Mads Jensen Thorsen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Mads Jensen Thorsen, borgmester i Vejle, født i Solskov, blev kaldet til embedet 1593 efter i nogle år at have været rådmand. I 1598 hævdede en Peder Vandel, at Grønnegade ikke ud for hans udskud er så snæver som ud for borgmesterens. År 1600 var han genstand for et overfald med ukvemsord af en borger Jens Andersen. 17/8.1600 får han tilladelse til at udføre 100 græsøksne af riget ved mikkelsdagstide. Han og hans hustru skænkede 1586 kirken en ny altertavle, på hvilken deres navne stod, hvorfor der afkvitteredes ham 50 Daler i 1687. Og der blev samtykket, at han og hans hustru må og skal have et bekvemt begravelsessted inden for koret, hos Augustini, hans hustrus forneres grav, og samme at nyde uden afgift til kirken for hans godvilligheds skyld. Hans murede grav omtales 1618 og 1630.

Hans datter Maren ægtede rådmand og senere borgmester Jens Bertelsen.

Mads Jensen Thorsen, som var gift med Anne Finsdatter, datter af borgmester Find Jespersen, og hun havde før været gift med en mand ved navn Augustini, døde 12/7.1601 i Vejle

Kildeangivelse: Vejle bys historie.

 Web: Lis Klarskov Jensen