Malene Hansdatter

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Malene eller Magdalene Hanstatter, vel sagtens født i Herslev, blev ved sit ægteskab med Siger Jensen stedmoder til hans fire, som de da kaldtes, uopdragne børn, og snart efter at hun blev enke giftede hun sig med Oluf Nielsen. Om der blev flere børn, kan jeg ikke sige. Hun døde i Herslev og blev begravet 5/5.1706.

 

 

 


 

 Web: Lis Klarskov Jensen