Jens Hansen Svane 15??- o.1603

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

En fredløs Svane i Ribe

Jens Hansen Svane var søn af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage, og var dermed født ind i en stor og indflydelsesrig familie i Ribes borgerskab.
Hans fødeår kendes ikke, men han er sandsynligvis født i tidsrummet 1565-1570 i Ribe. Ligesom sin far førte han en svane som sit mærke.

Studehandler?
Hans Svannings søn Jens Svane eksporterede muligvis stude ligesom adskillige andre i familien.
Der er en Jens Svane, der eksporterede 47 stude i 1597-99, 16 stude i 1597, 31 stude i 1599, 28 stude i 1658, men da Jens Hansen Svane blev dømt ud af landet i 1600 kan der være tale om 2 personer med samme navn. (Kilde: Ole Degn: Rig og Fattig i Ribe, s. 64 og 66. Tabelbilag 21: Øksnekøbmænd i Ribe 1595-1660.)

En hård dom - en ukendt skæbne
J Kinch skriver i sin Ribe Bys Historie II, at "Jens Svane (således kaldte i Almindelighed de ustuderede Medlemmer af Familien sig, ligesom Stamfaderen førte en Svane som sit Mærke) fik en borgerlig Opdragelse; han var af en urolig og voldsom Karakter, og da han, om end på en Måde uforsætlig, havde dræbt en anden ung Mand her i Byen, blev han 1600 svoren fra sin Fred og måtte gå i Landflygtighed (4). 1603 omtales han som død."


 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Knopsvane med unger.
Foto: Udlånt af Ann-Beth Frederiksen 2009

 


Riberhus kongeborg ruin
 


Hans Svanings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

 

Fotos LKJ 2009