Villum Olsen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Villum Olsen, gårdmand af Assendløse. I Syv kirkebog står, at Gud har sluttet et kærligt ægteskab mellem Villum Olsen af Assendløse og Birthe Mortensdatter, tjenende i Øm 5te søndag efter Trinitatis 1732. Forlovere var Anders Jensen og Hans Pedersen. ægteskabet varede, til Villum døde natten mellem 3. og 4. december 1758, og han blev begravet i Daastrup 8. december. Ved skiftesamlingen 27/1.1759 er der børn Niels 22, Hans 14, Knud 5, Kirsten 24, Margrethe 16, Anna 13 og Karen 7 år.  Til vurderingsmænd møder Anders Hansen og Ole Ibsen begge af Viby, og der forefandtes:

(Her link til et billede af skiftet)

Enken blev spurgt om hun vidste noget videre, der kunne komme hende tilgode. Derefter blev gjort op, og det hele beløb androg 111 Rigsd. 7 Skilling. Derefter angav enken at være bortskyldig til smeden for smedeløn 1 Rigsd. 2 Skil., til Jørgen Hansen husmand i Assendløse 2 Rigsd., og til Ole Sørensen i Svendstrup 4 Rigsd., foruden hvad hun skylder herskabet efter kvitterings- og afregningsbog. Ellers mente enken, at såfremt det måtte blive hende tilladt fremdeles at blive i gården og samme forestå med sin ældste søns hjælp, da lovede hun at stræbe for at svare enhver sit og opføde sine små børn, indtil de selv kunne ernære sig, hvorefter forretningen blev opsat til nævnte skift, som det skal blive vedkommende bekendtgjort.

S. C. Fris                    A.H.G.Andreas Hansen                  Ole Ibsen

 Web: Lis Klarskov Jensen