Kirstine Svane o.1580?-16??

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Kirstine Svane

Kirstine Hansdatter Svane var født i Ribe og var datter af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage (Klyne). (Peder Hegelunds Almanakoptegnelser)

Gift med Bertel Madsen 27. juli 1595 i Møborg
Ifølge et samtidigt notat af Ribe-biskop Peder Hegelund i hans almanakoptegnelser blev "Hr. Bertel Madsen og Kirstine, hr. (mag.) Hans Svannings datter" gift. (Hegelund, bind 1, side 272.). 
Det korte notat nævner ikke stedet for brylluppet, men Hegelund nævner den 31. juli 1595: "Fra Sneom till Varde, ubi Anna mea mihi occurrit, reuersa ex Nuptiis Miøborg", dvs "Fra Sneom till Varde, hvor min Anne mødte mig, da hun vendte tilbage fra Brylluppet i Møborg."

Det omtalte bryllup i Møborg må være Bertel Madsens og Kirstine Hansdatter Svanes/Svanings bryllup, for Hegelund nævner 3 bryllupper samme dag: 1) Detleff Holck ~ Niels Krabbes datter, 2) Christen Holck ~ Eiler Krauses datter, og til sidst 3) Hr. Bertel Madsen og Kirstine.  (Hegelund, Bind I, side 272.)
Da 1) Detleff Holck ~ Niels Krabbes datter (jomfru Margrete Krabbe 18 år gl.) blev gift (Ditlev Holck for anden gang) den. 8. februar på Vedholm i Skåne, og da 2) Christen Holck ~ Eiler Krauses datter (Christian Holck og Carin Krafse) blev gift o. 20.7.1595 på Københavns slot, er der kun Hr. Bertel Madsen og Kirstine Svannings bryllup, der kunne være foregået i Møborg den 27. juli 1595. Brylluppet var forbi 30/31 juli.
Kilde til 1) Holck/Krabbe: https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/35429/68058 Kilde til 2) Holck/Krause: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Holck_nr_20

Ordineret 1595
Bertel Madsen blev ordineret af biskop Peder Hegelund den. 9. april 1595 iflg. Hegelunds almanakoptegnelser, bind I, s. 267), lidt over 3 måneder efter brylluppet. Biskop Peder Hegelund nævner Møborg som stedet for Bertel Madsens bryllup 1595 og begravelse 1602 men ikke til hvilket sogn?

Sognepræst i Møborg/Nees?
Hegelund giver kun et "fingerpeg" om Møborg/Nees, da brylluppet i 1595 og begravelsen i 1602 begge foregik i Møborg.
Bue Kaa oplyser i en note om 9.4.1595:  "Bertel Madsen, sognepræst i Møborg, Skodborg h., Ringskøbing amt." (kilde: Peder Hegelunds Almanakoptegnelser, bind II, side 167.) Det vedr. ordinationerne d. 9. april 1595.

Også sognepræst i Holstebro?
Hegelund noterer den 9. januar 1595 at "D. Wilhadus et Bartolomæus gaffue (sig) paa reisen til Sieland. (Hegelund, s. 264.) Villads Nielsen var på dette tidspunkt (siden 1576) sognekapellan/præst i Holstebro iflg. biskop Hegelunds notat den 5. september 1576: "Hr. Villads N(ielsen) ordineret til Holstebro." (Hegelund, s. 115.) Iflg. Wibergs pr. hist. side 665 var Villads Nielsen residerende kapellan 1576 i Holstebro og præst ca. 1586.
Et regnskabsnotat fra 1595 (Hegelund, s. 278) vedr. gæld til "Holstebrow, Mette uxori D. Wilhadi propter profectioem mariti" og regnskabet fortsætter på næste linie: "qui xx dl. deb (?) ..... 1 rosenobel". Dvs. Hegelund betaler til Mette, hustru til Villads Nielsen på rejse i embeds medfør (propter profectioem) der har lagt ud for rejsen (1 rosenobel) men at Hegelund er i tvivl om Villads Nielsen skylder ham 2 daler (XX dl. (?)). Det drejer sig sandsynligvis om rejsen vedr. bispevalget sammen med Bertel Madsen til Sjælland 9. januar 1595, Hegelund s. 264) Villads Nielsen nævnes ikke senere af Hegelund, heller ikke hans begravelse, men Villads Nielsen kan være død i 1595. Wiberg har ingen oplysninger om, at Bertel Madsen har været sognekapellan i Holstebro-Maabjerg, men oplyser, at Bertel Madsen, gift med Kirstine Hansdtr. Svanning, var ordineret 1595 og var præst i Holstebro og Maabjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt, Ribe stift. Ingen henvisninger til Møborg/Nees (Wiberg bind II), hvor der omvendt heller ikke henvises til Holstebro-Maabjerg (Wiberg bind I). Se NOTE om Holstebro/Møborg nedenfor.)

