Helvig Jensdatter Rosenberg

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

Helvig Jensdatter Rosenberg, datter af Jens Madtzen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach blev født i Nyborg 1650 og døbt den 21. juni 1650 i Nyborg Kirke.

Gift 1. gang
Helvig blev gift med Thomas Købke omkring 1665. Thomas døde omkring 1693. Læs om Thomas Købke og om børnene i dette ægteskab under Thomas Købke.

Gift 2. gang
Helvig blev derefter gift med Andreas Haard, søn af Ingeborg og Niels Haard. Andreas blev født omkring 1660 og døde omkring 1698 i en alder af ca. 38 år.

Efter Thomas Købkes død omkring 1693, giftede enken Helvig Jensdatter Rosenberg sig med selvejeren Andreas Haard fra Bovense, hvor han havde en del gods. Andreas Haard blev dermed i en periode også ejer af såvel Lysemosegaard som Risinge. Dette kan dokumenteres ved hjælp af Nyborg og Tranekær amters Kontributions-regnskaber for 1697.

Det ser sandsynligt ud, at Andreas Haard skulle være død i 1698, idet Thomas Købkes arvinger lod Hans Caspar Peitersen forpagte Risinge for tre år fra Philips Jacobsdag den 1. maj 1698.

Hans Caspar var gift med Thomas Købkes datter Elisabeth. I 1698 og 1699 nævnes foruden Hans Caspar Peitersen og hustru som boende på Risinge også som indsiddere (lejere) Hans Caspars bror Jørgen Pedersen Angel og dennes hustru Marie Købke, en datter af Thomas Købke.

Efter Andreas' død ejedes gården Risinge og Lysemosegaard af Thomas Købkes arvinger. Poul Pedersen Bagger gift med Pernille Thomasdatter Købke overtog 1705 Risinge ved udkøb af medarvingerne. I en fortegnelse over ejerne af Lysemose anføres som ejer i 1701 en Niels Haar på Dalum, der kunne være søn af Andreas Haard i dennes mulige første ægteskab.

Børn af dette ægteskab:
1. Niels Haar blev født den 1. februar 1694 og døde i 1756 i Skelby Sogn Maribo Amt i en alder af 62 år. Et andet navn for Niels var Niels Haard.

Slægtsforskeren Ebbe Schnorr og S. V. Wiberg nævner begge 1. februar 1694 som Niels Haars fødselsdag, men medens Schnorr nævner Risinge som fødested, mener Wiberg, at fødestedet er Bogense (=Bovense). Niels Haar blev student fra Nyborg Skole i 1713 og cand. theol. 10. juni 1717, hvorefter han blev amanuensis hos biskop Christopher Nyrop i Kristanssand, af hvem han 1727 blev beskikket som res. kapellan i Hvidesø, Øvre Telemarken. Den 12. juli 1732 blev Haar kaldet som sognepræst til Tjæreby og Alsønderup i Frederiksborg Amt. Niels Haar fik i 1752 kgl. tilladelse til at bytte kald med magister Hans Mossin Lange til Skelby og Gedesby på Falster, hvor han døde 1756. Niels Haar blev gift i Norge.

Niels blev gift med Christiane Wilhelmine Dedekam. Christiane døde i 1765 i Skelby Sogn Maribo Amt.

Marie Købke, datter af Helvig og Thomas Købke, blev gift med Jens Jørgen Pedersen også kaldet Angel, Marie og Jens Jørgens døtre fik navnet Angel. Senest 1737 havde tre af døtrene tilsyneladende taget ophold hos deres morbroder pastor Niels Haar (eller Haard) i Tjæreby. Halvsøstrene Mette Marie Angel og Sara Catherine Angel (begge "på præstegården") optræder i årene derefter i kirkebogen som faddere ved en række dåbshandlinger. Den 8. oktober 1742 skriver Niels Haar i kirkebogen: "Trolovet på præstegaarden kongens agatborer Monsr. Johannes Wildt med præstens søsterdatter Mad. Marie Angel".

2. Maren blev født omkring 1695.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Jens Madtzens "Korsbrødregården"

Jens Madtzen Rosenbergs epitafie i Nyborg. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Jens Madtzen Rosenbergs epitafie 1654, Nyborg kirke