Maren Sørensdatter 1792-1834

© Lis Klarskov Jensens aner

Maren Rasmusdatters forældre var Rasmus Hansen og Maren Sørensdatter, begge af Herslev. De blev viet 1811 i Herslev, Sømme herred, Roskilde amt, findes indførelsen af brylluppet i kirkebogens side 226: “Den 31. Januar 1811 blev … lyst … af … til ægteskabs indgåelse for ungkarl Rasmus Hansen og pigen Maren Sørensdatter, begge af Herslev. Forlovere ………. På hans side: Hans Hansen, på hendes side: Mogens Klarskov (egen underskrift), …. 27. Marts samme år.

Rasmus Hansen
Søren Larsen fortæller i sin slægtshistorie om Rasmus Hansen:
“Udflyttergårdmand på Herslev mark. Døbt i kirken 30/5.1779. Søn af gmd. Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter. Han blev født i en gård, der lå inde midt i Herslev by i nærheden af kirkegården; men lige efter år 1800 flyttede de ud på marken.

29/3.1811 blev han viet i Herslev kirke til naboen Søren Jensen Klarskovs datter Maren, han var 32 og hun 19, og det tyder på, at der har været misnøje i familien. Fædrene plejer jo at være forlovere, men her er det hendes farbroder Mogens Klarskov og hans broder Hans Hansen. De havde af børn kun de to døtre Maren, født 1813, og Ane Catrine, født 1815. Det var trange tider at begynde som gårdmand, men det gik. Gården var fæste under Ledreborg, og her skulle megen forsømmelse til, hvis en mand blev jaget fra gården.

Hvordan han har klaret værnepligten har jeg ikke rede på. Det var jo krigstider, og har han ikke været rigtig soldat, har han da været Landeværnsmand. Han var medlem af skolekommissionen fra 1819 til 1823 og underskriver med egen hånd, noget kun få bønder kunne dengang.

Da han blev gammel og efter sin kones død, opholdt han sig hos sin svigersøn, Frederik Jacobsen i Herslev, og her døde han af urinsvaghed 7/3.1857 og blev begravet 14/3. Ved gavlen af koret ved det nye sydvestlige hjørne. Et trækors som minde med navn og årstal."

Maren Sørensdatter
Maren Sørensdatter blev født i Såby (Kirke Såby) i 1792. Hun var datter af gårdmand Søren Jensen Klarskov fra Ny Torkildstrup og hustru Karen Jensdatter. Den lille datter blev "Båret af Jacob Larsens kone, faddere Jacob Larsen og Jens Kruse, Ny Torkildstrup og Mogens Lerche, Lejregården, Mikkelsen Kr. Saaby og Jens Bahner.
Hvordan det kan være at faderen kaldes gårdmand, ved jeg ikke; han har opholdt sig hjemme på Klarskovgården hos hans forældre, og først i 1799 fæstede han gården i Herslev, så Maren blev konfirmeret i Herslev. Ret lang blev hendes ungdom ikke, og hendes liv heller ikke, hun døde 13/9.1834 og blev begravet 18/9. Kun 42 år gammel.” (Kilde Søren Larsen)

Børnene
Rasmus Hansen og Maren Sørensdatter fik 2 børn:
1. Maren Rasmusdatter, født den 25. Juli 1813 i Herslev Læs mere her.
2. Ane Catrine Rasmusdatter, født 9. september 1815 i Herslev Søren Larsen fortæller: “Ane Catrine Rasmusdatter - bedstemoder Maren Rasmusdatters eneste søster - ... født 9/9.1815. Om hende ved jeg kun lidet, hun blev gift med gmd. Frederik Jacobsen, Herslev, og de valgte at bo i Herslev i gården, som vistnok var hans fødegård, i stedet for hendes hjem, som lå ude på marken.
På deres gamle dage boede de hos deres datter Karen Marie Christen Jens [der skal vist stå Karen Marie og Christen Jensen] i gården ved Abbetvedvejen i Gevninge. Hende og hendes mand mindes jeg. Da jeg var dreng kom de tit på besøg hos os. Karen Marie var en hvidhåret kraftig gammel kone, hun kaldte mig altid for Søvren, det kunne jeg ikke lide, så når jeg blev spurgt, hvad jeg hed, sagde jeg gerne dreng for ikke at skulle høre det langtrukne Søv-ren. Jeg husker også hun kaldte vores lille tyr for tiv-ren. Christen Jensen syntes så godt om udsigten ned over søen; om sommeren holdt han meget af at sidde ude på gærdet og se udover.
Ane Catrine døde 25/9.1890 og ligger sammen med sin mand på Gevninge kirkegård; hvor et sjældent smukt minde endnu viser deres grav.”

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Alkover i en gård på Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Alkover i en gård på Frilandsmuseet