Maren Nielsdatter

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Maren Nielsdatter må være født ca. 1728, antagelig er hun fra Saaby. Deres førstefødte er sønnen Søren, ca. 1765, dernæst datteren Karen 1761 og Kirsten 1771. 1780 er en søn Ole, som døde og blev begravet 16/3. 1786. Maren Nielsdatter opholder sig på sine gamle dage hos sin datter og svigersøn på Herslev mark, hvor hun døde 8/3. 1816 og blev begravet 14/3.1816 88 år gammel.

Allerede ved 1772 må gården Brobjerggaarden være flyttet ud, for i lens-jordbogen for Lindholm 1772 står, at den har til Ny Torkildstrup hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fjdk. 2 Alb og til Abbetved 2-7-2-2; udskiftningskortet af en lidt senere dato viser, at Søren Kruse da bebor gården, så faderen er vel sagtens død. Men et kort af 1806 viser, at da bebos gården af en Kristian Ludvig Jensen, så hvor Søren er blevet af, vides ikke. Denne sidste beboer var søn af gmd. Jens Pedersen Ugelstrup; men da datteren Karen bliver konfirmeret i 1810 nævnes hun Søren Kruse Brobjergs datter.

Brobjerggaard Matr. No. 14 m.fl. og Torkildstrup ca. 1915 i La Cours Danske Gårde, Hartkorn 8 Td. 3 Fjdk. 3/4 Alb., 110 Td. Ld., hvoraf en del er tilKøbt fra en gård i Abbelved. Jens Pedersen Kruse fæstede 1753 den gård i Torkildstrup, som Peder Thomsen tidligere beboede.

Kildeangivelser: Lindholm skifteprotokol og fæsteprotokol, Herslev kirkebog, folketællingen 1787, kort i Matrikelsarkivet.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Gård, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Gård, Frilandsmuseet