Sidenborg-slægt i Viborg

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Slægten i 1600-tallet og 1700-tallet
1. "Viborg Købstads Historie", 1941, siderne 78, 346, 803, 824, 826, 827
2. Sidenborg i Nyggards sedler ::


Claus Sidenborg

- Var købmand, med øksne-eksport fra Viborg. Eksporterede også i 1643. (se mere i bind I side 78).
- Rådmand i Viborg fra 1646-1673
- I 1745 ansøgte han forgæves om toldertjenesten i Nakskov. Han tilbød at give 800 á 1000 rdlr. til gudelige brug, hvis han fik den. (RK Resvl. Prot. III nr. 129 b). Han døde i 1669 (Regelsen, slaegtogdata.dk)

Gift med Anna Villadsdatter (jf. slægter af navnet Krebs) (bind III side 824). I 1672 boede hans enke i Viborg. 

Faddere - Viborg Sortebrødre kirke
- 1656, Vib. Srtbr. Kb 4. opslag 7: Oktober: Villadtz Sidenborg fadder til et barn.
- 1656, 20 okt., Vib. Srtbr. Kb 4, opslag 7: Claus Sidenborgs søn fadder.
- 1656, 28. nov., Vib. Srtbr. Kb 4. opslag 7: Claus Sidenborg fadder til Christen Tømmermands barn Walther (?).
- 1656, dec, 3. adv., Vib. Srtbr. Kb 5?. opslag 9: Mads Andersens barn Anna baaret af Maren Sidenborg, døbt af hr. Kield.
- 1657, junius, Jacob Sidenborg og Claus Sidenborg nævnt opslag 15.
- 1657, julius, Claus Sidenborgs hustru bar, opslag 16.
- 1657, oktober, Claus Sidenborg, opslag 18.
- 1657, nov., Claus Sidenborg, opslag 19.
- 1658, julius, Claus Sidenborig, opslag 25.
- 1659, junius, Claus Sidenborig, opslag 34.
- 1659, junius, Claus Sidenborig, opslag 35.
- 1659, nov., Claus Sidenborgs datter, opslag 39.
- 1660, marius, Claus Sidenborgs karl, jordet af hr. Kield, opslag 43.
- 1660, junius, Claus Sidenborg, opslag 46.
- 1661, februarius, Claus Sidenborg, opslag 55.
- 1661, aprilis, Claus Sidenborgs Timmere, opslag 57
- 1661, september, Claus Sidenborgis hustru, opslag 62
............

Claus Sidenborg død 1669
Begravet Dom. 20. post trinitatis 24.10.1669. Srtbr. kirkebog 1656-1711, opslag 151: "Bleff Clauss Sidenborg Jordet aff M. Jensen (?) (ingen alder angivet eller andre oplysninger.)

Diverse oplysninger
- 3 tjenestefolk (nr. 308 i Skattemandtal 1672). R.A.
- 1682 blev hans gård på nørre side af Sct. Matthiasgade i Viborg beboet af hans enke og af Henrik Krebs, takseret til 366 rdlr. 4 mark. (Byens grundtakst 30) V. A. II. 145.) S.a. blev en ladegård uden for Sct. Mathias port smst., på nørre side, hans arvinger tilhørende, takserede til 40 rdlr. (smst. 33)
- hans enke var 1671 i Viborg købmandslav, Srtbr. Sogn. Ejede huse og grunde til 1772 rdlrs værdi. (Kommis. Af 19.10.70 i Rentekammerarkivet.

Børn
1 dtr. 24 år, 1 dtr 22 år, 1 dtr. 18 år, 1 søn 36 år, 1 søn 14 år (går i skole):

1. Søn, født o. 1633.

2. Catharine Clausdatter Sidenborg * o. 1645, gift 2.10.1678 (jf. Sdr. sogns kirkebog, desuden Hundrup og slægt Krebs.) med Henrik  Krebs, rådmand i Viborg. CCS blev begr. 31.7.1719, 74 år gl. Datter af rådmand i Viborg Claus Sidenborg og Anna Villadsdatter (Gråbrødre kirkebog). (Bind III side 827)

3. Datter, født o. 1647.

4. Margrethe Sidenborg * o. 1648/1651. Hun døde 26.3.1693 (iflg. Graabrødre kirkeregnskab bgr. 3.4.1693.) Datter af købm. og rådm. Claus Sidenborg i Viborg.
Hun var gift 1. gang med Jacob Hasse, rådmand i Viborg, begr. 11.9.1683 (Sdr. sogns kirkebog). Jacob Hasses 3 kone. Jf. side 826 om Jacob Hasse (købmand, rådmand.) (Bind III side 803). Gift 1671/1672? (se Hasse, Jak.)
- Afg. Jakob Hasses i Viborg. 1688, d. 20.3. fik hun da lovlig registre. og vurdering efter ham var holdt og hun havde fritaget sig arv, hvilket ... med sine børn at være fri for hans kreditorers krav. (J.R. 18.49) nr. 50.
Gift med rådmand Peder Eriksen, den 2.5.1688 (Sdr. sogns kirkebog).
- Testamente: 1690 d. 22.3. oprettede hun testamente med sin mand Peder Eriksen (se denne i Nygaards sedler).

