Laurits Andersen Gonsager

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Laurits Andersen Gonsager, født i Ribe 31/12.1638, søn af Anders Jessen, skomager og Anna Adserdatter, dicipel fra Ribe skole 1638, immatrikuleret ved Københavns universitet, rejser til Rostock og Wittenburg i nogle år, teologisk attest 1662, samme år rektor i Ribe og derpå i Kolding, 1667 magister i philosophi, 1679 provst i Tyrild herred i Vejle amt og præst i Jellinge-Hover og måtte med kaldet underholde den gamle præst Jørgen Lemvig med kone, hvilket bragte uheld over ham og præstegården i
de 11 år, det varede. Der var idel trætte om indkomsterne, og da præstegården tillige brændte 3/4.1613, fik den gamle præst skylden, da han havde taget pigen fra arbejdet i deres fælles bryghus, skønt der var fyret stærkt op og lagt malt på køllen, og resultatet blev, at det hele brændte. I den nybyggede præstegård lod han indrette gæstekammer til kongen, når denne var på gennemrejse, med et vers på døren med forklaring over den forandring. Til efterretning om den skade, den gamle præst havde forvoldt ham, lod han indhugge et stykke træ og sætte på den nordre side af skorstenen med latinske efterligninger af Virgils over kejser Augustus Søn "Sie vos a vobis ædi ficastis aye". Men kun 6 år efter skete den næste brand efter lynnedslag 1/7.1679, da brændte desuden de 3 små huse, som havde været den gamle præsts bolig, men denne var kort forinden død. Kristian V besøgte Jellinge præstegård, da de gamle værelser stod til deres modtagelse. Den gamle høvdingeborg var på 2 etager med tilhørende stalde var en levning af det ældgamle slot, der efter Svend Aagesens beretning 1135 havde huset Harald Kasia, da han blev grebet og dræbt af broderen Erik Emune. Laurids Andersen Gonsager var både fyndig og myndig, havde ærbødighed og kærlighed hos sine tilhørere og var velhavende. Der findes en opskrift om Hover sogn, som han sikkert har skrevet, dog uden navneangivelse, og desuden er der en del begge sogne vedrørende. Han var første gang gift med formandens enke Maren Hansdatter Svane, som døde 1687, og anden gang viet i Horne kirke på Fyn til Anne Jørgensdatter, født i Fåborg, enke efter Jacob Antonius.

Af børn var der en del, men den monsieur Gonsager, som 1773 var ridefoged på Grundet, må han have været bedstefader til. Hans datter Anna Else blev gift med enkemanden, fuldmægtig på Skovgård i Kollerup sogn, Jens Michelsen Bredal ca. 1690, og hun var levende ved skiftet efter faderen, som døde ca. 1703. I Kollerup kirkebog er magister Laurs Gonsager nævnt flere gange som fadder efter 1690.

Kideangivelser: Vibergs præstehistorie, årbogen for Vejle amt, efterretning om Kolding af Fyhn.

 Web: Lis Klarskov Jensen