Baltasar Kristoffersen Maschwedel

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

1621- 1673 Baltasar Kristoffersen Maschwedel
Han var født 1621 (Wiberg), søn af Kristoffer Baltasarsen Maschwedel og sønnesøn af Dr. Baltasar Maschwedel ifølge Barfods præstehistorie, del, s.170.

Faderen
Om faderen Kristoffer B. Maschwedel ved jeg ikke noget sikkert, jf. faderen Baltasar Maschwedel. Der er flere bud på familieskabet:

> Barfod har en note 2, side 170:
"Kristoffer Maschwedel nævnes hos Worm II, S. 18 som Forf. til Qvæs'ionum physicarum pentas. Jena 1623. Hvor han er bleven af, vides ikke, men han er Fader til ovennævnte Præst i Karleby."

>> Studier i Falsters historie:
Kristoffer [Baltasarsen] Maschwedel var født 1591 i Nykøbing Falster og døde dér, og havde sønnen Baltasar Kristoffersen Maschwedel, født 1621 i Nykøbing Falster, Maribo Amt, død juni 1673 i Karleby, Maribo Amt. (Kilde: Mogens Sander)

>>> I norsk slægtsforskning ses Christopher Madsen Lyndelse som far, men  Wibergs præstehistorie oplyser:
Sognepræst Christopher Madsen Lyndelse af N. Lyndelse blev ordineret til Gundslev sogn, Falsters Nørre Herred, Maribo amt, Lolland-Falsters stift den 7.5.1621, og han var gift med Anna Balthasarsdatter Maschwedel, f. 1596, død 1630. 1 datter.

Liv og Levned
Barfod oplyser: "Baltasar Kristoffersen blev 1 Dsbr. 1647 af Biskop Hans Mikkelsen ordineret til Sognepræst i Nørre-Ørslev. 1650 blev han tillige Sognepræst i Karleby, som da blev Hoved-Sognet [Barfods note 2), se nedenfor] og her døde han 1673 (begr. 9 Juni)." (Barfods pr. hist.)

"Hans Hustru var Anne Markusdtt. Humble, en Datter af Formanden, Biskop Humble." (Barfod del I, s. 170-171) Wiberg oplyser, at Anna Marcusdatter Humble var af Faareveile.

Børn
"Af deres Børn kjendes kun disse 3:
1) Gregers Maschwedel (se S. 76-77)" (Barfod del I, s. 171)
Gregers Baltasarsen Maschwedel var iflg. Wibergs pr. hist. født o. 1670 i Karleby, Falsters sønder herred, Maribo amt. Gift 1. med Ida Margrethe Frederiksdatter Brandt, f. o. 1677 i Nykøbing F., datter af Frederik Nicolaisen Brandt og Anna Brodersdatter Riisbrich (gift 2. med Christian Frederik Winterberg). Gift 2. med Sara Cathrine Caspersdatter Greve. Død 21. februar 1731 (?) i Sakskøbing, Musse, Maribo amt. (Wiberg pr.hist.) Sub-Rektor 1696 -1704. Rektor 25/4 1704 -1706. Sognepræst i Sakskøbing 1706.
NOTE 1: Sara Cathrine Caspersdatter Greve var datter af Elisabeth Pedersdatter Widsted og Ca999 (Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk)
NOTE 2: Gregers Baltasarsen Maschwedel var (ifølge Mogens Sander) født o. 1655 i Karleby, Falster, Maribo Amt:
Giftede sig (1) med Ida Margrethe Frederiksdatter Brandt o. 1707, datter af Frederik Brandt and Anna Lauridsdatter. Ida Margrethe F. Brandt var f. o. 1678 i Nykøbing Falster. Hun døde o. 1710 i Sakskøbing, Maribo Amt.
Giftede sig (2) med Sara Cathrine Caspersdatter o. 1721. Hun var født o.
1702 i Sæbyholm. Hun døde iflg. Mogens Sander d. 30. maj 1769 i Nysted.
Gregers Balthasarsen Maschwedel var subrektor og rektor for Nykøbing Skole i et par år, derefter Præst i Sakskøbing. I Falsters Historie (II Del) af Holger Hjelholt, udgivet af Lolland-Falsters Historiske Samfund, på side 418 står der: "Efter Peder Høyelses Død udnævntes Subrektoren Gregers Maschwedel til Rektor, men da han allerede er Par Aar efter blev Sognepræst i Sakskøbing, kom Johan Fisker i Spidsen for Skolen". (Kilde: Mogens Sander, Canada, febr. 2012)

