Dorthe Svane 1561-1602

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Født i Ribe

Dorthe Hansdatter Svaning/Svane var født i Ribe og var datter af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage.

Gift 1577
Kinch skriver, at ”Dorthe f. d. 2den Marts 1561, blev d. 30te Sep. 1576 trolovet og d. 2den April næste År gift med Jens Laugesen, Borger i Ribe, en Broder til Biskoppen i Ribe Hans Laugesen (se S. 115).
Jens Laugesen var "raadmand i Ribe (deres søn var den som historisk forfatter kjendte Hans Svaning d. y., 1600-1676, sognepræst og provst paa Samsø) (jf. C M Munthe)

Parret blev gift den 2. april 1577 (Kinch: Ribe bys historie), eller d. 3. november 1577. (Peder Hegelunds Almanak. bind I, s. 123)

Børn
Anne Jensdatter Svane, 1. gift med Ebbe Jensen, 2. gift med Peder Pedersen Hjerting. Blev anklaget den 13. november og senere frifundet den 19. august 1641 i trolddomssagen mod Maren Spliid. (Kinch, bd.2, s. 362-364)

Karine Jensdatter Svane, d. 8. okt. 1613. Gift med Johan Henriksen Vintapper.

Ingeborg Jensdatter Svane, f. efter 1577, d. 1654. Gift med Claus Hansen Mule f. ca. 1575, d. 1647.

Mette Jensdatter Svane, f. efter 1577 (forældrenes vielsesår). 1. gift med Knud Madsen, borger i Ribe, skatmester 1577, medlem af de 24 mænd 1578, senere købmand og rådmand i Vejle, d. ca. 28. febr. 1617, Vejle.
2. gift med Niels Frandsen, sognepræst i Vejle, f. ca. 1586 i Roskilde, d. Vejle 1642.
3. gift med Anders Jensen Aalborg/Hals, sognepræst i Sct. Peder, Slagelse, f. 1591 i Aalborg, d. 23? marts 1654, Slagelse.

Marine Jensdatter Svane, gift med Niels Jørgensen Ærulæus, d. 1. febr. 1642.

Hans Svanning/Svane den Yngre, Præst og Provst på Samsø, tillige historisk Forfatter.” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 193.)
Hans Svanning eller Hans Jensen Svane blev født i Ribe den 28.5.1600. Iflg. Wibergs præstehist. var han søn af Jens Laugesen, rådmand og tolder, og Dorthea Hans Svanning. Hans Jensen Svane blev student i Lund 1620, og han var udenlands 1624-1630 og blev magister 21.6.1630. Provst 1635. Han blev gift med formandens enke, Anna Jensdatter, der døde 16.9.1671. Anna Jensdtr. var 1. gift med formanden i embedet, Elias Eliasen Eisenberg, der døde i 1635 i Besser-Onsbjerg, Samsø herred, Holbæk amt.
Wiberg har ikke angivet nogen efterslægt, men iflg. Bente Aaris på slaegtogdata.dk 7.3.2013 var der 2 sønner i 2. ægteskab:
1. Elias Hansen Svane (ant. f. 1637/38, ant. død 1676, der blev rådmand i Kalundborg
2. Hans Hansen Svane (fra Bisgaard på Samsø). Iflg. Samsø herreds tingbog 8.4.1657-23.3.1661 dømmes han i 1660 "at miste sin fred for at have taget livet af Mette Jørgensdatter Alvøe, men han benådes af kongen 11.8.1660 "eftersom bemeldte kvinde skal have været et foragteligt menneske og ingen trygge vidnesbyrd hannem det skjællingen overbevist skal have." (Holger Rørdam, Sjællandske Indlæg for 1660, danske rigsarkiv, memorial.) Hans Hansen Svane af Alstrup døde 6.7.1722, 86 år gammel og den 29.3.1723 hans kone Mette Hansdatter af Alstrup Sl. Hans Svanes enke, 83 år. (Besser sogns kirkebog).

Dorthe Jensdatter Svane, f. 7. febr. 1604, d. 26. okt. 1684. 1. gift med Arnold Hansen Munthe, f. 1590, d. 1629. 2. gift med Wolfgang Rhumann f. 1572, d. 4. juli 1637.

Line Jensdatter Svane, gift med Christen Pedersen Brøndum.

Kilde: "Hans Knudsen Svanes 'glemte' aner", artikel af Lis Klarskov Jensen og Birgit Djurhuus Wendelboe Jeppesen i medlemsbladet Slægt & Data, juni, årgang 31, nr. 2, 2016, side 8-15. )
Hvis du er medlem kan artiklen ses eller hentes på
https://www.slaegtogdata.dk

 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Knopsvanes unge
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2005
 


Johannes Rosenbergs og Dorothea Pedersdatter Kraglunds gravsten i Ribe domkirke
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