Søren Hansen Svane 1576-1607

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Den unge Svane

Søren Hansen Svane var søn af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage.

Kinch skriver, at ”Sören skal være født 1576. Han var Student 1597. Senere fik han af den daværende Dakanus i Kapitlet Præsentation på Guldager Sognekald, som lå til Dekanatet. Den 14de Januar 1607 blev han ordineret, men d. 10de Avgust samme År var han stævnet (for den gejstlige Ret) af velb. Mogens Kås til Agerkrog og Guldager Sognemænd. Hvorfor han anklagedes, siges ikke; men Sagen var af den Beskaffenhed, at han fandt sig foranlediget til at frasige sig Æmbedet. Hans Helbredstilstand kan dog have bidraget hertil; thi d. 18de Septbr. døde han af Vattersot i Huset hos sin Svoger, Sören Friis, som gik fra Arv og Gæld efter ham. ” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 193-194.)

Sognepræst i Guldager
Søren Hansen Svane blev student 1597 i Sorø og var udenlands i 2 år. Han blev ordineret 14.1.1607 til sognepræst i Guldager sogn, Skads herred, Ribe amt og stift, men ca. 8 mdr. senere døde han. Han blev efterfulgt i embedet af Bjørn Jørgensen Kjøbenhavn. (Wibergs pr.hist. I, side 497)

 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Riberhus kongeborg ruin
 


Knopsvane
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2006
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svannings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

 

 

Fotos LKJ 2009