Eva Marie Rhodia (Rhodius)16??-1732

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Forældre
Eva Marie Rhodia var datter af Morten Rhodius, præst til Gråbrødre i Viborg og Maren Kristensdatter Dall.

Viet 1714 i Viborg
Ernst Pedersen Samuel og Eva Marie Rhodia/Rhodius blev gift d. 1.5.1714 i Viborg (KB side 17):

Viborg Amt, Nørlyngs herred, Viborg Gråbrødre sogn, 1685-1757, AO opslag 26.
"Anno 1714 den 1. maj. Her. Ernst Samuel og Eva Maria Rhodia Copulerede Hemme udi Mag. Martini Rhodi Huus af Mag. Claus Krebs. Efter Hans Kongel. Majts. Bref Datered Kiòbenhavn d. 20. Februarÿ Ao. 1714 Copulations Seddel Dat: F."

Ernst Pedersen Samuels og Eva Marie Rhodia/Rhodius' børn
blev født i Randers, bortset fra vores Katrine Treschow og Martinus, der blev født i Viborg Gråbrødre sogn, Nørlyngs herred, Viborg amt.
Iflg. Wiberg var der 3 sønner og 4 døtre i ægteskabet.
1. Martin (Martinus) Samuel
, døbt 26. december 1715 i Viborg Gråbrødre kirke, Nørlyngs herred, Viborg amt, opslag 120, side 137.
2. Katrine Marie
, døbt 10.4.1718 (KB side 67) - 1. g.m. Jesper Roesteen 1759 (Nygaards sedler), 2. gift m. Jakob Peter Bojsen, mad. Katrine Marie Bojsen Begr, 1779 21/9, 60 år. (Torstrup KB 320), se skifte nr. 38, den 11.10.1779, Cathrine Marie Boysen: . https://www.brejl.dk/ribegejst.html 
3. Mette Marie, døbt 28.1.1720 (KB side 76)
4. Mette Sofie, døbt 16.1.1722 (KB side 88), begravet d. 17.3.1727 (KB side 259)
5. Peter, døbt 23.11.1723 (KB side 99)
6. Hans, døbt 17.3.1726 (KB side 114)
7. Katrine Treschow, døbt 8.7.1730 (KB side 183), opslag 311, Viborg Grbr. Sogn. Død i Horsens Vor Frelser sogn, opslag 235. Begravelse nr. 89: d. 21.12.1798: Afgh (?) Wagtmest. Lohmanns enke, 67 Aar.
Med ægteskabet mellem Jørgen Alexander Lohmann og Katrine Treschow Samuel føres militær-livet og præste-livet sammen. Dette har været deres datter Sophie Amalie Lohmanns familiebaggrund, som hun bragte med sig i sit ægteskab med (eskadrons) felskær/kirurg Johan Henrich Ernst Sommer, det Slesvigske Rytter Regiment, senere kaldt det Slesvigske Kavalleri Regiment.

Branden i Viborg 1726: den største og mest ødelæggende brand i Viborgs historie
Den store ildebrand den 27. juni 1726 startede på nordsiden af Hjultorvet (hvor Viborgs Museum ligger i dag.) Det havde været et langt og tørt forår og tørken gjorde stråtagene let antændelige. Ølbrygning hos handelsmand Peder Vandet på Hjultorvet blev direkte årsag til branden, og vestenvinden fik i løbet af nogle dage branden til at sprede sig mod Domkirken. Jf. https://viborgmuseum.dk/leksikon/d/den-store-brand-1726 .

71 gårde og 76 huse og boder brændte.

De brandstødte ved Viborgs brand i 1726: Sl. magister Claus Krebs enkes gård: hr. Ernst Samuel, blandt mange andre. ialt 265 familier, og ialt 863 rdl.

Tin- og kandestøbere i Viborg før branden i 1726. "Claus Knudsen, f. ca. 1649, Tinstøber og kandestøber i Vestergade 20 (matr. 254), i Viborg Nørre og Barbara Christensdatter Juel, boede sidst til leje i Ernst Samuels gård i Sct. Mogens Gade". (Kilde: Tak til www.sorenbogh.dk)

Enke i 1732
Ernst Pedersen Samuel blev begravet 8.12.1732 i Viborg Grbr. sogn, opslag 471.

Skifte 1733
Enke efter Ernst Samuel 1732.
1733 den 7.2. fik hun benefic. paupert (?) ved skiftekommissionen efter hendes afdøde mand og ved højesteret, hvis appel (?) finder sted. (Jy. Reg. 29.3r) (me.38).

Eva Marie Rhodia død 1737
Eva Marie Rhodia døde iflg. Wiberg d. 27.5.1737 og blev begravet 1737 den 31.5. i Nørre sogns kirke. Viborg Domsogns KB side 16), opslag 18:
"Hr. Ernst Samuels enke Eva Maria Rhodia begraven i Nørre Sogns kirke, og prædiket over af Stiffsprovsten Mag. Chr. L. Tÿchonius den 31. Maÿ." (Min afskrift).

6 forældreløse børn
Enken Eva Marie Rhodia døde fra 6 umyndige børn, der var født i årene 1720-1730. Cathrine Treschow Samuel var dermed forældreløs som 7-årig. Hun voksede op hos sin moster, Mad. Krebs, dvs. Mette Marie Rhodius, gift Krebs. (Skiftet)

Enken Eva Marie Rhodias søskende
Niels Mortensen Rodius,
~ med Johanne Jensdtr. Kall
• Mette Sofie R. ~ Klavs Krebs, præst til Viborg Grbr.
• Else Marie R. ~ Poul Lorentzen Buchholt, præst i Almind
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Viborg Domkirkes
Dias 1970
 


Claus Krebs underskrift i
Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757


Viborg kirkebog Grbr. sogn 1685-1757