Svane-slægten

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Navnet Svanning/Svaning/Svane/Swane

Svane-navnet regnes for at stamme fra Hans Svaning, der var født omkring 1500 i landsbyen Svaninge på Fyn, fire km. nord for Fåborg.

Der findes ifølge Dansk Biografisk Leksikon mindst 3 af hinanden uafhængige slægter, der bærer navnet Svane:
I. den ældste slægt Svaning/Svane fra o. 1500 har udspring i kgl. historiograf Hans Svaning og Marine Stage i Ribe.
II. en slægt Svane/Swane, der føres tilbage til det 18 årh. (tidligst 1709) til Peder Sørensen Svane/Swane, borger i Århus.
III. en Svane-slægt, der føres tilbage til 18 årh. til Peder Iversen Svane (tidligst 1693 ca.-1763), Albæk-Voer i Vendsyssel.

Kendte og ukendte Svaner
Det er formålet med denne hjemmeside at finde de mange små brikker i puslespillet, der tilsammen kan give et nuanceret billede af den enkelte persons liv, valg og vilkår.

Der er her på siden medtaget personer både med grundigt dokumenterede tilhørsforhold til Ribe-slægten i 1500-tallet og personer med (endnu) manglende dokumentation for deres ane-tilhørsforhold. 

Vordingborg-slægten: en IV. Svaneslægt?
Slægtsforsker Christian Konstmann Autzen har på www.slaegtogdata.dk gjort mig opmærksom på, at der også findes en Svaneslægt på Sjælland, på Vordingborg-kanten og en afstikker til Svinø. Denne Svane-slægt har ikke (endnu) nogen forbindelse til andre Svane-slægter i Danmark.
Læs om Vordingborg-slægten her.

Ribe-slægten og dens efterkommere
Hans Svaning kom til at spille en vigtig rolle i Ribes borgerskab, i Kongens tjeneste og som den første af de lærde, der rejste landet rundt efter kildemateriale for at skrive en samlet Danmarkshistorie for "alle Kongens Riger og Lande."

Igennem ægteskabet med Marine Sørensdatter Stage blev Hans Svaning medlem af et stærkt og velhavende familie-netværk i Ribe, med stor indflydelse på byens handel og vandel. Svaneslægten fik mange børn og en stor efterslægt.Knopsvane med unger. Foto: Udlånt af Ann-Beth Frederiksen 2009.

Svaneslægt uden for Danmark
Foruden Svane-slægt i Danmark findes der efterslægt i Norge ved stammoderen Maren Sørensdatter Friis og sandsynligvis også i andre dele af verden.
Hvem var mon den 20-årige snedker med navnet Jens Svane Petersen, der tog fra Vejle til New York City den 13. november 1886? Var han født i Hornborg, Nim herred, Skanderborg amt ca. 1867, havde han en søster Marine, og var han en søn af gårdejer Jørgen Petersen f. ca. 1836 i Ølsted sogn, Hatting herred, Vejle amt og Birthe Kirstine Svane, f. ca. 1834 samme sted? jf. www.milloup.dk.

Hvad findes her?
Menuen på Svane-siden følger slægtens stamfader og stammoder og deres børns historie, og herigennem lukker deres efterslægt sig op - forhåbentlig.

Navneregistret giver en hurtig indgang til alle øvrige personer.
 

     
Hans Svanings og Marine Sørensdtr. Stages
slægtsmærker (gravsten i Ribe, foto LKJ 2009)

 
Hans Knudsen Svanes og Johanne Jensdatters
slægtsmærker (gravsten i Vejle, foto LKJ 2012)
 

Trykte og utrykte kilder
Oplysningerne om Svane-slægten bygger på både trykte og utrykte kilder.

 • J. Kinch: "Ribe Bys Historie og Beskrivelse", 1884
 • J. Kinch: "Af Ribe Bys Thingbøger fra Slutningen af det 16de Aarh..."
 • Ole Degn: "Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser", 1971
 • Ole Degn: "Rig og Fattig i Ribe", 1981
 • Bue Kaae: "Familieliv på "Liljebjerget" i Ribe omkring 1600 belyst gennem breve", 1983
 • Bue Kaae: "Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613"
 • Bue Kaae: "Biskop Peder Jensen Hegelund 1542-1614"
 • Th. Hauch-Fausbøll: "Patriciske Slægter", 1915
 • Vejle Bys Historie, 1927
 • Biskop Jens Bircherods historisk-biografiske Dagbøger for årene 1658-1708, Kiøbenhavn 1846
 • Torben Bramming: "Fire store Ripensere: 250 års national identitet i en vanddråbe...", 2008
 • Th. Bull: "Var Kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn af biskop Hans Svane?". Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind II, s. 200, 1930
 • H.U. Ramsing: "Københavns Ejendomme 1377-1728"
 • J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christiern Nielsen, 1879-86
 • Bjørn Kornerup: Ribe Kathedralskoles historie, I-II. KBH 1952
 • Søren Klarskov Larsens og Frithiof Bohners slægtsforskning
 • Dansk Biografisk Leksikon (DBL)
 • C. M. Munthe: i Personalhistorisk Tidsskrift syvende række bd. 1 side 242 -overskriften er: "Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis's slægt."
 • A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften (Glückstadt 1905)
 • Kirkebøger
 • Skifter
 • Tingbøger mv.

 


Ribe domkirkes apsis. Foto: LKJ 2009

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Svanninge Kirke, Fyn
Foto: Timur 2007, Wikipedia

 


Ribe by med kongeborgens banke


Ribe kongeborg ruin
 


Johannes Rosenbergs og Dorothea Pedersdatter Kraglunds gravsten i Ribe domkirke
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings og Marine S Stages gravsten i Ribe domkirke
Se stort billede

 

Fotos: LKJ 2009