navneregister

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

a
Adserdatter, Anna, gift Jessen

Anchersdatter, Mette, gift Buch
Andersdatter, Karine, gift Sørensen

b
von Baden, Elisabeth, gift Svane
von Baden, Ernst, gift Svane
Bagge/Bagger, Margrethe Sofie, gift Svane (+ efterslægt)
Bagger, Rudolph Moth Pedersen, 1677-1755, gift Bircherod
Baggesdatter, Karen, gift Madsen
Berg, Maren Jacobsdatter gift (Bircherod) Hermansen
Bertelsen (Dons), Jens 15??-1631, gift Madsdatter Thordsen
Birch, Peder, gift Margrethe Loumand
Bircherod, Dorthe, 1636-1705, gift Gerner
Bircherod, Dorthe Frederiksdatter gift Brandt (1699-1768)
Bircherod, Else Frederiksdatter o.1698-1752, gift Bagger
Bircherod, Jens Frederik 1760, gift Munck

Bircherod, Frederik Christian [Jensen], gift Gonsager
(Bircherod), Herman Jensen o.1560-e.1588
(Bircherod) Jens Hermansen, 1588-1657, g. Berg
Bircherod, Jens Jensen 1623-1686, gift Nielsdatter (Munch)
Bircherod, Matthias Frederiksen o.1697-1750, gift Kaalund
Bircherod-slægt
Blimester, Kristen, gift Svane

Boemann, Drude Justsdtr. g. From
Borch, Anne Jacobsdatter, gift Loumand
Brandt, Ferdinand 1699-1768, gift Bircherod
Bredal, Anders 1690-?
Bredal, Anders 1691-?
Bredal,
Anna Margrethe 1707-?, gift Seest
Bredal, Boel (Bodil) 1705-?, gift Klarskov
Bredal, Dorthe 1701-1734, gift Lerche

Bredal, Elisabeth 1693-?
Bredal, Elisabeth 1698-?, gift Vind

Bredal, Jens Michelsen 1654-1716, gift Gonsager
Bredal, Jørgen 1687-?
Bredal, Karen 1683-1684
Bredal, Karen 1685-?
Bredal, Laurits 1710-?, gift Neergaard
Bredal, Maren 1696-?, gift Munch

Bredal, Mette, 1709-?, gift Woydemann
Bredal, Michel 1694-?

Bredal, Tomis 1681-1683?
Bredal, Wilhelm Adolph 1712, gift Jørgensdatter
Brinck, Drude Margrethe Iversdatter, gift Bircherod
Brinch, Ester, gift Eggers
Brinck, Iver Dideriksen, gift Hansdtr. Seidelin
Brock, Hans Henrik, gift Gonsager Haberdorph
Bruun, Magdalene Sørena, gift Swane
Buch, Ancher Jepsen
Buch, Iver Nielsen
Buch, Jens Knudsen o. 1497-1553
Buch, Jens Madsen
Buch, Jep Knudsen
Buch, Jep Nielsen 1440?-e.1509?, gift Anchersdatter
Buch, Jep Tullisen
Buch, Jørgen Jepsen
Buch, Knud Jepsen o.1450?-e.1508?, gift Mogensdatter Lange
Buch, Leene Madsdatter, gift med Niels Lassen
Buch, Mads (Knudsen) 1505?-1584
Buch, Maren Madsdatter, gift Sørensen
Buch, Mette Madsdatter, gift 17.6.1576 med L Sørensen Riber
Buch, Mette Nielsdatter 15??-1583, gift Jespersen
Buch, Mogens Knudsen
Buch, Niels Madsen o.1540-1584, gift Madsdatter
Buch, Niels Madsen, o. 1532-1589
Buch, Niels Madsen 15??-1589
Buch, Tuli Jepsen

c
Caspersdatter, Ursula e.1608-16??, gift Buch
Christiernsdatter, Lene 1505-1556, gift 1. Nielsen og 2. Sørensen
Christiernsdatter, Mette o. 1510-1554, gift Steffensen
Christensdatter, Kirsten 1546?-1618, 1.g. Friis, 2.g.Griisbæk
Cristensen/Kristensen, Anders 1551-1606, gift Svane/Svaning
Clemensen, Laurids 1595-1623, gift Svane

d
Dons, Jens Bertelsen 15??-1631, gift Madsdatter Thordsen

e
Eggersdatter, Else Marie, gift 1. Kaalund, g.2. Schytte
Eggers, Herman
Eggers, Johan, gift Loumand
Eggersdatter,
Lidtzbeth Kirstine, gift Trane
Eggers, Poul gift Schiøller
Eisenberg, Elise, gift Svane

