Maria Købke

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

Maria Købke, datter af Thomas Købke og Helvig Jensdatter Rosenberg, blev født i 1675 i Nyborg, Vindinge Herred, Nyborg Amt og blev døbt i 1675 i hjemmet. Maria Købke blev efter hjemmedåben fremstillet den 9. april 1675 i Nyborg Kirke. Maria Købkes gudmoder ved dåben i Nyborg Kirke i 1675 var Pernille Ottesdatter, hustru til borgmester i Odense Jens Madtzen.

Ægteskab
Næste gang kilderne nævner Maria, er hun blevet gift med Jens Jørgen Pedersen, der oftest kaldtes Jørgen Pedersen. I Nyborg og Tranekær amters protokol over familie- og folkeskat 1697-98 nævnes på Risinge gård Hans Caspar Pedersen og hans hustru med tjenestefolk samt "hans [Hans Caspars] der værendes broder med hustru navnlig Jørgen Pedersen". I samme protokol 1699-1700 januar termin får vi - udover Hans Caspar, hans kone og tjenestefolk - også navnet på Jørgen Pedersens hustru: "2 inderste Jørgen Pedersen og Marie Kiøbke" (inderste betyder person, der bor til leje hos en bonde eller husmand).

Gården Lysemose i Bovense By og Sogn
Enten i slutningen af 1699 eller i begyndelsen af 1700 flyttede Maria Købke og Jørgen Pedersen til gården Lysemose i Bovense By og Sogn. Marias far Thomas Købke havde i 1688 købt Lysemosegaard af Povl Zachariassen. Protokollen over familie og folkeskat "1700 til 1. juli forfalden" nævner, at Jørgen Pedersen på Lysemose havde 2 karle og 1 pige.

Nyborg og Tranekær amters folkelønsskat for 1711 afslører, at dette år beskæftigede Jørgen Pedersen på Lysemose en 54-årig husmand 3 dage om ugen, en 40-årig husmand 4 dage om ugen samt en dreng og tre piger

Maria Købkes bror Jens var gift og boede i Revninge Sogn syd for Kerteminde. Jens fik i 1716 en datter (præsten glemte at indføre barnets navn i kirkebogen), som Maria bar til dåben i Revninge Kirke. Ligeledes var Maria Købke gudmor til Dorthe Lisbeth, datter af Jens Købke, da hun blev døbt den 25. marts 1718. Samme år fødte Maria sit sidste barn, datteren Marie Angel. Det var også sidste gang, kilderne omtalte Maria Købke.

Maria Købkes liv og død
Jørgen Pedersen, der nu kaldtes Jørgen Pedersen Hollænder, omtaltes i Revninge kirkebog den 4. søndag i advent 1723 som fadder ved en barnedåb. Det var første gang, Jørgen Pedersen nævntes som boende i Revninge Sogn. Slægtsforskeren formoder, at Jørgen Pedersen boede på Lysemosegaard som forpagter og måtte forlade Lysemose, efter at hans hustru Maria Købke var død. Desværre er kirkebogen for Bovense Sogn før 1763 ikke bevaret, hvorfor det ikke vides, hvornår Maria Købke døde. Måske Maria døde i barselsseng, da datteren Marie blev født - måske hun døde senere, men i så fald var det før 1723.

Maria blev gift med Jens Jørgen Pedersen. Jens blev født i 1678, døde i juli 1730 i Revninge Sogn Nyborg Amt i en alder af 52 år og blev begravet den 17. juli 1730 på Revninge kirkegård. Et andet navn for Jens var Jens Jørgen Pedersen Angel.

Jens Jørgen Pedersen var hollænder (forpagter) på Lundsgaard i Revninge Sogn.

Børn:
Vi har kendskab til fem børn i ægteskabet mellem Maria og Jens Jørgen Pedersen, der enkelte gange omtales som Jens Jørgen Pedersen Angel.
Læs om børnene, der tog navnet Angel, under Jens Jørgen Pedersen.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Lysemose gård, tegnet af ukendt kunstner, muligvis kunstmaler Ebbe Schnorr