Elisabeth Købke

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

Elisabeth Købke blev født i 1673 i Nyborg, blev døbt den 17. august 1673 i Nyborg Kirke og døde senest oktober 1700. Læs mere om hendes familiehistorie hos forældrene Helvig Jensdatter Rosenberg og Thomas Købke.

Kildematerialet for Flødstrup Sogn i perioden er reelt ikke-eksisterende, hvorfor der hersker stor usikkerhed om, hvorvidt Hans Caspar Peitersens første barn Elisabeth blev født i Hans Caspars ægteskab med Elisabeth Købke - eller barnet først blev født efter Elisabeth Købkes død. At datteren blev døbt Elisabeth kunne tyde på, at hun blev opkaldt efter Hans Caspar Peitersens afdøde hustru Elisabeth.

Herregården Risinge, Ullerslev kommune, 7 km syd for Kerteminde:Risinge omkring 1900. Omkring 1953 blev de oprindelige avlsbygninger nedrevet, og erstattet af nye. Kilde: Wikipedia.
Hovedgården Risinge omkring 1900. Omkring 1953 blev de oprindelige avlsbygninger nedrevet, og erstattet af nye. Foto: Wikipedia.

To ægtefolk på Risinge
På gården Risinge nævnes 1698 og 1699 foruden Hans Caspar Peitersen og hustru også Hans Caspars broder Jørgen Pedersen og hustru Marie Købke som inderste (lejere). I tingprotokollen for Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged nævnes det den 2. oktober 1700, at Sr. Hans Caspar på Risinge var forordnet til at være værge for en del af hans salige hustrus søskende, som dengang endnu var umyndige og "derom på deres og hans egne vegne berettiget udi Risinge gård og gods..." Der henvises til kontrakt af 14. marts 1698, i hvilken Hans Caspar Pedersen eller Peitersen, som han også kaldtes, havde forpagtet Risinge for 3 år fra Philips Jacobs Dag (= 1. maj) 1698, "hans forpagtningstid havde tjent og forvaltet uden klage efter contractens indhold" i henhold til svogeren Sr. Vulf Schmeckel. Hans Caspars hustru Elisabeth Købke må i henhold til ovenstående være død før den 2. oktober 1700.

Elisabeth blev gift med Hans Caspar Peitersen
Hans blev født omkring 1668, døde i 1730 i Marslev Sogn, Odensegaard Amt i en alder af ca. 62 år og blev begravet den 6. november 1730 på Marslev kirkegård.

Hans Caspar Peitersen flyttede omkr. 1701 til Klarskovgaard i Marslev Sogn - og han nævnes i regnskaberne 1705 1. termin sammen med sin anden hustru Ingeborg Sørensdatter Ebeltoft, datter af sognepræst i Bovense, Søren Sørensen Ebeltoft og hustru Anne Sophie Ottesdatter. Hans Caspar havde da ifølge regnskaberne to børn samt 3 karle og to piger og benævnes som selvejer. 1711 nævntes Hans Caspar Peitersen som fuldmægtig og ridefoged over Vejrup, Selleberg og Sanderumgård og underliggende, der tilhørte oberst Hans von Løwenhjelm.

Hans Caspars børn med Ingeborg Ebeltoft fik alle navnet Klarskov. Ægteparret fik 6 børn Elisabeth, Søren, Peter, Anne Sophie, Knud Lerche og Frantz. Afdøde slægtsforsker Ebbe Schnorr fortæller om disse børn:

Elisabeth blev gift med forpagter Christian Mørch på Billeshave.
Søren Hansen Klarskov findes indført i Indskrivninger til de Friisers Legater den 14. december 1716. Søren blev 28. juni 1738 viet i Gevninge Kirke til Bodil Bredal, hvis far var ridefoged på Lindholm Gods.
Peter Klarskov nævnes første gang 1726 og sidste gang 1730 som fuldmægtig i Vejrupgaard Gods skifteprotokol. Den 18. november 1739 blev han viet i Revninge Kirke til Maren Pedersdatter, hvorefter ægteparret bosatte sig i Seden Sogn på Fyn.
Datteren Anne Sophie Klarskov blev viet i Marslev Kirke til Diederich Christian Koch, der var organist i Vor Frue Kirke i Haderslev.
Knud Lerche Klarskov blev forpagter på Lindholm, gift 1. gang med Dorthe Bredal og 2. gang med Else Kirstine Paulin.
Frantz Klarskov døde i Svendborg den 15. september 1780.

• Hans Caspar Peitersen var ejer af Klarskov Gods i Marslev Sogn.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården, Nyborg. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården, Nyborg


Lysemose gård, tegnet af ukendt kunstner, muligvis kunstmaler Ebbe Schnorr