Vilhelm Samuel Skeel 1810-1887

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Biografien (- og selvbiografien)
Vilhelm Samuel Skeel blev født d. 6. Aug. 1810 i Slagelse. Søn af Holger Frederik Skeel og Ide Elisabeth Høhling.

Cand. jur., Stormgade 207, København
København, København (Staden), Vester Kvarter, Stormgade, No. 207, Stuen th., 236 F10, FT-1840, C9481
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Dorothea von Barner 52 Enke Frue, lever af Pension
Frederikke Maria Caroline Vilhelmine Barner 20 Ugift hendes Datter
Jugendreich Julius Carl Conrad von Barner 22 Ugift hendes Søn, Uhrmagersvend, Overcomplet ved Borgl. Infanterie, 471
Karen Johanne Jacobsen 18 Ugift
Frederik Carl Vilhelm Zimmermann 21 Ugift Viinhandlersvend, Logerende
Vilhelm Skeel 29 Ugift Cand. juris, Copiist i det Kgl. Danske Cancellie, Logerende

Gift 1841
Vilhelm Samuel Skeel blev gift d. 1 feb. 1841 Vor Frelser Kirke, København
med enken Abrahamine Christiane Budde de Skeel, født d. 16. Maj 1798, død d. 28. Nov. 1852. (Vielsen: kirkebogen for Vor Frelser sogn, Sokkelund h, KBH amt, 1835-1847, opslag 74.) Læs mere på http://finnholbek.dk

1845 - St. Gjertrud Stræde 152, Gjesthuset, København
København (Staden), Klædebo Kvarter, St. Gjertrud Stræde 152, Gjesthuset, 710, FT-1845, C2788
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Vilhelm Skeel 35 Gift Auditeur af Armeen og Copist i det Kongelige Danske Cancellie Slagelse
Abrahamine f. Budde 45 Gift Kone Nørløse, Sorø Amt
Christiane Høhling 74 Ugift *hans Tante Kjøbenhavn
Thora Rosalie Larsen 21 Ugift Tjenestepige Kjøbenhavn

Død 77 år gl.
Døde d. 24. Nov. 1887, Korzelidse (kirkebog for Vor Frue sogn, Sokkelund h, KBH amt, 1878-1891, opslag 73, begravet 30. nov. Boede Nørrevold 48, KBH), 77 år gl.

Læs hans selvbiografi her.

Personalhistorien nedenfor er fra [www.rosekamp.dk]:
"Skeel, Vilhelm (ved Daaben Wilhelm) Samuel, 1810—87, Personalhistoriker. F. 6. Aug. 1810 i Slagelse, d. 24. Nov. 1887 i Kbh.
(Frue), begr. sst. (Ass.). Forældre: Landsover- samt Hof- og retsprokurator Holger Frederiks [Skeel]. (1785—1838) og Ida [Ide] Elisabeth Høhling (1774—1843)."

Gift 1841
"Gift 1. Febr. 1841 i Kbh. (Frels.) med Abrahamine Christiane Budde, f. 16. Maj 1798 i Nidløse, d. 28. Nov. 1852 i Kbh. (Frue) (gift i° 1816 med Underretsprokurator Jørgen Erik Skeel, 1793—1817), D. af Sognepræst, sidst i Rørby, RobertB. (1769—1840) og Petronelle Kirstine Budde (1773—1852)."
 
Uddannelse og karriere
"S. blev Student 1830 fra Odense, cand. jur. 1834 og s. A. Volontør paa Kbh.s Amts nordre Birk, Amtsfuldmægtig i Sorø 1836, Medlem af Administrationen af det S.ske Majorat 1838, Kopist i Kancelliets Revisionsdepartement 1839—46, Auditør 1841. 1846 blev han konst. og 1847 virkelig Assessor i Landsoverretten i Viborg, 1849 Formand for Borgerrepræsentationen sst., 1850 Besidder af det S.ske Majorat, var 1850—80 Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster, 1851 Formand for Afløsningen af Jagtretten i Viborg Amt, 1852 Medlem af Rigsdagens Landsting og s. A. Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1868 blev han Repræsentant i Nationalbanken, 1879 Justitiarius i nævnte Ret, s. A. tillige ekstraordinær Assessor i Højesteret og tog 1880 sin Afsked. Han var Patron for de S.ske Universitetslegater."

Slægtsforsker
"S. dyrkede i adskillige Aar med Iver genealogiske og personalhistoriske Studier og udgav 1867 »Optegnelser om Roeskilde Adelige Jomfrukloster« og 1871 »Optegnelser om Familien Skeel« (med Supplement 1882), der hviler paa dybtgaaende Arkiv- og Biblioteksstudier og for sin Tid var et godt Arbejde. — Kammerherre 1866. — R. 1870. DM. 1880. K.2 s. A. — Litografi af I. W. Tegner 1886 efter Fotografi.
Danmarks Adels Aarbog, XVIII, 1901, S. 434. V. S. Skeel: Optegnelser
om Familien Skeel, 1871, S. 335 f.; Supplement, 1882, S. 94. Th. Hauch-Fausbøll."

Søstre:
Mette Charlotte Skeel
Caroline Sophie Skeel

(Internet-oplysninger:)
Medlem af den danske historiske Forening
Medlem i november 1879:
"Skeel, V. S.. Kammerherre, Jiisfcitinrius i Overretten."
samt Scheel, L. V., Fuldmægtig i Finansministeriet.
og Scheel, S., Greve.
Kilde: Historisk Tidsskrift | (1871 - 1880) | Bind 5. række, 1
på adressen [www.tidsskrift.dk]

og medlem i 1881:
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 2 (1880 - 1881) 1
Fortegnelse over den danske historiske Forenings Medlemmer. (Maj 1881) Skeel, V. S., Kammerherre.
Kilde: [www.tidsskrift.dk]

og medlem (November 1882):
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 3 (1881 - 1882) 1
Fortegnelse over den danske historiske Forenings Medlemmer.
Skeel, V. S., Kammerherre
[www.tidsskrift.dk]

og medlem... November 1885 ... og juni 1887, hvor han døde i november.

Skeel-aneslægten i oversigt
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Vilhelm Samuel Skeel
(Kilde: finnholbek.dk)
 


Roskilde Kloster 2011


Salen, Roskilde Kloster


Holger Frederik Skeel


Vilhelm Matthias Skeel
Holger Fr. Skeels far


Vilhelm Matthias Skeel
Fotos LKJ 2011
 


Skeel-slægtens våbenskjold
(Kilde: finnholbek.dk)