Tøger Nielsen Rosenberg 1614-1683

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født i Ålborg, præst i Skallerup-Vennebjerg

Tøger Nielsen Rosenberg blev født o. 1614 i Ålborg, søn af Niels Hansen Rosenberg (f.o. 1565, begr. 5.9.1641 Aalborg, 76 år gl.) borger og bartskær og hustru Karen Tøgersdatter. Bror til Biskop, Magister Frants N. Rosenberg i Viborg. (Wibergs pr.hist. bind 3, s. 55, + www.hammerweb.dk).


Skallerup  kirke, foto  http://aalborgstift.dk/

Gift
1. ægteskab: Maren Thomasdatter Mumme, født 1623 i Jerslev, Børglum, Hjørring, gift  12. trinitatis, den 9. dec. 1641 i Budolfi kirke, Ålborg. (Wibergs pr.historie). Døde o. 1655. Hun var datter af Thomas Christensen Mumme og Elsebe Jacobsdatter Holm. (www.hammerweb.dk) Se sønnen Hans T. Rosenberg i Badum, Etm. (Wibergs pr.historie bind 3, side 55).

2. ægteskab: Maren Lauridsdatter f.o.1630, død før 1683, var datter af Laurids Lauridsen f.o. 1590, d. 28.7.1648 Hjørring og Karen Lauridsdatter Tversted f.o. 1600-1661 Hjørring.

Børn af 1. ægteskab
• Hans Thøgersen Rosenberg
• Barbara Thøgersdatter Rosenberg
• Thomas Thøgersen Rosenberg
• Niels Thøgersen Rosenberg
• Frands Thøgersen Rosenberg
• Karen Thøgersdatter (den ældre) Rosenberg
• Elsebe Thøgersdatter Rosenberg

Børn af 2. ægteskab
• Laurids Thøgersen Rosenberg
• Maren Thøgersdatter Rosenberg
• Karen Thøgersdatter (den yngre) Rosenberg
• Sveder Thøgersen Rosenberg
Christen Thøgersen Rosenberg, gift Humble
Læs mere på www.hammerweb.dkVennebjerg kirke, foto  http://aalborgstift.dk/

Præst 1640
Blev præst i Skallerup-Vennebjerg sogne, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Aalborg stift i 1640. (Wibergs pr.historie bind 3, side 55).

Natten mellem 1. og 2. april 1671 brændte Skallerup præstegård, og han, hans hustru og deres små børn "undkom nøgne og blotte." af indbo og besætning reddedes kun 6 øg og lidt sengetøj. (C. KLitgaard, Vendsysselske præstefamilier, side 263. og Vennebjerg herreds tingbog 18. dec. 1671.)
 

Døde 1683
Tøger Nielsen Rosenberg døde
21.2.1683 Skallerup, Vennebjerg, Hjørring, 69 år gl. (Wibergs pr.historie bind 3, side 55).

 

Rosenberg-slægt
Niels Hansen Rosenberg (f.o. 1565, begr. 5.9.1641 Aalborg, 76 år gl.) borger og bartskær i Ålborg, var søn af Hans Rosenberg bartskær i Ålborg f.o. 1535, (gift med Barbara NN). Død 1566 31 år gl.:www.hammerweb.dk


Skallerup altertavle, indstifter Hans Rosenberg 1600
http://aalborgstift.dk/ 

Hans Hansen Rosenberg i Skallerup?
Tøger Nielsen Rosenberg var iflg. Wibergs præstehistorie præst nr. 6 i Skalleruo og Vennebjerg sogne. Præsten før ham (nr. 5) i Skallerup-Vennebjerg hed Hans Hansen Rosenberg og var sognepræst/ordineret 1599. Han var født 1567 og døde 1640 iflg. www.kirkehistorie.dk.
Var præst nr. 5, Hans Hansen R. mon i slægt med eftermanden Tøger N. R? Wiberg giver ikke noget tydeligt svar på det. Ved præst nr. 5 giver Wiberg en henvisning til C. Frandsen i Rorslev-Lendum, Dronninglund herred, Hjørring amt. Her var præst nr. 5, 1625.36 "Christopher Frantsen af Ugilt-T, gift med Barbara Hansdatter Schallerup, vistnok af Skallerup-V." Og dennes eftermand var sønnen Hans Christophersen, 1650. Lis note: Er det muligt, at Barbara Hansdatter Schallerup var datter af Hans Hansen Rosenberg fra Skallerup(?)
Præstens milde gaver til kirken
I Skallerup kirke viser altertavlen en indskrift, at Hans Hansen Rosenberg opsatte en luthersk fløjtavle, lavet på Niels Ibsens værksted o. 1600.

Hans Hansen Rosenberg var også den gavmilde giver af prædikestolen, der var skænket 1605, også fra samme værksted.


Gravsten over Hans Rosenberg, død 1640 og hans hustru død 1636 http://aalborgstift.dk/ 

Der findes en gravsten i Skallerup kirke "over sognepræst Hans Rosenberg, død 1640. Gravskriften på stenen i kirkens korgavl er på latin og fortæller, at her hviler Hr. Hans Hansen Rosenberg med sin Hustru Birgithea Christierni, død 1. august 1636. Han er født 1567 og døde i Skallerup præstegård 1640 efter 44 års tjeneste. Det førstnævnte årstal anføres ikke direkte, men fremkommer ved sammenlægning af fremhævede versaler (romertal) i det latinske vers, et kronogram (meddelt af museumsinspektør Hugu [Hugo] Matthiessen, Nationalmuseet." (www.kirkehistorie.dk ) 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Skallerup kirke
 


Vennebjerg kirke
 


Skallerup kirkes
altertavle skænket af Hans Hansen Rosenberg
 


Indskrift på alteret:
"Anno 1600 den 6. smbris lod H. Hans Rosenberg"...
 


..."denne altertavle
opsætte. IHS"
 


Prædikestol i Skallerup kirke givet af Hans Hansen Rosenberg 1605
 

Fotos: http://aalborgstift.dk/