2) Birgitte Maschwedel, gift omtr. 1700 med Jakob Klavsen, Degn i Aastrup (død 21. Apr. 1718), og havde med ham en søn Klavs Andreas Jakobsen, f. 1704. (Barfod del I, s. 170-171)

3) Ingeborg Maschwedel, født i 1650 i Nykøbing Falster, Maribo Amt, død fredagen d. 29. august 1727 Nykøbing Falster. (kb for Nykøbing Falster 1705-1750, AO opslag 281.)
Gift med guldsmed Anders Jensen Skeel i Nykøbing, f. anslået 1641, (søn af Jens Skeel) død mandag d. 26. marts 1725, Andreis Scheel guldsmid, 84 Aar gl. (kb for Nykøbing Falster 1705-1750, AO opslag 276) Hent hans skifte (pdf-fil, fotos: Jørgen Green /Mogens Sander).
3 børn
:
1) Hans Andersen Skeel
, Guldsmed i Nykøbing [borgerskab 26.9.1714, gift senest 1714 med Else Christence Hincheldey, begravet Nykøbing F. 1767, deres ægteskab opløst ved tamperretsdom af 4.6.1727 (hent skilsmisse-sagen, pdf-fil: 3.522 KB. Kilde: Mogens Sander), som fastslår, at han har forbrudt sit ægteskab, jf. Tamperretsprotokol 1704-97, 56-60 i Lolland-Falsters stiftsøvrigheds arkiv. (Kilder: H. Hjelholt: Falsters historie II, s. 410; Regelsen - slaegtogdata.dk)
2) Kristoffer Andersen Skeel
, Byskriver
i Slangerup og
3) Agate Birgitte Skeel
,
f. 1699, ugift ved Faderens Død." (Kilde: Barfods præstehistorie 1851, siderne 171, del I.)
Hent "Anders Jensen Scheels efterslægt" - pdf-fil 239 KB. (Kilde: Slægtsforskning af Mogens Sander og Jørgen Green)
 

Døde 1673 Karleby
Baltasar Kristoffersen Maschwedel blev begravet d. 9. juni 1673 i Karleby, Karleby sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt. (Barfod del I, s. 170-171), (Wibergs pr. hist. II, s. 65.)

Enken Anne Marcusdatter Humble Maschwedel blev 2. gift med eftermanden i embedet, Anders Jørgensen Bogense, f. Bogense i 1630, student i Malmø 1651. Ingen børn. AJB døde 2.1.1682 (Wiberg pr. hist. II, s. 65.)

Barfods note 2)
"Det ses af et Brev i Smaalandske Tegnelser nr. 8, fol. 21 a-h, at det blev indrømmet Hr. Maschwedel selv at bestemme, om han vilde blive boende i Ørslev Præstegaard, eller flytte til Karleby, hvilket sidste han valgte. Brevet, dat. 17 Dsbr. 1650, til Lensmanden Frederik Barnewiz er af dette Indhold: Ørslev Sognemænd lade anholde om, at deres Sognepræst maatte forbydes at drage fra Præstegaarden i deres By. Efterdi Kongen af Lensmandens Erklæring erfarer, at Karleby og Nørre-Ørslev begge ere Hoved-Sogne, at Karleby Sognemænd skulle begære, at han maatte bo hos dem, eftersom de skulle have længere Vej til den anden Kirke, end Nørre-Ørslev Sognemænd, og at desuden Karleby Præstegaard er meget bedre med al Lejlighed, end den i Nørre-Ørslev, da maa Præsten vælge, hvilken Præstegaard han vil. (K. R.)" (Barfod del I, s. 170-171)

Hent Mogens Sanders Maschwedel-Widsted-Thura-forskning i original-version (pdf-fil, 151 KB). 
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Stavanger Domkirke 2008

Marcus christensen Humbles epitafie i Stavanger Domkirke 1661. Se stort billede.

Foto: www.livinghistory.dk


Marcus Chr. Humble med 2 hustruer og 7 egne børn. Se stort billede


Marcus Christensen Humble th. og sønnen Christen tv.


Marcus Christensen Humbles
2 hustruer


2 hustruer og 4 døtre f. på Falster


Barn begravet på Falster

Fotos LKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Andersen Skeel
 Sølv-stempel.
Foto Jørgen Green og Mogens Sander