Karine Svane o. 1571?-1603

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Ribe - København - Nyborg

Karine Hansdatter Svane var født i Ribe og var datter af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage.

Gift 2. gange
”Karine blev 1588 ligeledes gift med en professor ved Kjøbenhavns Universitet, M. Peder Ågesen, og efter hans tidlige Død med M. Kristen Blimester, Sognepræst i Nyborg.” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 194.)

1. ægteskab: Magister Peder Ågesen
Peder Ågesen var født i 1546 i København og blev begravet i Vor Frue kirke d. 16.9.1591, København. Han var søn af købmand Aage Knudsen og Dorthe Hansdatter. Han var gift 2. gang den 4.8.1588 med Karine Svaning, der overlevede ham i 12 år. 
Han havde Niels Hemmingsens bevågenhed og blev anbefalet til Peder Oxe, der støttede hans studier i udlandet:

  • 1569 immatrikuleret i Wittenberg
  • 1571 Magistergraden i Wittenberg
  • 1573 ekstraordinær professor pædagogicus og universitetets notarius
  • 1574 kreeret til baccalaur i teologi
  • 1577 ledede han sammen med kollegaen Jacob Madsen Århus-studenters opførelse af skuespil i anledning af prins Christians dåb
  • 1580 professor i græsk
  • 1584 professor i dialektik
  • 1588 deltog han i bibelrevisionen

 (Kilde: Dansk Biografisk Leksikon)

2. ægteskab: Magister Blymester
Christen Christensen Blymester kom til Nyborg, Vinding herred, Svendborg amt, Fyens stift i 1592 og blev sognepræst d. 22.1.1593. Han giftede sig samme år med Karine Hansdatter Svanning, enke efter professor, magister Peder Haggæus/Ågesen. Wiberg nævner, at der var flere børn, der alle undtagen et døde i pesten 1603 sammen med forældrene. (Kilde: Wiberg pr. hist. II, s. 465)

Døde i Nyborg 1603
Karine Hansdatter Svaning/Svane døde i Nyborg 1603 på samme tid som hendes 2. mand, præsten i Nyborg magister Christen Blymester. Han var død "met sin Hustru og Børn (et ondtaget) 1603 af peste". (Kilde: J.M./Wiberg II, s. 465)Knopsvane med unger. Foto: Udlånt af Ann-Beth Frederiksen 2009


Pesten i Nyborg 1602-1603
Der var pest i Nyborg i 1602-03 iflg. Fyns stifts biskop Jacob Madsen Weyle. "I 1603 døde byens sognepræst Christen Blymester og hans hustru og alle deres børn undtagen et. Præsten var udsat for smitte mere end andre, da præsten havde pligt til at være hos de syge og døende for at trøste og velsigne dem. "I 1604 visiterede Jacob Madsen skolen i Nyborg og kunne derved berette, at hele 50 børn var døde af pesten året før ... Ved samme lejlighed kunne Madsen fortælle, at der i alt døde 400 af Nyborgs borgere under pesten." Der var ikke mere end et par tusind indbyggere på det tidspunkt. Dødeligheden lå normalt på 30-60 personer pr. år.
(Kilder: Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995 og Anja Nielsen "Aaret forud havde Pesten bortrevet næsten alle...". Pest i Nyborg, artikel www.nyborgbibliotek.dk).
 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Riberhus kongeborg ruin
 


Johannes Rosenbergs og Dorothea Pedersdatter Kraglunds gravsten i Ribe domkirke
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

 

 

Fotos LKJ 2009