Angel-slægt

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

Rigsarkivet
Jeg fandt slægtsforskeren Ebbe Schnorrs privatarkiv på Rigsarkivet 2007. Det består af 6 pakker (store arkivæsker) med alle størrelser i papirer fra den mindste lille stump til A4 og A3. Arkivnummer 7396 1-6. Pakkerne ligger på fjernarkiv og skal i givet fald bestilles et par dage i forvejen.
 
Jeg fandt, hvad jeg manglede - det lille led, der dokumenterede Jens Jørgen Pedersen Angels ægteskab med Marie Købke, i form af en afskrift af Nyborg og Tranekær amts familie og folkeskat.
 
Ærø og Angel
Det ser noget sort ud, hvad angår Hans Casper og Jens Jørgens forældre. Som man kan se af vedhæftede pdf-dokument mener Ebbe Schnorr, at brødrene blev født på Gråsten (på Ærø). Schnorr ser ud til at tro mest på afstamningen fra Godset Norgaard i Angel. (våbenskjold billedet til venstre). Der er kun et "lille" problem, jeg kan ikke finde dokumentation for, at de to brødres far skulle være Peter Petersen Angel, første gang gift med Elisabeth og anden gang med "Hans Caspers moder" (se tavle 1). Schnorr er tilsyneladende heller ikke selv overbevist. (Print tavle 1+2+3).
 
De Angel
Jeg tror ikke, vi kommer længere, med mindre et eller andet skulle dukke op. I øvrigt kan jeg ikke finde noget steds, at de skulle have kaldt sig "de Angel". Det er en kendsgerning, at Jens Jørgen Pedersen ved sin død kaldes Angel - og at hans børn brugte Angel-navnet.

Og dog?
Den 6. november 1752 blev i Cancelliets Collegium registreret modtagelse af et brev fra Mette Maria de Angel. I cancelliets brevbøger refereres hendes henvendelse således: "Mette Marie Braun née de Angel af Ousted, andrager, at hendes mand Cornet Braun har efter erholdet afskeed fra Grev Ahlefelts Regiment i aaret 1745..."

Læs mere i dokumentationen til højre.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Angel-området: kilde Wikipedia
Angel-området i Sydslesvig

Download dokumenterne:


Godset Norgaard i Angel


Godset Norgaard


Schnorrs slægtsforskning:

Peter Ottesen til Nørregaard,
(tavle 1)


Schnorrs slægtsforskning
(tavle 2)


Schnorrs slægtsforskning
(tavle 3)