f
Faaborg, Anne Jørgensdatter, gift Gonsager
Faber, Christen Nielsen, gift Gjørvel Kirstine Berg
Faber, Niels Nielsen
de Falsen, Magdalene Cath. g.1. Tulle, g.2. Schytte, g.3. Riegelsen
Findsdatter, Anne, gift Jensen Thordsen
Fisler, Bertel Madsen 15??-1602, gift Svane
Fisler, Bertel Nielsen 15??-1658, gift Olsdatter
Fisler, Niels Bertelsen o.1596-o.1653, gift Pedersdatter
Foss, Jens 1629-1687, gift Svane
Friis, Anders Christensen ??-1628-e.1650, gift Jacobsdtr
Friis, Christen 15??-1574 eller 1580, gift Christensdatter
Friis, Dorthea Andersdatter død e. 1652, gift Sørensen
Friis, Ingeborg Sørensdatter o.1604-1654, gift Munthe
Friis, Lisbeth Andersdatter ??-før 1630
Friis, Maren Christensdatter o.1572-16??, 1. gift Svane, 2. gift Glud
Friis, Maren Sørensdatter, gift i Selje, Norge
Friis, Margrethe Christensdatter, 1.g. Knudsen, 2.g. Roed
Friis, Mariche Andersdatter, gift Trægaard

Friis, Søren Christensen, død e. 1612, gift Svane
From, Bertram Hansen 1628-90, g.1. Boemann, g.2. Sidenborg
From, Claus Bertramsen 1672-1718 gift Lauridsdatter Gonsager

Fuiren, Marie, gift Svane

g
Gerner, Henrik Thomsen, - 1700, gift Bircherod
Glud, Niels Sørensen, gift Friis
Gonsager, Anne Else Lauridsdatter, gift Bredal

Gonsager, Dorthe Lauridsdtr. 1678-1729, 1.g. J. Jelling, 2.g. From
Gonsager, Hans Lauridsen Svane

Gonsager, Johanne Lauridsdatter, gift 1. Bircherod, 2.g. Müller
Gonsager, Laurits Andersen 1638-1703, 1. g. Svane, 2. g. Faaborg

Gonsager, Søren Lauridsen
Griisbæk, Nils Hansen 15??-1618, gift Christensdatter

h
Haberdorph, Johanne Gonsager 1742-?, Brock
Haberdorph, Matthias Albert 1698-1762, gift Müller
Hals, Anders Jensen 1591-1654, gift Svane
Hansdatter, Gunde Sophie 1683-??, gift Wolff

Hegelund, Christen 1470/1480-1571, g. Pedersdatter
Hegelund, Jens Christensen 1505-1571, gift Pedersdatter
Hegelund, Peder Jensen 1542-1614, gift 1Holm, 2. Jørgensdtr., 3.Klyne
Holm, Anne Jensdatter (1554-1573), gift Hegelund
Huusvig, Hans Madsen 1619-1670, gift Svane

i, j
Jacobsdatter, Birgitte, gift Friis
Jelling, Jørgen Sørensen

Jelling, Søren Jørgensen 16??-1678, gift Svane
Jensdatter, Anne 16??-??, 1.g. Niels L. Nimb, 2.g. Jørgen Staalsen

Jensdatter, Johanne, 1610-1689, gift Svane
Jensdatter, Lene 16??-1641
Jensdatter, Marie, gift Laursen
Jensen, Augustinus 16??-1656, gift Krabbe
Jensen, rådmand i Ribe Bagge Jensen
Jensen, Bertel, 16??- før 1657, gift med ??
Jensen, Mads Thordsen 16??-1657, 1.g. ??, 2.g. Staffensdatter
Jensen, Oluf Jensen, gift Svane/Svaning
Jeremiassen, Hans, gift Svane
Jespersen, Find 15??-1584, gift Buch
Jessen, Anders, gift Adserdatter
Jonsen (Jensen), Niels den yngre o. 1470-1528 (+ far og farfar)
Jørgensdatter, (Anne) Margrethe, 1562-1591, gift Hegelund
Jørgensdatter, Juditte, gift Bredal

k
Kaalund, Birgitte Marie, o.1704-1743, gift Bircherod
Kaalund, Hans Wilhelm
Kaalund,  Jens Jensen, gift  Eggers
Kaalund, Jens Sørensen, g.1. Pedersdtr, g.2. Knop, g.3. Mule
Kaalund, Johannes Eggers 1702-1723
Kaalund, Vilhelm 1708-1767
Kierulf, Anna Margrethe, gift Loumand
Klarskov, Søren gift Bredal
Klyne, Anna Andersdatter 1575-1640, gift Hegelund
Knop, Hieronimus Christophersen, gift Nielsdatter
Knop, Karen Hieronymusdatter, gift Kaalund
Knudsen, Ancher
Knudsen, Lambert 1548-16??, gift Friis
Krabbe, Edele, 16??-1652, gift Jensen
Krabbe, Iver af Damsgaard, gift Kaas (Muur)
Krabbe, Jacob til Damsgård ??-før 1655, gift Lange
Kristensen, Anders, 1551-1606, gift Svane

