Anders Jensen Skeel o.1641-1725

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Guldsmeden i Nykøbing

Anders Jensen Skeel i Nykøbing blev født o.1641, død mandag d. 26. marts 1725, "Andreis Scheel guldsmid, 84 Aar gl." (kb for Nykøbing Falster 1705-1750, AO opslag 276.)
 


Klosterkirken i Nykøbing Falster. Foto: Matthew Ross 2007, Wikipedia

Liv og levned
Oplysningerne her på siden om Anders Jensen Scheel er hovedsagelig fra Mogens Sanders/Jørgen Greens slægtsforskning. Forbehold for rettelser.

Anders Jensen Scheel var "... uddannet til guldsmed og var mindst 2 år på valsen. I 1671 da han var 30 år gl. blev han guldsmed i Nykøbing Falster, hvor han boede indtil sin død i 1725, 84 år gl.

Gift Maschwedel
Anders Jensen Skeel var gift med Ingeborg Baltasarsdatter Maschwedel, født i 1650 i Nykøbing Falster, Maribo Amt, død fredagen d. 29. august 1727 Nykøbing Falster. (kb for Nykøbing Falster 1705-1750, AO opslag 281.) Ingeborg Maschwedel var datter af Baltasar Kristoffersen Maschwedel  og Anne Marcusdtr. Humble, en Datter af formanden, Biskop Marcus Christensen Humble. (Barfods pr. hist.)

Der kendes 3 børn. De 2 yngste tog til Slangerup, blev hhv. købmand og byskriver og giftede sig ind i gode borgerslægter, mens den ældste søn forblev i Nykøbing F, hvor han også giftede sig ind i en god borgerslægt.

Børn
Anders Jensen Scheel og Ingeborg (Birgitte) Maschwedel havde følgende børn:
1. Hans Andersen Scheel født 1693 i Nykøbing F., Maribo Amt.
Guldsmed i Nykøbing [borgerskab 26.9.1714, gift senest 1714 med Else Christence Hincheldey, datter af Evet Hichendey Hincheldey og Margrete Pedersdatter Bert. Hun var født o. 1693, døde i august 1767 i Nykøbing Falster, Maribo Amt. begravet Nykøbing F. 1767, deres ægteskab opløst ved tamperretsdom af 4.6.1727 (hent skilsmisse-sagen, pdf-fil: 3.522 KB. Kilde: Mogens Sander), som fastslår, at han har forbrudt sit ægteskab, jf. Tamperretsprotokol 1704-97, 56-60 i Lolland-Falsters stiftsøvrigheds arkiv. (Kilder: H. Hjelholt: Falsters historie II, s. 410; og Mogens Sander)
Se Hans Andersen Scheel og Else Christence Hincheldeys børn.

2. Jørgen Andersen Scheel født i 1694 in Nykøbing F., Maribo Amt. Han døde d. 2. oktober 1723 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg
Amt. Han blev gift med BODIL EBBESDATTER o.1712 i Slangerup Kirke, Frederiksborg Amt, datter af Ebbe Jensen og Anne Clausdatter Ogelby.

3. Christopher Andersen Scheel blev født o. 1695 i Nykøbing Falster, Maribo Amt. Byskriver i Slangerup. Han døde d. 2. august 1744 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt. Han blev gift med ANNE MARGRETHE NIELSDATTER GAD den 6. november 1731 i Slangerup Kirke, Frederiksborg Amt. Hun var født o.1698. Hun døde den 28. oktober 1754 i Slangerup, Slangerup Sogn, Frederiksborg Amt.


Hent Christopher Scheels og Anne Margrethe Gads testamente fra april 1744, Slagelse (pdf-fil på 5.317 KB)

4. Agathe Birgitte Scheel blev født i 1699 i Nykøbing Falster. Ugift ved Faderens Død. (Kilde: Barfods præstehistorie 1851, siderne 171, del I.)

