Marine Sørensdatter Stage 1539-1615

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

En stor familie i Ribe

Marine Sørensdatter Stage var født 1539 i Ribe iflg. Hegelunds Almanak, død d. 14. juli 1615 i Ribe, og var datter af den velhavende rådmand og senere borgmester i Ribe Søren Jacobsen Stage, død 1577, og Anna Sørensdatter Klyne, død 1575.

             
Hans Svaninges og Marine Sørensdatter Stages mærker.
Gravstenen i Ribe Domkirke. Foto: LKJ 2012.

Gift i Ribe
Den 30. september 1554 blev hun gift med Hans Svaning. Brudgommen var o. 51 år og bruden 15 år.
 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009

15 børn
Ifølge ligstenen over Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage i Ribe domkirke blev der født 15 børn i ægteskabet, 6 sønner og 9 døtre.

Historikeren J Kinch har oplysninger om 13 børn og nævner, at 2 døtre ”synes at være døde som Börn” (Kinch II, s. 191). Kinch henviser også til Terpagers Inscr. Rip., s. 56.
Iflg. Kinch nævner Hegelund i sin Almanak for 1573, at "Frederik var den ældste, Jacob den næstældste og Dorthe rimeligvis den tredje-ældste."

Kinch har oplysninger om de 13 børn og nævner dem i denne rækkefølge (mine parenteser):
1. Frederik f. 7. maj 1557
2. Jacob f. 17. august 1558
3. Dorthe f. 2. marts 1561, trolovet 1576, 15 år gl.
4. Marine f. 20. februar 1562, blev trolovet 1576, næsten 15 år gl.
5. Hans [f. anslået 1564?], rejste til Tübingen 1578
6. Niels [f. anslået 1566?], deponerede ved Københavns Universitet 1586 (Peder Kristensens Alm.)
7. Jens Svane [f. anslået 15??]
8. Søren ”skal være födt 1576”
9. Abel [f. anslået 1570?], blev gift 1586
10. Karine [f. anslået 1572?], blev gift 1588
11. Anna [f. anslået 1574?], blev gift 1590
12. Kirstine [f. anslået 1580?], blev gift 1595
13. Marine [f. anslået 1582?], blev gift 1604

"Kgl. historiograf og kanonikus i Ribe Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage havde ikke mindre end 15 børn, bl. hvilke
D o r t h e
gift med raadmand i Ribe Jens Laugesen (deres søn var den som historisk forfatter kjendte Hans Svaning d. y., 1600-1676, sognepræst og provst paa Samsø) 1),
M a r i n e gift med den kjendte Anders Sørensen Vedel,
H a n s  H a n s s e n  S v a n e borgermester i Ribe, [gift med Maren Christensdatter Friis], 
den smukke og begavede A b e l gift med den kjendte medicinske professor Dr. Anders Christensen, 1551-1606 og senere med den rige tolder ved Øresund Hans Mechelborg i Helsingør,
K a r i n e gift med Peder Aagesen, 1546--1591, professor i dialektik, og senere med Mag. Christen Blimester sognepræst til Nyborg,
A n n a gift med borgermester i Horsens Hans Olufsen Riber, d. 1615, (deres søn var den bekjendtc erkebiskop Hans Svane),
K i r s t i n e gift med Bertel Madsen, sognepræst til Holsterbro,
M a r i n e gift med Søren Christensen Friis, slotsskriver paa Riberhus. (Kilde: C M Munthe) 

Faderen, Hans Svaning, døde d. 20. september 1584 og blev begravet i Ribe domkirke. Moderen, Marine S. Stage levede i endnu 31 år.
 


Hans Svanings og Marine S. Stages gravsten i Ribe domkirke. Foto: LKJ 2009

Døde 1615 i Ribe
Marine Sørensdatter Stage døde d. 14. juli 1615 i Ribe "I hendes LXXVI AAR", 76 år gammel ifølge gravstenen i Ribe Domkirke.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens Riberhus' banke
 


Knopsvaner i Søllerød sø
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2007
 


Epitafiet over familien Riber-Svane i Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dk
 


Hans Olufsen Riber?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkAnna Hans
datter Svane?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkRibe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

 

 

Fotos LKJ 2009