kilder

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Den Falsterske Geistligheds Personalhistorie, af Im. Barfod, Nykøb. F. 1851

Faaborg Bys Historie 1229-1750. v/ Aage Fasmer Blomberg, Faaborg 1955

Fyns historie og topografi

Gravskik i Danmark 1500-1800 – Køge Kirke som gravkirke og socialt mikrokosmos. Tyge Andersens konferensspeciale: Analyser og analogier. Nov. 2003”

"Køge bys historie 1288-1988” bind I og II, udgivet af Køge Kommune i samarbejde med Køge Museum

Køge bys lokalhistorie, forskning af Børge Green, Køge Byarkiv

Skifter fra Køge. 1597-1655, udg. Gert Neubert, KBH 1992

www.odensedatabasen.dk

www.thistedmuseum.dk
Historisk Årbog for Thisted amt 1955, side 301-321, fra

Vibergs præstehistorie

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 
Fotos Lis Klarskov Jensen og livinghistory.dk