Johan Heinric Ernst Sommer 1820

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

1820-1850
Johan Heinrich Ernst Sommer var en af de mange efterkommere, der blev døbt med stamfaderens navn. Denne JHE blev født den 28. november 1820 på Frederiksberg:
Kbh. A., Sokkelund H, Frederiksberg 1817-1834 opsl. 33.
Født d. 28. nov. 1820, døbt d. 12. jan. 1821, Johan Heinric Ernst, søn af Indsidder Jørgen Alexander Sommer og hustru Ane Cathrine Nielsen på Frederiksberg.
Faddere: XXXX Lildall, Jomfru GXXrl Lieuten v. Bonsath?, Johanne Sørensen og fuldmægtig Bahneberg alle fra Frederiksberg. Alm. jvf. reg. 174-22.

Billede tv. Allégade 7 på Frederiksberg, den 26. juli 1874. Traktør Lars Mathiesen, 1778-1852. Studenter på vej til Lars Mathiesens traktørsted Håbet i Allégade. Se grøften og gangbroen foran. Fra
www.frederiksbergbilleder.dk

 

1845
Folketællingen for 1845 viser en arbejdsmand Johan på 25 år, der boede i Kattesundet 108, kælderen, Vester Kvarter, i den indre by bag voldene i København sammen med sin bror, den 27-årige Anthon Sommer, der sandsynligvis er Anton Siegfred Sommer, ugift og “konditionerer, logerende”. Samme sted boede en værtshusholder Rasmus Hansen og familie. Der boede i alt 6 mennesker i kælderen. (note: Kattesundet ligger bag Domhuset på Gammel-Nytorv om mod Rådhuspladsen og løber mellem Vestergade og Lavendelstræde-Slutterigade, i nærheden af Vartov.)

1848 til Gentofte
Vi finder imidlertid en Johan Heinrick Ernst Sommer i tilgangslisten for 1848 i Gentofte, ankommen fra København den 5. december 1848:
Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte sogn. 1836-1853. opsl. 159. nr. 32. Sommer, Johan Heinrick Ernst, 74.26. Tilgang i 1848, opslag 77 i kirkebog 1839-61 for Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt: 29 år - ankommen fra København den 5. december 1848. 158.32 -alm. lev. reg. 158.32.

Viet 1849
Johan Heinrich Ernst Sommer blev viet den 14. oktober 1849 med pige Johanne Nielsen, 26 år. Der blev gift en hel del andre brudepar denne dag - også personer, der lå ved militæret, selvfølgelig:
KB. Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn 1847-1856. opslag 49.
No. 238. 14. okt. 1849. Ungkarl Johan Heinrich Ernst Sommer, menig ved 11. lette Infant. 28 år. Pigen Johanne Nielsen 26 år, ??? Olsen og Købm. (?) Pedersen. Datteren Ane Cathrine blev født 1 måned efter brylluppet.

På denne tid gik den 1. Slesvigske krig for sig i Sønderjylland, hvor Johan Heinrich Ernst Sommers døde så tragisk i slaget ved Isted den 24/25 juli 1850.

Stedfader
Med sig i ægteskabet bragte Johanne Nielsen lille Mathilde Sommer, født Pedersen, (jf. FT 1855), der var født uden for ægteskab den 23. april 1847 i Gentofte sogn (opslag 182) og var datter af Johanne Nielsen og Peder Pedersen fra Christianshavn. Faddere var Morten Knudsens hustru, Morten Knudsen, Niels Nielsen og Jørgen Larsen, alle af Gentofte, (jvf. Reg. 137,20). Morten Knudsen ses i folketællingen 1834, hvor Morten Knudsen, 28 år, og hans kone Sidse Marie, 26 år, boede sammen med Niels Nielsens familie i Gentofte. Morten Knudsen arbejdede som tjener i København. Morten Knudsen er bindeled mellem oplysninger om Johannes Nielsens fader og Johanne Nielsens 2 døtre.

Deres barn
Johan Heinrich Ernst Sommer og Johanne Nielsen fik datteren Ane Catrine Sommer født den 13. november 1849 i Gentofte sogn, senere gift med Christian Rasmussen den 30. juni 1872 i Gentofte. Deres efterslægt findes i Asminderød sogn, Frederiksborg amt.

Fødsel - Ane Cathrine Sommer
Kbh. H. Sokkelund H., Gentofte sogn. 1838-1860 opslag 199.
No. 18. født den 13. nov. 1849, døbt 20. maj 1850 Ane Cathrine Sommer, datter af Indsidder Henrik Frederik Sommer og Johanne Nielsen i Gjentofte, fadderne var foruden moderen selv og faderen selv også Niels Nielsen og Morten Knudsen i Gjentofte.

Død i slaget ved Isted i Den Slesvigske Krig
Johan Heinrich Ernst Sommer var menig ved 11. Lette Infanteri, da han var 28 år.


