Hans Hansen Svane o. 1560-1604

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Handelsmand og borger i Ribe

Hans Hansen Svane var født i Ribe o. 1560 og var søn af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage.

Kinch oplyser at ”Hans rejste 1578 til Strasborg rimeligvis for at studere der. Senere gav han sig dog til Handelen og blev Borger i Ribe, hvor han d. 17de Oktbr. 1596 havde bryllup med Maren Christensdatter Friis (2). Han døde som flere af sine Sødskende ung, senest 1604; thi 1605 ægtede hans Enke Læsemesteren i Ribe, M. Sören Glud. Hans Søn Anders Hansen Svane, vil senere blive omtalt som Borgmester i Ribe.” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 193.)

Død 1604
Hans Hansen Svane døde 8.5.1604. (Kilde: disputats af Ole Degn, Rig og fattig i Ribe, bind 2, p. 189)

Ripenser
Hustruen Maren Christensdatter Friis
blev født o. 1572 i Ribe og var datter af Kirsten Kristensdatter og Christen Friis, en borger i Ribe († c. 1580). Kirsten Kristensdatter blev efter dennes død i 1604 gift 2. gang med Nils Hansen Griisbæk, der var rådmand i Ribe († 1618).

Gift i Ribe 1596 og 1605
Maren Christensdatter Friis blev gift 1.g. 17.10.1596 med Hans Hansen Svane og gift 2.g. den 22.9.1605 i Ribe med magister og kannik i Ribe Niels Sørensen Glud (der var gift 1.g. med Marine Hegelund, kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk 2013).

Læs om hendes forældre og søskende

Børn
Hans Hansen Svane og Maren Christensdatter Friis havde sønnen
Anders Hansen Svane (1601-1657) borgmester i Ribe. (C M Munthe)
 

Kildemateriale
C. M. Munthe
i Personalhistorisk Tidsskrift syvende række bd. 1 side 242 -overskriften er: "Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis's slægt."
J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse (forkortelse: J.K. R.B.H.)
(Odder, 1884)
Ole Degn: Rig og fattig i Ribe, bind 2, p. 189
A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften (Glückstadt 1905)
Wibergs
præstehistorie


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke


Riberhus kongeborg ruin
 


Riberhus o. 1595
Trap Danmark bd. 6, 1879
 


Epitafiet over familien Riber-Svane i Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dk
 


Hans Olufsen Riber?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkAnna Hans
datter Svane?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dk
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ 2009