Kaas (Muur), Birgitte Christensdatter 1637-1709, gift Krabbe

l
Lambertsen, Peder, gift Olufsen (Riber)
Lange, Christen Lange (en Rose) o. 1530-1604, gift Vind
Lange, Maren Christensdatter
Lange, Inger Mogensdatter?, ca. 1460-1???, gift Buch
Lasse, Niels, gift Madsdatter Buch
Laugesen, Jens o.1545-e.1608, gift Svane

Lauridsen, Jakob, gift Olufsdatter (Riber)
Laursen, Michel, gift Jensdatter
Lerche, Knud, gift Bredal

Liime, Kirsten Lasdatter, gift Roed
Loumand, Anne Margrethe, gift Sidenborg
Loumand, Erik Sørensen Loumand
Loumand, Frands Sørensen o.1657-1732, gift Kjærulf
Loumand, Hans Frandsen
Loumand, Jens o.1578-1658, gift med Maren
Loumand, Jens Sørensen
Loumand, Maren/Marie o. 1655-1679, gift Eggers
Loumand, Margrethe, gift Birch
Loumand, Niels Sørensen 1665-?
Loumand, Peder Sørensen, gift Borch
Loumand, Søren Jensen, gift Pedersdatter

m
Madsdatter, NN, død sept. 1571
Madsdatter, Karen 15?? - 1583, gift Buch
Madsdatter, Marine 15??-1658, gift Bertelsen Dons

Madsen, Anders, 15??-1606, gift Olufsdatter (Riber)
Madsen, Bertel 15??-1602, gift Svane
Madsen, Christen 14??-o.1519
Madsen (Veyle), Jacob 1538-1606, gift Baggesdatter
Madsen, Knud, - 1617, gift Svane
Mechelborg, Hans, gift Svane

Mule, Birgitte 1624-1670, gift Kaalund
Mule, Claus, 2. gift Svane
Mule, Jens Hansen 1564-1633, gift Willumsdatter
Munch, Else Nielsdatter 1641-1678, gift Bircherod
Munch, Hans, gift Bredal
Munck, Maren Sørensdatter, gift Bircherod
Munthe, Ludvig Hansen 1593-1649, gift Friis
Müller, Ditlev Christiansen, gift Gonsager (efterslægt nævnt)
Müller, Maria Laurentia , 1708-1766, gift Haberdorph

n
Neb, Else Svendsdatter, gift Staby
Neergaard,
Elisabet Sigvardsdatter, gift Bredal
Nielsdatter, Kirstine, gift Olufsen (Riber)

Nielsdatter, Elisabeth, gift Knopf/Knoph
Nielsen, Christiern
Nielsen, Mads 1500?-1539, gift Christiernsdatter (Jacobæus efsl.)
Noes, Anne Christensdatter, gift Svane (efterslægt nævnt)

o
Olsdatter, Cathrine, gift Fisler
Olufsdatter (Riber), Anne, gift Madsen
Olufsdatter (Riber), ? Berite, -1598, 1.g. Pedersen, 2.g. Lauridsen
Olufsen Riber, Hans 15??-1615, gift Svane
Olufsen (Riber), Jens 15??-1592
Olufsen (Riber), Peder 15??-1585, gift Nielsdatter

Olufsen (Riber), Torben gift Kirstine
Olufsdatter (Riber), Else gift Lambertsen
Olufsdatter (Riber), Kirsten, gift Thomsen

p
Pedersdatter, Offens/Agnes ??-1520, gift Hegelund
Pedersdatter, Anne Marie 1517/1520-1562, gift Hegelund
Pedersdatter, Anna, gift Fisler
Pedersdatter, Maren, gift Loumand
Pedersen, Bunde, gift Olufsdatter (Riber)

q
Quist, Niels Frandsen 1586-1642, gift Svane

r

Reimirich, Annike Hermansdatter ??-1654, gift Wolff
Resen, Kirsten Andersdatter, gift Bircherod
Risom, Sidsel ??-1696,
Riber, Hans Olufsen, gift Svane
Riber, Lambert Sørensen, gift 17.6.1576 Madsdatter Buch
Roed, Oluf Pedersen 1548-1620, gift Friis
Røy, Niels Larsen, gift Loumand