Bertel Madsen døde i Møborg 1602
Biskop Peder Hegelund skriver et notat i sine almanakoptegnelser, at hr. Bertel Madsen døde i Møborg (alternativt: hr. Bertel Madsen i Møborg, døde...): "8. oktober 1602: Her Bertel Mathssøn udi Miøborg døde". (Hegelund, bind I, side 390.)

Dette er de oplysninger, der kan dokumenteres i samtidig kilde (Hegelunds Almanakoptegnelser). Nationalmuseets bogværk om Danmarks Kirker (online) har ingen præste-oplysninger for Holstebro og Møborg kirker.

Sognepræsten i Holstebro død 1602 i pesten
Bue Kaae skriver i noterne til Hegelunds Almanakoptegnelser: "I et brev til provsterne, dat. 18.8.1602 omtaler Peder Hegelund flg. som døde af pest: I Viborg: en sognepræst (mag. Peder Eriksen Steen ...) og kapellanen smst. (Klemens Eskildsen): Wiberg III, s. 556." Parentesen indeholder Bue Kaaes egen id. af afdøde. Oplysningen er fra Wiberg. Det samme forhold kan ses i oplysningen om Holstebro: "I Holstebro: sognepræsten (Bertel Madsen): Wiberg I, s. 665.". Sognepræsten er ikke navngivet, men identificeret af Bue Kaae, som har hentet oplysningen fra Wibergs præstehistorie, der har Bertel Madsen som præst i både Holstebro og Møborg. jf. at biskoppen har noteret "8. oktober 1602: Her Bertel Mathssøn udi Miøborg døde". (Hegelund, bind I, side 390.) Ikke noget notat om Holstebros præst.
 

Bertel Madsen = Bertel Madsen Fisler?
Bertel Madsen nævnes iflg. præstetavlen i Møborg kirke som Bertel Madsen Fisler.
Hegelunds almanakoptegnelser nævner ikke Bertel Madsen med navnet Fisler/Fistler men Bue Kaas register til Hegelunds almanak forbinder Bertel Madsen (uden navnet Fisler!) med Møborg. Jeg har ikke nogen oplysninger om Fisler-slægten.

Efterslægt i Møborg?
Wiberg nævner en mulig søn Niels Bertelsen Fistler/Fisler i Lemvig og Nørlem som præst nr. 5 i 1630, der "vistnok" er af Møborg-N, gift med Anna Pedersdtr., provst 21.6.1651; han døde ca. 1653. Denne kan være en søn af Kirstine Hansdatter Svaning og Bertel Madsen (Fisler). Forbindelse til Bhie-slægt i Bøvling-F; se Bhie www.brejl.dk/ringgejst.html
Niels Bertelsen Fislers søn Bertel Nielsen Fisler var residerende kapellan i Lemvig-Nørlem o. 4.10.1656 og han døde 1658. Han var gift med Cathrine Olesdatter - datter af Ole Jespersen, borgmester i Lemvig. [efterslægt?] (Hun blev 2. gift med eftermanden Jens Christensen Jegind, der var kapellan 1658 og som blev sognepræst der 1660. Jens Chr. Jegind var født i Lemvig d. 2.10.1632, var søn af C: J.J. og Elisa Olsdtr. Rektor eller hører her (Lemvig), gift med formandens enke Cathrine Olsdatter, gift Fisler, og fik 7 sønner og 7 døtre. Se eftermanden Bertel Jensen Jegind, dbt. 8.11.1661, b. 20.4.1697, han blev gift med Dorothea Sandal, og Jens Jensen Jegind i Tæbring-O_N. Jens Christensen Jegind døde 11.2.1692.  (Wiberg II, s. 301 og 303).)
Familie-forbindelser Jegind-Humble/Rosenberg: Bertel Jensen Jegind blev efterfulgt af mag. Frants Hansen Rosenberg 1697 og dennes søn Hans Frantsen Rosenberg i 1722. Se www.klarskov.org/humble/chr-p-oeland-aggerholm.htm og www.klarskov.org/humble/frants-n-rosenberg.htm

NOTE: Bertel Madsen - præst i Holstebro-Maabjerg 1595 - eller Møborg-Nees?

Wibergs præstehistorie og andre forskere har salomonisk noteret Bertel Madsen som sognepræst i både Holstebro-Maabjerg sogn (nr. 478, Hjerm herred, Ringskøbing amt, Ribe stift) og Møborg-Nees sogn (nr. 800 Skodborg herred, Ringkøbing amt, Ribe stift) i 1595. Forvirringen er stor - og det skyldes nok Ribe-historikeren J Kinch, bind II, side 195, der oplyser at Bertel Madsen var sognepræst i Holstebro [dvs. sognepræst i Holstebro og Maabjerg, Hjerm herred, Ringkjøbing amt, Ribe stift].