5. Johannes Sidenborg
, * Kyndelmissedag 1657, blef Claus Sidenborgs barn Johan dbt. paa Kyndelmissedag 1657 - svært læselige faddere. (Viborg Srtbr. 1656-1711, side 12, opslag 11).
Claus Sidenborgs hustrus Kierchegang som blev introduceret (?) af M. Jensen (?) (1657 marts, Vib. Srtbr. Kb. opslag 13)
- Johannes Sidenborg: 1682 blev hans gård i Viborg beboet af hr. Morten [Rhodius] præst til Grbrd. Kirke. Takseret til 146 rdlr. 4 mark?) (byens grundtakst 5) Viborg A II. 145.

- Er denne Johannes/Johan Clausen Sidenborg mon den Hans Clausen Sidenborg, der var magister, sognepræst til Taagerup, gift med Anna Maria Lundt? Han døde 1728.

- Hans Clausen Sidenborg, fra Viborg, død 1728, gift med formanden Hans Hansen Sadolins datter. Taagerup-Torslunde sogne, Maribo.
(Kilde: "Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie" af Qvistgaard, Erh. KBH 1934, side 149.)

En klingpung foræret til Rødby kirke
Klingpung i københavns prøvesølv, formet som en beholder med skrå sider i knækket arbejde, oprindelig med en knop under bunden. Den er smykket med udhamrede og punslede, forgyldte rocailler; I hverandet felt langs randen indprikket skriveskrift: "Foræret til Rødbye Kirche af Anna Maria Lundt H. Mag: Sidenborgs d. 13. junÿ 1752." Drejet mahogniskaft i sølvfatning med lille klokke; mestermærke for Siwert Thorsteinsson.
(Kilde: Danmarks kirker, Rødby kirke, VIII, bind 1 (1948( side 168) (findes på nettet på http://danmarkskirker.natmus.dk). Billede af klingpungen fig. 14, side 167.

2. Sidenborg-spor (< Nyggards sedler):

Jakob Sidenborg død 1680 Viborg

- Viborg Srtbr. Sogn: børn: Just, dbt. 23.7.1669 (150). (Viborg srtbr. 1656-1711, opslag 149) "holt (?) aff Claus Sidenborgs Kone"
- Begr. 1680 den 24.2. jordet af Mag. Kield(?)(Vib. Srtbr. KB 230) (Viborg srtbr. 1656-1711, opslag 229

Jakob Sidenborg 1709 i KBH (se Sidenborg, Villads)

Jakob [Christenssøn] Sidenborg og hans trolovede, Gedske Pedersdatter 1679 publicé absolveret aff Mag. Kristen, Viborg Srtbr. Kb. 223) (Srtbr. kb. 1656-1711, AO opslag 222): Fredagen den 24. januar 1679.
- 1682 blev hans enke Gedsker i bondegård på nørre side af Sct. Matthiasgade i Viborg med en "boe" ud til Hjultorvet takseret til 200 rdlr. (Byens grundtakst 30) (V.A. II. 145)

Just Sidenborg: (begr. 1664 d. 18.3. Viborg srtbr. kb. 97) (Viborg srtbr. 1656-1711, opslag 96) - uden forældres navne.

Just Sidenborg, dbt. 23.7.1669 (150). (Viborg srtbr. 1656-1711, opslag 149) "holt (?) aff Claus Sidenborgs Kone"

Johanne Sidenborg, 1709 enke efter Berthelsen (Se Sidenborg, Villads)

Villads Sidenborg, præst i Levring. + 1709. Hans brorbørn: Jakob Sidenborg og Johanne Sidenborg, Berthelins enke. Fragik 30.11., dat. KBHVN, arv og gæld. (34.429)
- mag. 1682 blev hans 2 boliger, 5 fag hus, "i" asse? Henrik Jørgensgård på venstre side af store Sct. Mikkelsgade i Viborg, takserede til 13 rdlr. 2 mark. (Byens grundtakst 40), V.A. II. 145.
- mag. præst i Levring-H. 1709 den 25.9. som død efterfulgt af Adam Levin Hammer (se denne).
- mag. 1679 den 21.1., beskikket til præst til Levring-H. i afg. Hr. Peder Nielsens sted (J.JR. 16.239) nr. 86.

Inger Sidenborg, begr. 15.3.1725, (82-4-0-9) Nykøb. Kb. 45.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Viborg Domkirke
Dias 1970Claus Krebs underskrift i
Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757