s
Schiøller, Caspar gift Johanne Tune
Schiøller/Schjøller slægt (det Schiøllerske gravkapel, Lellinge k.)
Schiøller, Anna, gift Eggers
Schult, Anders
Schultz, Christopher, gift Willumsdatter
Schytte, Bartholomæus Christian Andersen, gift Eggers
Seest, Simon gift Bredal
Seerup, Kirstine Sørensdatter gift Wolff
Seidelin, Sophie Christiana Hansdtr., gift Brinck
Sidenborg, Hans [Hansen] gift 1. Loumand, g.2. Friis
Sidenborg, Inger Clausdtr., 1642-1725
Staby, Olaf Pedersen 15??-1571, gift med Svendsdatter Neb
Staffensdatter, Karen 16??-1680, gift Jensen
Stage, Marine Sørensdatter, gift Svaning
Staal, Peder Hansen
Steffensen, Lauge o.1510-1554, gift Christiernsdtr.
Svane, Abel 15??-1625?, 1.g. Christensen, 2. gift Mechelborg
Svane, Anders Hansen 1601-1657
Svane, Anna Hansdatter 1573?-1637, gift Olufsen Riber
Svane, Anne Hansdatter 1596-16??, gift von Baden
Svane, Anne Margrethe o.1654-1737, gift Foss
Svane, Claus Hansen 16??-1818
Svane, Dorthe 1561-1602, gift Laugesen
Svane, Else, 1. Clemensen, 2. Jensen Vejle, 3. Madsen Huusvig
Svane, Frants Svane 16??-1692
Svane, Frederik Hanssøn 1557-1587
Svane, Hans 15??-1604, gift Friis
Svane, Hans Hansen, 1606-1668, gift Fuiren
Svane, Hans Knudsen 1610-1675, gift Jensdatter
Svane, Hans Nielssøn
Svane, Ingeborg Hansdatter 1643-1698 el. 1699, gift Jeremiassen
Svane, Ingeborg Jensdtr. 15??-1654, gift Mule
Svane, Jakob 1558-16??
Svane, Jens Hansen 15??-o.1603?
Svane, Jens Hansen 1633?-1658
Svane, Jens Pedersen 1720-1799, gift Nöes (efterslægt nævnt)
Svane, Karine o.1571?-1603, 1. gift Ågesen, 2. gift Blimester
Svane, Kirstine 15??-16??, gift Madsen (Fisler)
Svane, Maren Hansdatter 1639-1687, 1.g. Jelling, 2.g. Gonsager
Svane, Marine Hansdatter d.æ. 1562-1578, gift Vedel
Svane, Marine Hansdatter (den yngre), gift Friis
Svane, Mette Jensdatter e.1577-e. 1654, gift Madsen, Quist, Hals.
Svane, Niels 15??-e.1590
Svane, Oluf Hansen (Riber) o.1601-?, 1.g. v. Baden, 2.g. Eisenberg
Svane, Peder Christian 1761-1789, gift Bagger (efterslægt nævnt)
Svane, Simon
Svane, Søren Hansen 1576-1607
Svaning, Hans o. 1500-1584, gift Stage
Swane, Hans Jørgen 1821-1903, gift Bruun, efterslægt
Sørensen, Kristen, gift Andersdatter
Sørensen, Niels død efter 1652, gift Friis
Sørensen, Stephan, gift Madsdatter Buch
Sørensen, Clemmen, gift Christiernsdatter

t
Thomsen, Poul, gift Olufsdatter (Riber)
Thordsen, Mads Jensen 15??-1601, gift Findsdatter
Thordsen, Maren Madsdatter - 1658, gift Bertelsen Dons
Trane, Niels Poffelssøn (d. 1690), gift Eggersdatter
Trægaard, Hans, gift Friis

u,v, w

Vedel, Anders Sørensen, gift Svane
Vejle, Christen Jensen 1596-1635, gift Svane
Willumsdatter, Anne gift 1. Mule, g.2. Schultz
Vind, Barbara Iversdatter o. 1548-1609 gift Krabbe
Vind, Jens, gift Bredal
Vordingborg-slægtens svaner
Wolff, Hans Jeremiassen 1627-1703, gift Svane
Wolff, Jeremias Hansen gift Reimirich
Wolff, Jeremias Hansen ??-1713 g1 Risom, 2. Hansdtr., 3. Seerup
Woydemann, Jens gift Bredal

x,y,z
nnn

æ
nnn

ø
nnn

å
Ågesen, Peder 1546-1591, gift Svane
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Knopsvane
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2006Riberhus kongeborg ruin
 


Epitafiet over familien Riber-Svane i Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dk
 


Hans Olufsen Riber?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkAnna Hans
datter Svane?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkJohannes Rosenbergs og Dorothea Pedersdatter Kraglunds gravsten i Ribe domkirke. LKJ 2009
 


Hans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke
Stort billede
Foto: LKJ 2009
 


Peder Christensen Riber
præst 1603-1609
i Sct. Nicolai kirke, Vejle
Foto: LKJ 2012
 


Ribe domkirke:
Peder Hegelund.
Foto: LKJ 2009