Ide Elisabeth Hølling Skeel 1774-1843

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Dåben 1774 i København
Ide Elisabeth Hølling blev født d. 16. december 1774, døbt d. 23. dec. 1774 i Kbh. Garnisons kirke:
Kbh. A., Sokkelund H., Frederiks Tyske kirke. 1772 - 1797. Opsl. 42.
23. dec. 1774. Vatt. Lieut: Samuel Christopher Hölling. Mutt:  Else Christiane Ortmanns.
Kind. Ide Elisabeth Hølling. Test: Clesen?, Lieut: Halfred?, Herr? Mayern, Jfr. Ludvig.

(NB: der blev også født en navnesøster den 24. febr. 1766, Ide Elisabeth Hølling, som 3. barn af Samuel Chr. Hølling og hustru.)

Slægtsrelationer
Faderen Samuel Christopher Hølling var født den 25. august 1725 i Jylland og var søn af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller/Schøllen. Samuel var bror til Cathrine Mette Hølling, f. 1723, Hylke, død e. 1756, gift med min ane, korporal Jørgen Alexander Lohmann, i hans 2. ægteskab.

Ide Elisabeth Høllings mor var Else Christiana Qvist/Ortmann, født i 1733 eller den 11. September 1735 og var datter af Carl Christian Ortmann. Han var den 7. januar 1760 karakteriseret Premierløjtnant i Drabantgarden iflg. Mogens Seidelins slægtsbog.

København 1801
København, København (Staden), Hof & Militæretaten, Hof- & Militæretaten, På Vester Vold, 3399, FT-1801, A5020
Samuel Christopher von Høling 76 Gift Huusbonde Major og Vagtmesterk??
Else Christiane Qvist 66 Gift hans Kone
Wilhelmine Sophie Christiane von Høling 37 Ugift hans Datter Frøken
Conrad Wilhelm Christ. Fridrich von Høling 32 Ugift hans Søn På Contor hos Jacobsen
Else Christiane Hedewig Høling 31 Ugift hans Datter Frøken
Juliane Maria von Høling 28 Ugift hans datter Frøken
Ide Elisabeth von Høling 27 Ugift hans Datter Frøken

Moderen død under KBHs bombardement
Else Christiana Qvist døde den 27. september 1807 i København under englændernes bombardement af København 1807 og blev begravet 1. oktober på Garnisons Kirkegård.
Kbh. A., Sokkelund H., Garnisons sogn. 1807-1820. Opsl. 3, begravelse nr. 363. Begrav. dato: 1. oct. 1807. Frue Majorinde Else Christiane v. Høling, fød Quist, død 27. sept. på Vester Vold. Alder: 72. Sygdom: Mave Syge. [Note LKJ: mavesyge angives flere gange som dødsårsag i de dage.]

Gift 1809
Ide Ellisabeth Hølling blev gift den 29. august 1809 med Holger Frederik Skeel. Læs om Skeel-aneslægten i oversigt.

Børn
1. Vilhelm Samuel Skeel født d. 6. Aug. 1810 død d. 14. Nov 1887
~ Abrahamine Christiane Budde født 16. Maj 1798, død d. 28. Nov. 1852
2. Mette Charlotte Skeel født d. 18. Juni 1812
~ Carl Ferdinand Wessel-Brown født d. 9. Juli 1810, død d. 2. Nov. 1879
3. Caroline Sophie Skeel født d. 19. Dec. 1815
~ Ludvig Carsten Hauch født d. 25. Febr. 1800, død d. 4. Dec. 1854

FT 1840 - Stormgade 197, 2. sal
København, København (Staden), Vester Kvarter, Stormgade, No. 197, 2. Sal, 226 F3, FT-1840, C9481. Kommentarer: "Procurator de Skeels Enke"
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ida Elisabeth de Skeel født Høhling 66 Enke Lever af Pension
Mette Charlotte de Skeel 28 Ugift hendes Datter
Caroline Sophie de Skeel 25 Ugift hendes Datter

Marie Kirstine Andersen 20 Ugift Tjenestepige
Else Christiane Hedevig Høhling 70 Ugift Huusmoderens Søster, lever af Pension
Carl Ferdinand Vessel Brown 30 Ugift Lærer ved Landcadett Academiet, Logerende
Carl Vilhelm Hundrop 33 Ugift Theologisk Candidat, Lever af Information, Logerende

 

Død 1843 i København
Ide Elisabeth Hølling Skeel døde d. 20. oktober 1843 i København og blev begravet d. 24. oktober 1843 i Trinitatis kirke, KBH. (Kirkebogen for Trinitatis, 1833-1845, opslag 528. Ida Elisabeth Skeel, født Høhling. Alder er ikke angivet - Ide Elisabeth Skeel døde 69 år gl.
 


Holger Frederik Skeel, malet af H. Chr. Vantore (H.C.Hansen) 1910.
Portræt  i "Riddersalen" på Roskilde Kloster. Foto: LKJ 2011

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Roskilde Kloster 2011


Salen, Roskilde Kloster


~Holger Frederik Skeel


Vilhelm Matthias Skeel
Holger Fr. Skeels far


Vilhelm Matthias Skeel
Fotos LKJ 2011
 


Skeel-slægtens våbenskjold
(Kilde: finnholbek.dk)


Sønnen Vilhelm Samuel
Skeel
(Kilde: finnholbek.dk)


Datteren Caroline Sophie
 Skeel
(Kilde: finnholbek.dk)