christen-chr-humble.htm

  
 
 

 
 

Christen Christensen Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Humble præstegård (1593 - o. 1660)

Christen Christensen Humble var søn af Christen Pedersen (Humble), sognepræst og provst i Langelands sønder herred og Maren Gregersdatter fra Bøstrup præstegård.


Præstetavle i Humble kirke. Foto Lis Klarskov Jensen 2004

Uddannelse

  • Som barn blev han undervist hjemme i Humble præstegård, hvor faderen havde ansat en privatlærer til børnene.
  • Immatrikuleret ved Københavns Universitet (K.U.) 14.5.1614 (?)
  • Kandidat på K.U. i 1615.
  • Studierejse til Siena og Padua, Italien, i 1621-22 med adelsmanden Stig Pors, søn af Rudbeck Pors, Skovsgård på Langeland.

Embeder
1623
Rektor i Nyborg.

1624
Christen Christensen blev faderens eftermand som præst i Humble kirke på Langeland, 31 år gammel, da hans fader provst Christen Pedersen (Humble) døde i maj 1624. Han blev også værge for sine yngre søskende efter forældrenes død og sørgede i deres sted for sine søskendes videre uddannelse og karrierer. Tog bl.a. kontakt til biskop Hans Mikkelsen om et embede til Peder Christensen Humble i Hesselager.

Gift
Gift med Cathrina Justdatter, sandsynligvis o. 1626/1627, jf. sønnen Christens fødsel.

Børn (nævnt i tilfældig orden)
1. Efterfulgt af sin søn Just Christensen Humble 1660-1692 i Humble kirke. Just Chr. Humble var født o. 1632, levede 19. nov. 1692.
2. Christen Christensen Humble, præst i Stenderup, 1627-1707, gift med præstedatteren fra Stenderup, Johanne Madsdatter. (Wibergs præstehistorie.) Havde efterslægt.
3. Maren Christensdatter (Humble) o.1634-januar 1693. Gift 2 gange i Magleby, Langeland, Sønder herred. Gift 1. gang med sognepræst i Magleby/Langeland, Dines Jensen Rosenstierne f. o. 1607, død 1677, af gl. adelig stamme iflg. Wibergs præstehistorie. Der skulle være et epitafium i Magleby kirke(Wiberg). Gift 2. gang med eftermanden, præsten Christen Jacobsen Achton af Østrup-h. Datteren Elisabeth Sophia Rosenstierne  blev gift med efterfølgeren, sognepræsten Frantz Krag i 1683. Samme kirkebog side 3 ned, opslag 3. Havde efterslægt.

Humble kirke 1635

Brev til Peder Basse. Det berettes, at der i Humble kirke kun er en lille og ilde lydende klokke, så at præsten, der bor i samme by ved kirken, sjældent, sognemændene, som bor længere borte, meget mindre og en del af dem slet ikke kan høre den. Gudstjenesten forsømmes derfor tit og ofte af mange, fordi de ikke har noget, de kan rette sig efter. Da det endvidere berettes, at samme kirke har et hemmeligt forråd (formue), tillader kongen, at der for kirkens penge købes en større og bedre lydende klokke. De penge, der udgives for samme klokke, skal anlægges nyttigt til gavn og bedste for kirken. (Kilde: Søren Klarskov Larsens/Frithiof Bohners slægtsforskning på www.klarskov.org ).

Død 1660?
Må være død o. 1660, da hans efterfølger og søn Just Christensen Humble blev ordineret d. 15.6.1660.
Der findes ikke noget Humble-epitafium i Humble kirke.
 

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Humble kirkes kor og alter 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes kor og alter
 

Humble prædikestol. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Humble kirkes prædikestol
 


Bøstrup kirke 2005
 


Bøstrup kirke 2005
 


Bøstrup alter og
prædikestol 2005
 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673

Fotos LKJ