(Under opdatering: "Anders Jensen Scheels efterslægt" - pdf-fil 239 KB "Sheel-family-1.pdf". (Kilde: Slægtsforskning af Mogens Sander og Jørgen Green))
 

Skiftet efter Anders Jensen Scheel, 1725
9 sider i alt. 1 side (billede PCO90090) er transcriberet af Jørgen Thue Pedersen:
AO 1725 d 19 Martj vare Borgemester Hans Holst Raadmand Claus Flint og Raadmand Gabriel Frandsøn Bold, Byefoged Christen Steensen og Byeskriveren Jacob Dannefer forsamlede udj velagte Hans Jørgen Hans(en) Borger og Bager hans Huus her i Nyekiøbing udj Langgaden for at forfalte (?er nok = forvalte) een loflig og Rigtig Registrering effter Sahl. (salig) Anders Jensen Scheel fordum Borger og guldsmed her i Staden. Som Natten tilforn - ved døden var afgangen til nærmere Skiffte og deelings foretagelse jmellem hans effterladte Encke Ingeborre Baldtzersdatter Masqvedel, og 3de børn Neml. Hans Anders(en) Skeel, Borger og guldsmed her i byen, Christopher Anders(en) Skeel Constitueret Byeskriver udj Slangerup i Sjælland, og Een daater Agt*) Andersdatter Skeel 26 aar gl. og hjemme hos Moderen, og var samme tiid som laugværge for Encken velagte Hans Jørgen Hans(en) bager, og Hans Anders(en) Skeel paa Egne og Samti. medarfvingers vegne overværende imidlertid boets formue af 2de Mænd Nafnl. Hans Hammer og Ernst Bertels(en) Baun loflig Taxeret og Wurderet som følger Neml. (...)
*) Agatha Birgitte Andersdaatter Skeel


(...) Derefter følger 3-4 sider med indbo-vurdering og 2-3 sider med gældsposter. Den sidste side er nærmest en opsummering og er underskrevet af personer nævnt på side 1.
Anders Jensen Scheels gæld oversteg hans formue.
Skiftet efter guldsmed A J Skeel (pdf-fil 8.101 KB, fotos: Jørgen Green og Mogens Sander)

Erhvervet som guldsmed ved Mogens Sander
Fra bogen "Danske Guldsmede og deres arbejder gennem 500 Aar" (af Aage Sølver):
"I 1685 fandtes der slet ingen guldmager i Maribo, der dog 13 aar senere huser en saadan - Peter Jacobsen - der mulkteres, fordi han arbejdede i daarlig sølv, og det samme kan siges samtid om Guldsmed Anders Jensen (Scheel) i Nykøbing F.

Ansøgning om eneret
"Falsters Historie" af H. Hjelholt. På side 410 står der:

"Ligesom een Bartskærer var nok til Nykøbing, saaledes havde den ogsaa tilstrækkeligt i een Guldsmed >At den liden Købstad Nykøbing< skrev Lutzow 1705 i Anledning af et Andragende fra Guldsmed Anders Jensen (Scheel) om eneret > Kan vel være forsynet med een dygtig Guldsmed,
og at ikke flere af det Haandværk der kan fortjene Brødet af det ringe Sølvarbejde, der kan forfalde, er vist og sandfærdigt.
Hent ansøgning om eneret (pdf-fil, 6.076 KB, Fotos Jørgen Green)

Bevilling
Anders Jensen (Scheel), der havde været i Nykøbing i 34 Aar, opnaaede den ansøgte Bevilling, som i 1713 overdroges til Sønnen Hans Andersen (Scheel). Dennes ønske om at faa Privilegiet udstrakt ogsaa til Aalholm Amt blev derimod ikke imødekommet, skønt han anførte, at Faderen ikke havde kunnet vinde det daglige Brød uden Gæld og Vidtløftighed.
Hent ansøgning om eneret for sønnen (pdf-fil, 5.750 KB, Fotos Jørgen Green)


Privilegieansøgning med Hans Andersens underskrift, Nykøbing 1713

Sønnen Hans afstod privilegium 1729
"Af Byens Haandværkere var Guldsmeden forsynet med Privilegium, Guldsmed Hans Andersen (Scheel) afstod det 1729 til Jacob Sønderborg, og ved dennes død i 1747 fik Bage Thommesen, der tidligere havde været Guldsmed i København, Privilegiet." (Kilde: "Falsters Historie" af H. Hjelholt bd. II, side 528.)

Arbejder
Barok bonbonniere i sølv, let hvælvet fodrand og lå, rigt støbt med blomster og bladværk, låg prydet med Frederik d. III's mønt fra 1659, prydet med den danske soldat der kapper hånden af den svenske arm med sin sabel samt indskription "Lauritz Pedersen, Hals, Anne Simons Daater".
Mester Anders Jensen Scheel. f. 1641, d. 1725.
Eftersyn fra 11. november i Vejle, solgt 23. november kl. 21.59
Vurdering Kr. 4.000,-. Hammerslag Kr. 2.600,-

Jørgen Thue Pedersen, der har transskriberet rigtig meget af materialet fandt ved et tilfælde ud af, at et sølv-kagefad med låg lavet af Anders Jensen Scheel o. 1675, lige var blevet solgt i Danmark (23. november 2006) på en internet auktion. Kagefadet blev solgt af Bruun Rasmussen Kunstauktioner, og det var vurderet til omkring 4.000 kr., solgt for 2.600 kr. ($ 1.00 = 5.40 kr.)

Billede af sølv-bæger
F. Naboe-Nielsen har skrevet en artikel om Guldsmede i Nykøbing F.
Her ses et billede af et bæger lavet i 1692 af Anders Jensen Scheel. Sølv-bægeret findes sandsynligvis i "Falsters Minde" in Nykøbing F. Der er en beskrivelse af Anders Jensen Scheels arbejde og adskillige sort-hvide billeder.

Sølvmærkerne (stempler)
I bogen "Danske Sølvmærker" (Danish Silverstamps) "Købstæderne med fællesregister" bind 2-3 ved Chr. A. Bøje. Politiken, fandt Jørgen Green følgende oplysninger om Anders Jensen Scheel:
Anders Jensen Scheel f. o.1641, flyttede til Nykøbing Falster som guldsmed i 1671, var fra 1680 medlem af købmands lauget, nævnt på skatte-listerne som ubemidlet guldsmed. Han fik monopol d. 9.10.1705, overleverede forretningen til sin søn, Hans Andersen Scheel, i 1713. Døde i 1725. Hans enke døde i 1727.

Lavede arbejder for kirkerne i Nykøbing, Falkerslev, Nysted, Stubbekøbing, Vejleby (nu i Brahetrolleborg), Taars, Karleby, Lillebrønde, Sønder Kirkeby, Sønder Alslev, Købelev, Majbølle og Slemminge.
Anders Jensen Scheel var kendt for sit smukke sølv-arbejde til kirkerne.
Noget af hans arbejder kan ses i Lolland-Falster Stiftmuseum i Maribo, Lolland, og i "Falsters Minder" in Nykøbing F. Der er også sølvarbejder i Herning museum.


Anders (Jensen) Scheels sølv-stempler.
Foto Jørgen Green og Mogens Sander


Sønnen Hans Andersen Scheels sølv-stempler.
Foto Jørgen Green og Mogens Sander

Død 1725 i Nykøbing Falster
Anders Jensen døde mandag d. 26. marts 1725, "Andreis Scheel guldsmid, 84 Aar gl." (kb for Nykøbing Falster 1705-1750, AO opslag 276.)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Omslag til Ligbærerlaugets protokol o. 1705-1715.
 


Anders Jensen Scheel var  laugs-medlem og siges
at være tegneren.
 

Hans Andersen Scheels ansøgning

Anders Jensen Sølv-stempler. Foto Jørgen Green og Mogens Sander


Anders Jensen Scheels ansøgning 1713 om privilegium for Hans Andersen Scheel


Sønnen Hans Andersen
Scheels ene sølv-stempel
Foto: Jørgen Green og Mogens SanderStavanger Domkirke 2008Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004

Fotos LKJ