltværskrift på en Skrifttavle i Kartoucheramme, omfattet af en Arkade med tvedelt muslingskalprydet Bue. Foroven i Kartouchen Kranse med Ægteparrets Våbenskjolde. Rigt og omhyggeligt Arbejde af et Roskildeværksted. Sortblå, antagelig skånsk Kalksten, 227x133 cm. Midtskibet (Løffler: Sorø Akademis Landsbykirker, 1896, s. 12)"

Abel Svanings 2. mand død i Helsingør 1623
Hans Mechelborg (fra Haderslev?) var "hofmønsterskriver", der døde i 1623 i Helsingør og blev begravet i byens Skt. Olav kirke. Gravsten nr. 9, er afbilledet som fig. 138, ifølge Natmus værk om Danmarks kirker s. 252.  Han var gift første gang med Marine Pedersdatter, der døde 23. aug. 1607 og anden gang med Abela, datter at provst i Ribe, mag. Hans Svaning.

Abela Svaning døde i Helsingør 1625
Hun blev begravet i Skt. Olai kirke under samme gravsten i hvid kalksten som hendes mand, Hans Mechelborg. Stenen måler 261x181 cm. De slidte indskrifter i kartouchefelterne over og under opstandelsesrelieffet er religiøse iflg. Natmus. Og som det sig hør og bør viser de kvadratiske hjørnefelter siddende evangelister. I det nederste felt er der to små børn med kranier, flankerede af 3 skjolde, hvor kun det venstre har bevaret sit mærke: en svane, for Abela Svaning, og man kan se den første hustrus initialer MPD for Marine Pedersdatter. Stenen blev fundet i 1938 ved 5. pille fra øst mellem midtskibet og nordlige sideskib, i nærheden af Rostgaards sten, fig. 140.
Gravstenen over Abela Svaning og hendes 2. mand er nu tildækket.
 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens bankeRibe kongeborg ruinKnopsvane med unger
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2009
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svannings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ 2009