Gregers Christensen Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Hvem var Gregers Christensen Humble?

Gregers Christensen blev født i 1597 i Humble Præstegård på Langeland.

Han var søn af Christen Pedersen Humble, sognepræst og provst i Langelands sønder herred og Maren Gregersdatter fra Bøstrup præstegård.

Uddannelse og embede
Som barn blev han undervist hjemme i Humble præstegård, hvor faderen havde ansat en privatlærer til børnene.

KBHs Universitet i 1617-1618, baccalaur. Gregers Christensen blev ordineret 9. Aug. 1622 og var r. kapellan ved Skt. Knud kirke i Odense.

Kirkehistoriske Samlinger 3. række, bind V: "Edsbog for Fyns stift", s. 119: Gregers Christensen Humble: Georgius Christierni Hombletius, el. commin. Eccl. canutinæ, quod est Otthoniæ, 9. Aug. 1622, æt. 25

I 1623 blev han kapellan på Nykøbing F. 

I foråret 1624 blev Gregers Christensen sognepræst i Sønder Kirkeby, Sønder Alslev herred.

Gift 2 gange
Han var gift 1. gang med præstedatteren Karen Hansdatter, datter af Hans Jacobsen i Nykøbing.

Karen Hansdatter blev "forvirret i sindet" efter en barselseng, og iflg. Barfod fortælles det, at "da hun atter skulle føde, blev barnet taget fra hende i mange stykker, men hun selv døde med god forstand". 1635 skrev provsten til ham om at skifte, før han indgik nyt ægteskab.

Gift 2. gang med Karen Frederichsdatter iflg. Hans Christensen Humbles ligprædiken 1645.

Børn
Der var 3 døtre:
1. den ældste døde af pest
2. Birthe/Birgitta, født 1632, død 1708, begr. fredagen d. 9. nov. 1708, 76 år gl. (Kirkebog for Nyk. F. AO opslag 242). Var gift med  Hans Jacob Zimmer, hofsaddelmager. Foruden Gregers Hansen Zimmer havde de 3 børn (Barfod, Falsterske Geistligheds Historie I, s. 15, note 1), Karen Hansdatter Zimmer, Engel Marie Hansdatter Zimmer, Magdalene Hansdatter Zimmer (s. 15-19 inkl.)
En efterslægtslinie (Kilde: Allan Pedersen, slaegtogdata.dk-har ikke checket kilden, LKJ)
Gregers Hansen Zimmer ~ med Anne Frederiksdatter Suhr - en søn:
Kristoffer Gregersen Zimmer ~ med Kirstine Margretha Brabant - en søn:
Gregers Christoffersen Zimmer ~ med Ingeborg Marie Valentinsdatter Tryde - en søn:
Conrad Zimmer ~ med Elisabeth Marie Nielsen - en datter:
Fridericka Henriette Zimmer ~ med Nickolaij Johansen Brønnum - en søn:
Johannes Christian Brønnum ~ med Maren Elisabeth Ludvigsen - en søn:
Hans Christian Ludvig Ellesius Brønnum ~ med Karen Marie Sørensen - en søn:
Herman Frederik Ludvig Marinus Brønnum ~ med Maren Sofie Jørgensen - en datter:
Fanny Ludovika Louise Nielsen, f. Brønnum ~ med Svend Edvin Nielsen - en søn:
Jan Alex Nielsen ~ med Jonni Pedersen - en søn...

3. Else Gregersdatter, "Den yngste er ubekendt" iflg. Barfods præstehistorie del I side 226. Iflg. min egen forskning er denne tredje datter den Else, der blev begravet den 28. april 1706 i Nykøbing Falster. (kb for Maribo amt 1705-1750, AO opslag 238). Hun kaldes her for "Else, Sal. Ernst Bruuns, 77 Aar gl." , dvs. født o. 1629.
Der er spor efter ægteparret Bruun/Humble i Bogø kirke, hvor de har doneret et "Fad, af nederlandsk arbejde, 48,5 cm i tvm, med dobbeltørn, mellem hvis halse en krone, på randen vindrueklaser og løvværk samt graveret versalindskrift - Ernst Brun  Else Gregers Datter Humble Anno 1664" (Kilde: Albert Fabritius: Danmarks kirker, Præstø amts kirker).
Else Gregersdatter Humble født o. 1629-1633 i Kirkeby på Falster.
Hun blev gift 2 gange og fik børn i begge ægteskaber.
1. gang gift med Niels Skytte:
Deres ældste datter var Karen Nielsdatter Skytte, som var "rådmand Hans Holstes hustru her i Nyekøbing" i 1706 ved sin død. Karen Nielsdatter Skytte døde dagen før sin mor, nemlig den 27. april 1706 i Nykøbing Falster. Der blev holdt skifte efter Karen Skytte den 21. maj 1706 og Jacob Dannefer var byskriver! Se skiftet efter Karen Nielsdatter Skytte på http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter# - Maribo Byfoged, Nykøbing Falser byfoged, skifteprotokol 1705-1719, opslag 70-71-72.
2. gang gift med Ernst Brun: I 1664 ses hun gift Bruun (ved ikke hvornår hun blev viet), havde forbindelse til Bogø og dens kirke, og hendes mand levede i 1664. Hun boede ved sin død i Slotsgade i Nykøbing Falster.
(Spor? Iflg en tidl. webside (brugernesdatabase.dk) var Ernst Brun f. o. 1630 i Mecklenburg-Schwerin, Tyskland, bgr. 5. marts 1686 i Nykøbing F.)

Børn i ægteskabet Humble/Brun
Der var iflg. skiftet 3. maj 1706 i Nykøbing, opslag 72, bogens side 70 en datter, Marie Ernstsdatter Brun, f. o. 1663 i Nykøb. F. Sdr. herred, Maribo amt, begr. 15. oktober 1716, Nykøb. F. kirkegård.) gift med Bertel Schmidtz, fordum borger og våbenhandler i Nykøbing.
Datteren Catrina Elisabeth Ernstdatter Brun, var gift med den højagtbare borger og velfornemme mand, boger og priviligeret våbenhandler i Nykøbing, Johan Naur.
Dyderige Sybilla Ernstdatter Brun var gift med Jean? Blomsofs?, Kgl. Maj. Regiments feldskier udi Christiania i Norge.
Sal. Olene Catrina Ernstdatter Brun hendes efterladte søn Charles Marquart ca. 6 år gl.
Se også oplysninger om Else Gregersdatter Humble i Sommer-slægten.
Note: Else Gregersen Humble kom fra Humble-præsteslægten, der stammer fra Langeland helt tilbage til 1500-tallet (mine aner).

Gregers Christensen Humble død 1657
Gregers Christensen Humble må være død 1657, jf. Barfods præstehistorie I s. 226.

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 Sdr. Kirkeby kirke 2010Sdr. Kirkeby kirke 2010Præstegården over for
kirken i Sdr. Kirkeby 2010Skulptur "moder og 2 børn"
over præstegårdens dør.
 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673

Fotos LKJ