Vordingborg-svanerne

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

En "ny" Svaneslægt?

Slægtsforsker Christian Konstmann Autzen skrev den 28. juli 2014:

Hej Lis
Det jeg har om Svane/Svan på Vordingborg-kanten og Svinø er noget, som jeg har hentet på nettet, herunder under en tidligere tråd, hvor Carsten Lasak Pedersen kom med en hel del gode oplysninger - og som du også var inde over, og også Regelsen.
[://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,54721.msg435962.html#msg435962 osv, LKJ]

Mig bekendt, så er der ikke (endnu i hvert fald) fundet nogen forbindelse til andre Svane slægter i Danmark.

Nedenfor er hvad jeg har stående i min database. Indtil videre - i hvert fald - så vil jeg ikke gøre mere her; medmindre dog at der skulle komme noget fra anden side. Det er i min hustru's Mærsk-kusiners aner, og med afstikker til Thune slægten i Norge, jeg har dette.

Hilsen
Christian

Svinø omkring 1700
1. Christen Rasmussen Kudsk, født omkring 1700.
Christen overtager faderens fæstegård i 1729. Han blev gift med Ellen Hansdatter, født omkring 1705.

Forældre
2. Rasmus Christensen Kudsk, født omkring 1655 på Svinø, Køng sogn ?, død efter 1730 på Svinø, Køng sogn.
Se hjemmesiden: http://www.conrad-larsen.dk/jeppehtm/n5543.htm

Biografi for: Rasmus Christensen Kudsk
"Rasmus Christensen Kusk er født omkring 1665, antagelig i Svinø, Køng sogn, og han døde her efter 1730, hvilket år han nævnes paa Gavnø Birketing. Navnet paa hans hustru kendes ikke, men foruden sønnen Christen synes han med hende at have haft i hvert fald sønnerne Mads og Anders.

Rasmus Christensen Kusk var fester af en gård i Svinø, som hørte under Gavnø Gods. Han nævnes første gang den 1. juli 1693 i en landgilderestanceliste over Gavnøs fæstebønder, hvor det oplyses, at han var i restance med 5 tdr. 4 skpr. byg, ½ skp. havre, to høns, fyrre æg og 3 mk. i kontanter. Den 1. februar 1694 oplyses, at hans skyldte 1½ skpr. havre, to par høns, fyrre æg og 3 ,k., og den 28. maj samme aar nævnes han i øvrigt som en af de 16 sædemænd, der havde sået vårsæden paa Gavnøgårds 5 marker, og som nu blev stævnet for ikke at have givet forvalteren paa Gavnø kvittering for de udleverede 42 tdr. sædekorn.

Den 22. april 1700 blev Rasmus Christensen Kusk stævnet for birketinget paa grund af en landgilderestance på 1 skp. havre, tre høns og tyve æg, og i en restanceliste fra den 24. august 1702 oplyses, at han fra året 1699 skyldte fire høns og fyrre æg og fra året 1700 fyrre æg samt fra året 1701 ligeledes fyrre æg.

Den 23. august 1703 fremførtes på birketinget en sag af ridefogeden paa Gavnø, som stævnede en flok unge karle fra Svinø, heriblandt Rasmus Christensen Kusks tjenestekarl Niels Andersen, for natten mellem den 13. og 14. august at være trængt ind i godsets frugthave og der have taget vædig for sig af retterne.

Den 11. maj 1714 var Rasmus Christensen Kusk atter blandt restanterne paa birketinget, og den 25. januar 1720 nævnes han som vidne i en sag paa birketinget, hvor Niels Richardtsen Smed fra Svinø havde stævnet Hans Nielsen Smed fra Svinø for at have generet ham med "utilbørlige skædsord". Dommeren fandt ikke sagen værd at spille tid og penge på, men Niels Richardtsen Smed insisterede og lod indkalde vidner, heriblandt Rasmus Christensen Kusk. Sagens videre forløb kendes i øvrigt ikke.

Den 8. august 1726 fremførtes paa birketinget en restanceliste over godsets bønder, og heraf fremgår det, at Rasmus Christensen Kusk skyldte 11 rdr. 4 imk. 8 skill. fra perioden 1722 til 1724, 6 tdr. og 4 skpr. byg fra perioden 1724-1725 og 6 tdr. 4 skpr. byg fra perioden 1725-1726.

Den 12. april 1728 ses udstedt fæstebrev til Mads Hansen paa den halve gaardspart kaldet Annexgaarden og beliggende i Svinø, som Rasmus Christensen Kusk, Svend Terkelsen og Rasmus Eriksen tidligere havde dyrket, men som nu i lang tid havde ligget øde, og den 14. juni 1728 udstedte herskabet paa Gavnø fæstebrev til Peder Andersen paa den halve gårds jord, som Rasmus Christensen Kusk paa Svinø sidst havde haft i brug, men som nu var øde. Endelig ses selve hans fæstegaard i 1729 at være blevet overtaget af sønnen Christen, hos hvem han og hustruen derefter gik på aftægt.

