Karen Christens Dtr. Nørkjær

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Karen Christensdatter Nørkjær o. 1654-1708
Formodes at være datter af Christen Pedersen Nørkjær og Anne Pedersdatter. (Der findes en Thøger Pedersen Nørkær, forvalter på Nandrup i Flade sogn på Mors o. 1698)

Gift o. 1674 - 20 år gl.
Karen Christensdatter (Nørkjær) og Laurids Thygesen blev gift o. 1674 og var forældre til Stiftsprovst i Viborg domkirke, magister Christen Tychonius, født o. 1680.

Børn af Laurids Thygesen og Karen Kristensdatter Nørkær:
Født i Ringkøbing A., Ginding H., Sal/Sahl sogn:

  1. Anne Larsdatter, f. 3. sept. 1675 "Anna Filiola mia nata est...", (Sal kirkebog 1673-1736, dåb nr. 10, AO opslag 3.) (plus latinsk tekst)
  2. Tyge f. 20. jan. 1678, (Sal kirkebog, AO opslag 4), døbt af Dno. Joh. Gregorii Albino.
  3. Christianus filiolus meus secundus (ellers ingen tekst men fri plads) f. 1680 (mellem dåben 23. maj og 12. sept.) i Sal sogn, dåb nr. 8, AO opslag 5.
  4. Cristina Laurentii filiola mea secunda (mere tekst), døbt (25. maj?) 1683 Sal sogn,  dåb nr. 5, AO opslag 8.
  5. Casparus Laur. filius, døbt <(sommeren?) 1685, dåb nr. 6, AO opslag 9, ingen notater om dåb men fri plads til det. Død 1685, AO opslag 31 ned.th.: Casparus Laurentii filiolus meus tertius. qui" (qui er adv. der kan betyde hvorfor). Igen ubrugt skriveplads sat af indtil næste begravelse. Her skulle bl.a. prædikested i bibl. stå.
  6. Petrus Laurentii filiolus meus quartus die Divo Matthus sacra natus Kvaudr. blero (???), døbt Dom Oculi af Hæderlig og Vellærde Mand H. Hans ..., f. 24. feb. (?) 1687. (Sal kirkebog 1673-1736, dåb nr. 3, AO opslag 11 + faddere)
  7. Casparus (Jesper) Larssøn min 5te Søn født 11. Aug. 1689, som var den XI Søndag p. Trin. ... + faddere (Sal kirkebog 1673-1736, dåb nr. 9, AO opslag 12) Død 1690, "Jesper Lassøn min femte Søn begraven" den 22. sept. 1690 i Sal, "som døde af kighoste", ætat 1 Aar 5 Uger ringer 16 timer, over hannem har klo???? H. Poul Knudssøn i Borber (?) udi Text. Gen." (Sal kirkebog 1673-1736, døde nr.7, AO opslag 34.)

(iflg. Nygaards sedler).

Døde 1708 i Skive 54 år gl.
I Skive kirkebog, Hindborg herred, Viborg amt står der, at Karen Christensdatter var enke efter Larss Thygesen: .... hun selv døde i 1708:

"Hæderlig och meget Gudfrygtige Matrone Sal: Karen Khristensdatr. Sal: Hr. Larss Thygesen aff Sahl. War 54 Aar begrafuet Fredagen d. 3. Februarii" (Skive kirkebog side 143, AO opslag 147, siden øverst tv.)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen