Ansine Chr. Wedebye 1825-1877

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Født i Vor Frue sogn, død i Vor Frelsers sogn, København
Ansine Christensen "Hwedeby" blev født 18. aug. 1825, og hjemmedøbt. Den kirkelige dåb foregik 2 år efter den 18. august 1827 i Vor Frue kirke, der ligger ved siden af Kbh. Universitet. Forældre var Anders Christensen Hwedeby  og Ane Marie Larsdatter (Valentin). Faddere var forældre og jordmoder iflg. kirkebogen for Vor Frue sogn, dåb nr. 121, side 295, opslag 300. Dåben står under året 1827.

Ansines forældre Anders Christensen Wedebye og hustru Anna Maria Larsdatter Valentin boede i 1822 ved storesøsteren Johannes fødsel i L. Larsbjørns-stræde 271, København.

Ansines søskende

  • Johanne Christensen Wedebye blev født den 27. november 1822,  hjemmedøbt og døbt den 13. april 1823 i Vor Frue sogn, opslag 440, dåb nr. 42. Hun var datter af Anders Christensen Wedebye, bryggerkarl, og Anna Maria Larsdatter Valentin. Ved Johannes fødsel boede familien i L. Larsbjørns-stræde 271, København.
    Faddere var Johanne Larsdatter, Frederik Fridzen og Brygger Jakobsen.
    Johanne Larsdatter er sandsynligvis søster til Anna Maria Larsdatter Valentin (Phalentihn).
    Note: Det må være Johannes mor Ane Marie Larsdatter, der var fadder til Johannes søn Luis Anton Siegfred i 1855.

  • Christian Anders Ferdinand Wedebye, født 4. april 1829 i Vor Frue sogn, KBH, opslag 100. døbt 21. juni. Forældre Anders Christensen Wedbye, arbjdsmand, boende Kattesundet 108, Moderen Ane Marie Larsdatter. Faddere: Forældrene og Pige Johanne Larsdatter. (Johanne er muligvis moderens søster.) Hjemmedøbt af hr. Smith. Sønnen blev siden drejer på Langeland ifølge folketællingen for 1880, hvor han boede med sin familie. Sin jævnaldrende kone Else Cathrine Bay, født d. 14. dec. 1829 i Marstal, og børnene Lars på 16 og maskinlærling, Johanne på 12, Anne på 10. De boede i Rudkjøbing. Ifølge efterkommer Frans Bay fik de 8 børn. Læs mere om denne families efterkommere.
  • Juliane Marie født 22. december 1832 Vor Frue sogn, opslag 426. Familien boede i Larsbjørnsstræde 181. Forældrene og jordemoderen var faddere.

Ansine ude at tjene som 15-årig
I 1840 arbejdede den 15-årige Ansine hos en praktiserende læge i Ballerup By, Københavns amt, Smørum herred, Ballerup sogn, Ballerup By, Et huus, 57, ifølge folketællingen for 1840: William G. J. Kietz 39 år, praktiserende læge, og hans kone Jane Marie Meding 35, deres to små børn på 2 og 4 år, mandens mor på 64, foruden Ane Mag. Olsdatter 22 Ugift Tjenestefolk og Ansine C. Wedbye 15 Ugift Tjenestefolk.


Vintersne på Ballerup hovedgade i 1960 med Ballerup gl. kirke i baggrunden. Slagteren, kaffe- og thehandleren, tøj-ekvipering etc. lå i venstre side og boghandler, urmager etc. til højre. Foto: LKJ

I FT 1845 var den 20 årige Ansine igen tilbage i hovedstaden København. Hun var ude at tjene som ugift tjenestepige for gæstgiver Christian Heinrich Hermann Meyer 39 og hans familie i København (Staden), Vester Kvarter, Vestervold 64, Stuen. Og måske har jobbet hos gæstgiver Christian Heinrich Hermann Meyer givet nogle forbindelser til en værtshusholder Schumanns familie?

Gift med Johannes H Schumann i 1847
2 år efter blev pige Ansine gift med Johannes Heinrich Schumann den 2. juli 1847 i Vor Frelsers kirke,  Sankt Annæ Gade, Christianshavn i København. Hun var 22 år gl. - og vaccineret. Hun boede ved vielsen i Overgaden neden Vandet 165 på Christianshavn.
Navnet Schumann skrives også Schümann eller Schymann i div. kilder.

Brudgommen Johannes Heinrich Schumann var ungkarl, 24 år gl. og havde svendebrev som snedkersvend - og var vaccineret. Han boede ligesom bruden ved vielsen i Overgaden neden Vandet 165 på Christianshavn.

 Parrets forlovere var på brudgommens side skibsbygger Claus Fr. Schumann, der boede Lille Torvegade 127 og på brudens side smedemester A. P. Sjöholm, der boede L. Torvegade 120. Christianshavn. (Kilde: Kirkebogen for Vor Frelsers kirke, Vor Frelsers sogn, hovedministerialbog, s. 308, opslag 155, vielse nr. 45.)

Brudgommens forlover skibsbygger Claus Fr[iederich] Schumann ses her i FT 1840: København staden, Christianshavn Kvarter, Lille Torvegade 127. 1. sal th. Frederick Schumann, 34 år, skibsbygger, født i Kbh., gift Anna Margrethe Lovise Røepstørf, 30 år, født i Nakskov [St. Nicolaj sogn, Lolland Nørre Herred, Maribo amt?]. Deres søn Claus Friderick Martin Schumann, 2 år, f. i Kbh.)
I denne folketælling var skibsbyggeren 34 år, dvs. født o. 1806 i København.
Claus Friederich Schumann var gift med Anna Margrethe Louise Schümann (født Roepstorph) i 1841 29 år gl. der var f. 17.1.1812 (kirkebog Frederiks Tyske Kirke, opslag 40), d. 1900, søn af Claus Schumann og Anne Schumann, f. Jensen. Anna Roepstorph blev født den 24. juni 1815 i Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland Nørre herred, Maribo amt. De havde 5 børn: Claus Friederich Martin (Fritz) Schümann, Anna Sophie Claudia Schümann og 3 andre børn. Claus Friederich Schumann døde 1900, 88 år gammel. (Kilde: www.myheritage.dk/names/claus_schümann )
Samme kilde: Claus Schumann blev begravet i Frederiks Tyske Kirke Kilde: hovedministerialbog 1813-1886 døde, s. 39, opslag 44.

Brudens forlover A.P. Sjöholm ses her i FT 1850. København (Staden), Christianshavn Kvarter I, Lille Torvegade 120, 1ste sal.
Peter Sjøholm, 71 år, enkemand, smedemester, lever af sine midler, født i Ystad i Sverige:
Anders Peter Sjøholm. 36 år. [f. 1820 KBH] smedemester husfader, gift Anna Katarina Elisabeth 33 år, barn Carel Sjøholm 4 år. født i KBH.)
Kilde: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=115289&side=36
  : samme adresse  nr. 120, bare i stuen, samme personer, bare med efternavnet 'Sjølund' i stedet for 'Sjøholm'.) Anders Peter far 46 år gl., vognfabrikant og husfader, gift med Anna Katarine Elisabeth Schumann, 44 år gl. (viet Vor Frue). De er begge født i Kbh. Sønnen Carel Peter Alfred var da 14 år gl.
Kilde: www.ddd.dda.dk (søg på København + sjøholm), jf. FT 1840 og FT 1845.
Brudens forlover er dermed brudgommen Johannes Heinrich Schumanns svoger.

FT 1855 Ansine og Johanne med børn
Ved folketællingen i 1855 boede familien i Overgaden neden Vandet nr. 160 i forhusets kælder sammen med 4 børn:
Johannes Heinrich Schumann
, 33 år, og gift med Ansine Schumann, 31 år, begge født i København og deres børn på 8, 6, 4, 2 år:
1. Ane Elisabeth Magdalene Schümann, f. 1847, bopæl: Overgaden neden Vandet nr. 164, Christianshavn. Kirkebog: Vor Frelser 1845-1850 (KM) opslag 186. nr., 136.
2. Alfrida Vilhelmine Margrethe f. 1849, bopæl Prindsensgade 388, 1. sal, Christianshavn. Kirkebog: Vor Frelser 1845-1850 (KM) opslag 239. nr. 133.
3. Peter Frederik Heinrich f. 1851, bopæl Store Torvegade 388, Christianshavn. Kirkebog: Vor Frelser 1850-1855 (KM) opslag 18, nr. 55. 
4. Christian Vilhelm Romanus Schümann f. 1853, bopæl Store Torvegade 388, 1. sal, Christianshavn. Kirkebog: Vor Frelser 1850-1855 opslag 66. nr. 63. 

Og de sidste 2 børn:
5. Harriet Victoria Clementia Eugenie Edmandine Schümann, f. 1858, bopæl Store Torvegade 23?, Christianshavn. Kirkebog: Vor Frelser 1855-1862 (KM) opslag 230. nr. 264.
6. Stella Marie Claustine Jochumstine Rasmine Schümann f. 24. febr. 1861, bopæl Dronningensgade 2o, Christianshavn. Kirkebog: Vor Frelser 1855-1862 (KM) opslag 270. nr. 42. FOTO WIKI

Ansines og Johannes Heinrichs familie og efterkommere. Slægtstavle af Jan Lohmann, 2018.

Johannes Schumanns slægtshistorie:

Johannes Heinrich Schumann døbt 1823 i Frederiks Tyske Kirke
Han var født  den 26. januar 1823 og døbt den 16 februar samme år "in dem Kirche".
Forældre var Claus Schümann, Wirtshaushälter, og Anna Maria, geboren Jensen. (bopæl) og de boede i gaden Nü Börs Nr. 69. Faddere var Herr? Heinrich Holdorf, ??? Bang und Ehfr? Bang, ???? Thisted? Claus Hansen.
Kilde: kirkebogen for Frederiks Tyske Kirke, Sokkelund, København, Hovedministerialbog, Fødte 1813-1851, side 34, opslag 37. dåb nr. 6.

Johannes forældre gift 1811 i Garnisons kirken

Garnisons kirkes alter i sort og hvid marmor blev indviet i 1724. Foto: Ib Rasmussen 2006, Wikipedia. Garnisons Kirken stod færdig i 1706 som hærens kirke i København, der var fæstningsby med Kastellet, der dog havde sin egen kirke, Kastelskirken.

Claus Schumann (uden ü) og Anne Marie Jensen, blev gift den 3. maj 1811 i Garnisons sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. Kilde: Kirkebogen for 1799-1814 (Eneste Mministerialbog), opslag 218.
Ingen forlovere, heller ikke ved de andre vielser. Garnisons sogn lå i Holmens og Østerbro provsti.
Kirkebogen oplyser, at Claus Schumann var ved det holstenske (Hölstenische) Inf[anteri]. Reg[iment].

Johannes Heinrichs far døde 1834
Johannes far Claus Schümann døde den 12. oktober 1834 og blev begravet den 16. oktober iflg. kirkebogen. Han var Wirtshaushälter, boede Ny Börs No 69. Starb an Typhus. Schule 1 Rthl 3 S, dvs. betalte skolen 1 Rigsdaler og 3 Skilling, sandsynligt for sang ved begravelsen.
Kilde: Frederiks Tyske Kirkes hovedministerialbog for 1813-1886, København, side 39, opslag 44. Tak for tydning af Inger Buchard, slaegtogdata.dk.

'Ny Børs' (nr. 69) var en gade for enden af Christian 4.s børsbygning med en rækkehusbebyggelse, der blev nedrevet omkring 1900. Strækningen hedder nu Børsgade, der ender i Christians Brygge og Knippelsbro mod Amager. Der var endnu o. 1900 en kanal langs med bebyggelsen mod den nuværende 'Børsbroen'.  Bebyggelsen kom til at hedde "Ny Børs", (eller de seks Søstre) og var opført omkring 1650 af rentemester Henrik Müller.) Se postkort fra o. 1900. Kilde med venlig tilladelse fra www.indenforvoldene.dk/nedlagte-gader-og-straeder.

Adressen 'Ny Børs' (nr. 69) dukker igen op i familien Schumanns historie i 1840, hvor Johannes var i snedkerlærer i huset på 2. sal hos snedkermester Christian Fred. Poss og familie. Men ved hans konfirmation i 1837 boede han i Boldhusgade 24(?).

Børsens historie: www.borsbygningen.dk/hist.htm


Johannes Heinrich Schumanns konfirmation 1837

Han blev konfirmeret d. 9. April 1837 i Vor Frelsers kirke, Sokkelund herred, Københavns amt. Opslag 106.
Teksten til konfirmationen: ”Boldhusgade 224? Afdøde værtshusholder Schumann” (under gruppen ”forældre eller adoptivforældre”)
Note: Boldhusgade ligger ’Ved Stranden’ over for Christiansborg slotskirke og nær ved Holmens kirke.
Boldhusgade: Indtil midten af 1600-tallet hed denne gade Adelstræde, iflg. www.indenforvoldene.dk/nedlagte-gader-og-straeder. Her kan man også læse, at gaden oprindeligt havde fået sit navn fra det boldhus, som Christian 4. "lod opføre i 1597, omtrent på det sted, hvor Boldhusgade 1 ligger, men blev nedrevet og et nyt boldhus blev opført, hvor Den Røde Bygning (Finansministeriet) nu ligger." Et billede fra 2009 af den brostensbelagte gade op mod Christiansborg kan ses på indenforvoldene.dk.

Johannes Schumann i lære 1840
Mens Ansine i 1840 var tjenestepige i Ballerup, var Johannes H. i lære som  snedkerlærling hos snedkermester Christian Fred. Poss og hans familie:
FT 1840:
København, København (Staden), Strand Kvarter, Nye Børs, No 69, Huset, 2den Sal, 296, FT-1840, C6037


"Nybørs" (De seks Søstre), Postkort nr. 516 udgivet af Frits Benzen, ca. 1900. Nye Børs var 6 rækkehuse opført i 1650 af Henrik Müller. Kilde med venlig tilladelse fra www.indenforvoldene.dk/boersgade-4-8-slotsholmsgade-1-3

Folketællingen oplyser:
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Christian Fred. Poss 35 Gift Snedkermester
Maria Magr. Poss 33 Gift Kone
Eduard W. F. Poss 1 Ugift Søn
Johanes H. Schumann 18 Ugift Snedkerlærling
Wilhelmine C. Hansen 20 Ugift Tjenestepige
Jens Abraham Madsen 54 Ugift Secretair, Fuldmægtig under Rentekammeret og Landmaaler
Johannes Nicolaous Qvistgaard 27 Ugift Agriculturæ studiosus & Particulier
Anna Bang 63 Ugift -
Niels Walsøe 30 Enkemand Possemyntmager
Ole Carl Hintze 61 Ugift Jordbruger'Nye Börsgade' hed tidligere 'Nybørs'.
'Bag Børsen' blev tilkastet i 1866 og blev til det nuværende Slotsholmsgade. Kortudsnit: Geddes kvarterkort 1757.
Kilde med venlig tilladelse fra www.indenforvoldene.dk/boersgade
 

Johannes Heinrich Schümanns mor og søskende i FT 1840:
København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Brogade (Langebrogade), Gaardhuset No 20, Kjælderen, 6, FT-1840, C9569
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Anne Marie Schümann 50 Enke Værtshusholder
Claus Frederik Schümann 29 Ugift hendes børn, Tømmermand
Alfred Schümann 27 Ugift hendes børn, Tømmermand
Anne Magdalene Schümann 25 Ugift hendes børn
Anne Chatrine Schümann 23 Ugift hendes børn
Christian Wilhelm Schümann 20 Ugift hendes børn, til Søs

Lars Larsen 33 Enkemand Bagersvend
Kilde: https://www.danishfamilysearch.dk/cid4774182

FT 1845 og brudgommens familie
I 1845 var Johannes H. nu snedkermester og boede i 'Udenbys Vester Kvarter', Gamele Kongevej 87b i stuen til venstre, hjemme hos sin mor, Anna Jensen, der var enke og havde 2 hjemmeboende børn, en tjenestepige og en katolsk ungkarl. Moderen ernærede sig ved at have "kostgængere".
Folketællingen oplyser, at de boede i Udenbys Vester kvarter. København, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, (DDA Odense, Udenb. Vest. Kv. 87 B St. t.v., 321, FT-1845, C2903)
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Anna Jensen 55 Enke lever af Kostgængere Kjøbenhavn
Anna Schumann 30 Ugift Hendes datter Kjøbenhavn
Johannes Schumann 22 Ugift Hendes Søn - Snedkersvend Kjøbenhavn
Wilhelmine Kremer 34 Ugift Tjenestepige Kjøbenhavn
James Hagen 35 Ugift Katolsk, Logerende, lever af Horhegel? Irland

Anna Maria Schumann død 14.5.1853
Enken efter værtshusholder Schumann, Anna Maria Schumann, døde 63 år gammel den 14.5.1853 i Overgaden neden Vandet nr. 160 på Christianshavn ved Christianshavns torv. Hun blev begravet den 20. (22?) maj 1853. Kirkebogen 1813-1878 side 183, Frederiks Tyske Kirke, København. Der er også nogle anmærkninger. FS har en tydelig version.

FT 1860:
Johannes Heinrich Schümann, København, Christianshavns Kvarter, mtr. nr. 200-299, opslag 104.
Han var 38 år gl., var nu værtshusholder som hans far var før ham og ikke snedkermester som han var uddannet til. Måske var han værtshusholder pga. arbejdsløshed i mellemskrigstiden 185-1864) og husfader og boede Dronningensgade, Matr. nr. 247, stuen, sammen med sin kone Ansine (sic) Schümann, 32 år, børnene Alfrede Wilhelmine Margrethe, 11. år, Peter Frederik Heinrich Schümann, 9 år, Christian Wilhelm Romanus Schümann, 7 år, Hariet Victoria Clementia Eugenie Eduardine Schümann, 2 år. Og sammen med dem boede husfaderens søster Anna Magdalene Schümann, 46 år og ugift, der syede. Alle var født i København
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10127#10127,242102

FT-1870: Johannes Heinrich Schymann (Schümann) var 47 år og gift m. Hansine?/Ansine Schymann født Christensen, 45 år.  Sundbyvester 1 af 2 Landdistrikter, Sundbyvester sogn, Tårnby, Sokkelund, Københavns amt, opslag 182.  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=53706#53706,11849877
Børn og husfaders storesøster Anna Magdalene ses på opslag 183.

FT-1880: Johannes Heinrich Schümann var 57 år og enkemand, boede sammen med sin datter Harriet på 21 år. De boede i Sundbyøster by, Tårnaby sogn, Jacobsgade hus nr. 6, matr. nr. 29 ae i Københavns amt. Kilde: Sundbyøster Landdistrikter, Tårnby 1-4, Sokkelund, København, opslag 1406. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=56056#56056,12024847

FT-1885: Johannes Heinrich Schümann var nu enkemand, 62 år og boede i Jacobsgade nr. 6-8, Sundbyerne. Børnene var for længst fløjet af reden, og Johannes H. boede nu sammen med sin storesøster Anna Magdalene på 70 år, der holdt hus for ham:
København, København (Staden), Jakobsgade (Lige numre), Sundbyerne, Jakobsgade 6-8,matr.29ag No.8 2.Sal, 4, FT-1885, D3602
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Johanes Henrik Schumann 62 Enkemand Husfader Tømmersvend Kiøbenhavn
Anna Madelene Schumann 70 Ugift Søster passer Huset Kiøbenhavn

FT-1890: Johannes Heinrich Schümann, bopæl 1. februar 1890: Jacobsgade nr. 8, 2. sal, Sundbyøster by i Tårnby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt.


Folketællingen for 1890. Jacobsgade huus nr. 6, Sundbyøster, Københavns landdistrikter.

 

Ansine Christensen Wedebye døde 52 år gl. i 1877
Ansine - eller skrevet Annine i denne kirkebog - døde den 19.2.1877 og blev begravet den 25.2.1877 i Vor Frelser sogn, Sokkelund, København. Hun var Skibstømrers hustru, Sundbyvester, Amager. (Kontraministerialbog 1869-1833, opslag 155, begr. nr. 36).
Det yngste barn var på det tidspunkt 16 år og konfirmeret. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119859#158868,26694070  


Ansine Schumann, f. Wedebye, d. 1877. Begravelsesprotokol 1877-1877 (lb.nr. 1-4851), opslag 749.

 

Johannes Heinrich Schumann døde 76 år gl. i 1899
Han døde iflg. kb. 76 år gammel den 23. marts 1899 i De Gamles By, Sokkelund, København, og blev begravet den 30. marts på Vester Kirkegård Sokkelund, København. Enkemand og snedkersvend.
Kilde: De gamles by, Sokk. kbh. 1891-1903 (Kontraministerialbog =KM
opslag 74 (intet nr) + Begravelsesprotokoller 1861-1942, 1899-1899 (lb.nr. 1-4068), opslag 349. nr.2079
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17113965#147994,24437505 )


Johannes Heinrich Schumann. Begravelsesprotokol 1899.

Sammenhold i familien Wedebye og familien Schümann
Foruden den omsorg og det sammenhold som ses i Schumann-familien mellem Johannes Heinrich og hans storesøster Anna Magdalene på 70 år, der holdt hus for ham o. 1885 var der også et tæt forhold i Ansines Wedebye-familie, som f.eks. da hendes egen mor Ane Marie Larsdatter (Valentin) trådte hjælpende til, da Ansines søster Johanne Wedebys familie ramtes hårdt af krigen i 1850.
Folketællinger indeholder nogle gange skæbnesvangre oplysninger om personers liv som her:
Storesøster Johanne Wedebys mor, Ane Marie "Fallentin", var flyttet fra Teglgaardstr. Nr. 200, Første Sal, efter 1845 og boede i 1850 sammen med datteren Johanne og hendes to små drenge på hhv. 3 og 1 år, Julius Thorvald og Peter August Jensen Borre, for faderen var indkaldt til krigen i Slesvig:
København (Staden), Christianshavn Kvarter, Christianshavn kvarter II, Dronningensgade 210, 1ste sal, 1501, FT-1850,
Peter Jensen Borre 39 Gift arbeidsmand, huusfader, frawærende, indk. til krigstieneste, Möen
Johanne Jensen 27 Gift hans kone Kiöbenhavn
Ane Marie Fallentin 55 Enke konens moder Hösterkiöbing
Julius Thovald 3 Ugift deres börn Kiöbenhavn
Peter August 1 Ugift deres börn Dito

Søsteren Johanne Wedebyes ægtemand Peter Jensen Borre kom aldrig tilbage fra krigen. Har ikke fundet spor af ham efter 1850.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Larsbjørnstræde 181
Lokalhistoriker Jan Janssen har skrevet historien om alle kvarterets ejendomme.
Klik her og læs mere om husene i Nørre Kvarter.


Vor Frelser kirkespir
Foto: Ib Rasmussen 2006.Wikipedia
 


Vor Frelser kirke m. spir
Foto: Ib Rasmussen 2006.Wikipedia

 


Frederiks Tyske Kirke
Strandgade1 på Christianshavn, KBH.
Foto: Ib Rasmussen 2006.Wikipedia