Han var gårdmand på Svinø under Gavnø Matr. nr. 18 fra 1697 - 1729." Citat slut. Kilde: http://www.conrad-larsen.dk/jeppehtm/n5543.htm

Børn
1. i Christen Rasmussen Kudsk, født omkring 1700. Han blev gift med Ellen Hansdatter.

Bedsteforældre
4. Christen Michelsen Kudsk, født omkring 1620.

Christen var fæster af Ægbækgård matr. nr. 18 Svinø - fra 1660 (?). Fæster går videre til sønnen (før 1697 ) Rasmus Christensen Kudsk og i 1729 Christen Rasmussen Kudsk gift med Ellen Hansdatter.

Han blev gift med Dorete Rasmusdatter "Svan".

Børn
2. i Rasmus Christensen Kudsk, født omkring 1655 på Svinø, Køng sogn ?, død efter 1730 på Svinø, Køng sogn.

5. Dorete Rasmusdatter "Svan", født omkring 1630.

Oldeforældre
8. Michel Kudsk, født omkring 1590.

Børn
4. i Christen Michelsen Kudsk, født omkring 1620. Han blev gift med Dorete Rasmusdatter "Svan".

10. Rasmus "Svan", født omkring 1600.
Han blev gift før 1671, Karen Hansdatter Svan.

Børn
5. i Dorete Rasmusdatter "Svan", født omkring 1630. Hun blev gift med Christen Michelsen Kudsk.

11. Karen Hansdatter Svan, født omkring 1600 i Vordingborg.
Efter ovenstående skifte af 2 juni 1671 efter Hans Hansen Svan som var Møller og borger i Vordingborg, fandt jeg, at der på Svinø var en Søster "Karen Hansdatter Svan" på Svinø der var afgået ved døden og efterladt sig 8 Børn, deriblandt Dorete Rasmusdatter [Svan] g.m Christen Michelsen Kudsk på Svinø.

Tipoldeforældre
22. Hans Hansen Svan, født omkring 1570.

Børn
i Hans Hansen Svan, født omkring 1600, død ca. 1671.
Hans var borger og møller i Vordingborg. Skifte efter ham i 1671.

Nedenstående skifte er fra Vordingborg Byfoged
http://www.svoo.dk/wp-content/uploads/2011/10/skifter_vordingborg.pdf

1671, 2. Jun.
Hans Hansen Svan, møller og borger i Vordingborg.
g.m. Johanne Nielsdatter. Laugsværge: (bror?) Niels Handskemager


4 søstre:
A: Berethe Hansdatter, g.m. Henning Stogaard. Laugsværge: ægtemand.
B: Sidse Hansdatter g.m. Morten Rasmussen i Sneßere torp. Laugsværge: ægtemand.
C: Maren Hansdatter, i Sneßer. Laugsværge: Peder Henningsen i Snisßerß.
D: Karen Hansdatter, boende på Svinø. (afdød)
1: Jens Rasmussen, på Svinø
2: Hans Rasmussen, på Svinø
3: Bodelle Rasmusdatter, g.m. Jens Jørgensen i Næstved
4: Karen Rasmusdatter, g.m. Rasmus Pedersen i Nybølle
5: Dorete Rasmusdatter, g.m. Christen Michelsen på Svinø
6: Berte Rasmusdatter, g.m. Jens Nielsen.
7: Anne Rasmusdatter, g.m. Peder Andersen i Helsted i Steffs herred.
Mødte ikke på skiftet
8: Birrete Rasmusdatter, g.m. Laurids Pedersen.

Han blev gift med Johanne Nielsdatter, født omkring 1610, død efter 1671.

11. ii Karen Hansdatter Svan, født omkring 1600 i Vordingborg. Hun blev gift før 1671, Rasmus "Svan".

Tip-tip-oldeforældre
44. Hans Ibsen Svan, født omkring 1540, død ca. 1594.
Hans omtales 1594, i et skifte under gældsposter gæld til Sl. Hans Jeppesen Suan, som hans børn annammede. Skiftepro. pag. 40r, 1594, 28. Aug.

Laurids og Hans Svane er muligvis fætre i stedet for brødre. De optræder typisk side om side ved diverse skifteforretninger.

Børn
22. i Hans Hansen Svan, født omkring 1570.

Tip-3-oldeforældre
88. Jep/Ib Svan, født omkring 1500.

Se denne hjemmeside: http://www.aneopslag.dk/vordingborg/854.htm

Se også denne: https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,54721.480.html.

Børn
44. i Hans Ibsen Svan, født omkring 1540, død ca. 1594.
 

Christian Konstman Autzen om Vordingborg-svanerne
Hvorvidt der kan findes en forbindelse til Svan/Svane-slægten i Ribe er ikke endelig afklaret, ligesom de ældste slægtsled her kan være lidt tvivlsomme.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Knopsvanes unge
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2005
 


Svinø kirke. Foto: Lene Thomsen 2012, Wikipedia
 Vordingborg Vor Frue kirke
Fotos: www.vordingborgkirke.dk