Wiberg oplyser desuden for sognepræst nr. 3 Bertel Nielsen eller Madsen Fisler (1595) i sogn nr. 800 Møborg og Nees. (Ingen hustru nævnt) Død den 8. oktober 1602. Wibergs pr.hist. bind II side 414. Dette er iflg. Møborg kirke de rigtige oplysninger (se ovenfor).

Men forvirringen i præstehistorien ender ikke med Wiberg. En historieforsker som Aage Dahl kalder i sit store værk "Danmarks Præstehistorie" (Rigsarkivets håndskriftsamling) også Bertel Madsen for Bertel Madsen Fisler, sp. i Holstebro  og  sognepræsten i Møborg med samme data for "Bertel Madsen Bloch", der "sikkert sammenblandes" med Hostebro-præsten. (Nationalmuseets http://danmarkskirker.natmus.dk nævner en kapellan Bertel Bloch "som var udi Kong Hanses Tid...) Aage Dahl er på sporet af denne sammenblanding, men har ikke undersøgt sagen nærmere. Jf. mine oplysninger ovenfor om Bertel Madsen (Fisler) der var præst i Møborg - og døde der.

Hostebro kirke oplyser
Holstebro kirke oplyste den 1. november 2013, at den gamle præstetavle viste, at sognepræsten 1590-1595 hed Poul Christensen Handberg (Wiberg oplyser at han var residerende kapellan). Efterfølgeren var Christen Jensen Hvid 1595-1605 (var også residerende kapellan iflg. Wiberg). Våbenhusets capellan-tavle viste iflg. Holstebro kirke, at Jens Tocho var capellan 1595-1608 (var også residerende kapellan iflg. Wiberg). Så Bertel Madsen var nok ikke præst i Holstebro.

Har været et ærinde i Holstebro 1594
Hegelunds almanak bind 1 side 260 har noten "28.10.1594: Bartholomæus Matthiæ abiit {Lemuiig Hostebrou(sic)." ("abiit": rejste til, tog til) så Bertel Madsen har været i Holstebro og Lemvig i et eller andet ærinde, som kun Peder Hegelund kendte.

NOTE: Kirstine Svane var ikke gift 2. med Niels Villadsen
Vedr. en teori på http://aner.svaner.com om at Kirstine Hansdatter Svane skulle have været gift med præst i Holstebro og Maabjerg, Niels Villadsen 1579-1628 har jeg fundet disse oplysninger, der ikke bekræfter denne teori:
1. Her Nielss Willadssøn - Holstebro - blev først ordineret 1602: LXXVI (Hegelunds notat 28. okt. oktober 1602). (Kilde: Peder Hegelunds Almanakoptegnelser, bind I, s. 391)
2. Niels Villadsen blev iflg. Wiberg ordineret d. 28.11.1602 (iflg biskop Hegelund den 28. okt. 1602) som sognepræst nr. 6 i Holstebro og Maabjerg. Han var søn af sognepræst nr. 4, Villads Nielsen i Holstebro ca. 1586, død 1594 [ikke korrekt, da Villads Nielsen endnu levede den 9. januar 1595 hvor "D. Wilhadus et Bartolomæus gaffue (sig) paa reisen til Sieland. (Hegelund, s. 264.), red. LKJ], efterfulgt af Bertel Madsen, gift med Kirstine Svane. Niels Villadsen døde den 10.5.1628, gav i 1622 kalken til Holstebro kirke. Ligsten. (Kilde: Wibergs præstehistorie I, side 665.)
3. Iflg. Dansk Biogr. Leksikon/Den store Danske var "sognepræst Niels Villadsen (død 1628) gift 1. gang med Karen Nielsdatter. Gift 2. gang med Mette Christophersdatter Helsing, født 1637, død 1716, d. af sognepræst i Holbæk og Udby Christopher H. (død 1683)."
4. Jeg har ikke fundet nogen anden hustru til Niels Villadsen, død 1628, i "Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie" af Erh. Qvistgaard, KBH. 1934.
Niels Villadsen havde sønnen Villads Nielsen (1607-1681), præst født i Holstebro, død i Udbyneder. Opbyggeligt forfatterskab. (Kilde: Dansk Biogr. Leksikon/Den store Danske), Epitafie i Kastbjerg kirke. (Kilde: Wibergs præstehistorie III, side 420.)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Knopsvane med unger.
Foto: Udlånt af Ann-Beth Frederiksen 2009Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ 2009