Mads Buch

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Mads Buch, sognepræst til Egtved-0dsted må have været katolsk præst før reformationen, men har antaget den nye lære. Han var præst i 52 år og tillige provst i Jerslev herred. Han blev overdraget embedet af gamle Iver Munch, hvilket må være sket 1531. Frederik II gav på forbøn af hertug Hans i Haderslev 1566 den gamle Mads Buch skriftlig forsikring, at en af hans sønner Jens eller Niels skulle, om de studerede vel og erholdt et godt vidnesbyrd, fra biskoppen bekomme embedet efter ham, og det skulle da være Niels blevet. Men da han synes at have opholdt sig sin tid i Vejle, lyder det jo usandsynligt, men måske har han først været præst i Egtved efter hans faders død 1584.

Navnet Buch findes også hos præsten Jens Jacobsen Buch i Skanderup, der afløser sin fader der 1654. Blandt sognemændene er da en Jep Buch, der underskriver med egen hånd.

 Web: Lis Klarskov Jensen