Kanon fra slaget ved Isted juli 1850
Lis foto 2009, Dybbøl Museum

Nygifte og nybagte fader, Johan Heinrich Ernst Sommer, døde i 1850 mellem den 24. og 25. juli i slaget ved Isted i den 1. Slesvigske krig og ligger sandsynligvis begravet på Flensborg kirkegård, hvor Isted-løven stod som mindesmærke, indtil tyskerne fjernede den i 1864. Den kom i 1945 tilbage til Danmark, hvor den blev anbragt på en ny sokkel foran Tøjhusmuseet i København og Det Kgl. Bibliotek indtil den 26. marts 2010, hvor den blev sat ind i Tøjhusmuseets gård for at blive restaureret inden hjemsendelsen til Flensborg kirkegård.

Læs den dramatiske historie om Istedløven, der blev sat over de faldne ved Isted, der døde i slaget 24. - 25. juli 1850.

Menig i Første Bataillon, 4de Kompagni
Johan Heinrich Ernst Sommer kæmpede i den 1ste Armeedivision, 6te Brigade, 1ste Bataillon, 4de Kompagni. Dette er vigtigt, hvis man skal søge yderligere oplysninger om ham inden for militæret, f.eks. på Kastellets bibliotek eller på Rigsarkivet.

Der var 2 divisioner, hvis øverstbefalende var generalmajor Krogh, stabschefen var oberst Flensborg, og souschef var major H. Kauffmann.

Første divisions øverstbefalende var generalmajor Moltke, og stabschef var oberstleutnant Steinmann.

Den 6te brigade stod under oberst Irminger og stabschef kaptajn Høst. 1ste bataillon stod under oberstleutnant Walther. Kilde: Otto Vaupell "Kampen for Sønderjylland 1848-50", 3. del, Reitzels Forlag, KBH. 1869. Otto Vaupell deltog selv i 3-års krigen og i slaget og mistede flere brødre.  


Se skiftet 1851. Se stort billede

Skiftet 4. september 1851
Skiftet efter Johan Heinrich Ernst Sommer blev først afsluttet 1 år efter hans død. Vennen Johan Lardelli optræder her som garant for, at der ikke er noget at skifte efter Johan Heinrich Ernst Sommer. Desværre nævnes den afdødes hustru ikke i skiftet. Johan Lardelli døde selv 30 år gammel i 1852, Københavns Vor Frue sogn, opslag 158.

Enken
Johanne Nielsen giftede sig i 1854 den 29. juli? med Lars Christophersen af Bernstorph, der var 36 år ifølge Gentofte kirkebog, opslag 186 på www.arkivalieronline.dk. Der var ingen forlovere.

Folketællingen for 1855
København, Sokkelund, Gentofte, Gentofte by, Et hus, 19 - 1/3, FT-1855, C6951
Lars Christophersen 37 Gift Inderste, kleinsmed, husfader Præstø
Johanne Nielsen 33 Gift Hans kone Gentofte sogn, Københavns amt
Mathilde Sommer 7 Ugift Deres barn Gentofte sogn, Københavns amt
Sophie Sommer 6 Ugift Deres barn Gentofte sogn, Københavns amt
Ane Larsen 2 Ugift Deres barn Gentofte sogn, Københavns amt
Hans Peter Larsen 1 Ugift Deres barn Gentofte sogn, Københavns amt

Johanne Nielsen død 1891
69 år gammel døde Johanne Christophersen, født Nielsen, af lungebetændelse oven i en influenza, ifølge kirkebogens lægelatin, som jeg forstår den. Hun blev begravet den 13. december 1891 og var ”Enke efter Arbm. Lars Christophersen i Gentofte. (Kilde: Kirkebogen for 1879-91, Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, opslag 179).

Født i Gentofte - død i Gentofte
Johanne var datter af Niels Nielsen og hustru Marie Hans Datter, født i henholdsvis Gentofte omkring 1789 og København omkring 1796. Johanne Nielsen blev født juleaften, den 24. december 1822, og døbt den 9. februar 1822 i Gentofte kirke. Forældrene var indsidder Niels Nielsen og Marie Hansdatter i Gentofte. Barnet blev vaccineret den 12. juni 1823 (jvnf. Reg. 106,2).

Efterkommere
Datteren Ane Cathrine Sommer, f. 13. nov. 1849 i Gentofte sogn, blev senere gift med Christian Rasmussen d. 30. juni 1872 i Gentofte. Deres efterslægt findes i Asminderød sogn, Frederiksborg amt.
Se Johan Heinrich Ernst Sommers og Johanne Nielsens efterkommere i Karin Andersens slægt.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 Frederiksberg kirke. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Frederiksberg Kirke.
Foto: Lis 2008


Allégade 13, Frederiksberg

ca. 1916, Varieté Billighedens traktørhave
www.frederiksbergbilleder.dk
Se stort billede


Sønderjylland 2009


Frederick Læssø kæmpede ved Ickernførde og faldt ved Isted 1850. Sønderborg slots museum. Foto lis 2009.


Palisade om træningslejr


Soldaterbarak i lejr


Soldaterbrikse i lejr


Officers rum
Alle fotos: Lis 2009


Istedløven i Flensborg 1864
Foto: Slesvigsk fotograf Friedrich Brandt (1823-91)


Istedløven foran Det Kgl. Bibliotek, København.
Foto: Ib Rasmussen 2007, Wikipedia


Istedløven foran Tøjhusmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Foto: JEK 2009, Wikipedia


Skifte 1851.
Se stort billede