Lisbeth Michelsdatter Seidel

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Seidelin-anelinien
1. Michel Seidel o. 1550-1616

2. Lisbeth Michelsdatter (Seidel) ca. 1595-1659
3. Jørgen Hansen Seidelin 1633-1688
4. Dorethe Jørgensdatter Seidelin 16xx-1709
5. Ide Lisbeth Schøller/Schøllen o. 1700-1732?
6. Cathrine Mette Hølling 1723-?

Lisbeth Michelsdatter (Seidel) o. 1595-1659
Lisbeth Michelsdatter (Seidel) blev født o. 1595 i Helsingør og døde i 1659 i Helsingør. Hun blev begravet 21. jan. 1659 i St. Olai kirke i Helsingør, nøjagtigt 3 uger før den svenske kong Karl Gustavs storm på København, hvor hendes 2 unge sønner Jørgen og Hans udmærkede sig.

"Fra hende nedstammer Slægten Seidelin, idet 2 af hendes Sønner - Hans og Jørgen, der begge blev præster - antog deres Morfaders, Byfoged Michel Seidels Navn med Hunkønsdelen -in: SEIDELIN". jf. Mogens Seidelins slægtsbog I.

Gift 1. gang med Hans Jørgensen
Hun blev gift med Hans Jørgensen (død i 1639, Helsingør), handelsmand i Helsingør, og de blev forældre til Jørgen Hansen Seidelin og Hans Hansen Seidelin og Dorithe Hansdatter.

Hans Jørgensen og Lisbeth Michelsdatter indgik ægteskab mellem 1616 og 1619. Man ved ikke, hvor Hans Jørgensen blev født, men man ved, at han blev begravet den 7. juli 1639 i St. Olai kirke i Helsingør. Alle kirkens klokker ringede. Den 8. okt. 1640 holdtes skifte i hans gård på Stengaden.

Parret havde 3 sønner og 1 datter
Michel, der døde ung,
Dorithe, der var gift 2 gange og havde 4 børn
Hans Seidelin
Jørgen Seidelin

Gift 2. gang med Christopher Holstein
Lisbeth Michelsdatter var gift 2. gang med Christopher Holstein og fik en søn, der døde som barn.

Skiftet efter et "stort og rigt bo"
Slægtsbogen oplyser om skiftet efter Lisbeth Michelsdatter i detaljer, "et temmelig stort og rigt Bo", der i alt beløb sig til 4.111 Dl. 2 Mk. 3 Sk." + udestående fordringer, dvs. i alt 5.067 Dl. 1 Mk. 11 Sk. Boets gæld var på 3.275 Dl.1 Mk. 2½ Sk. Sønnerne Hans og Jørgen fik 2 femtedele hver og søsteren fik 1 femtedel. Boet omfattede bl.a. hovedgården på sydsiden af Stengaden, boliger i Bagstrædet bag Gammel Kloster og over for klosteret, 1 gård i Kongens Gade, stolestader i St. Olai kirke. Et stolestade kostede naturligvis en bunke penge dengang. Indbo er jo altid spændende at læse om.

Kilde: Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede

Skt. Olai domkirkes hovedskib med præstestol og alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai domkirkes hovedskib Se stort billede

Skt. Olai Domkirkes indgang med omliggende huse. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai indgang med omliggende huse