Christen Rudbecksen Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Vejlev 1653-1691

Christen Rudbecksen Humble blev født lørdag d. 1. oktober 1653, og var søn af sognepræst i Vrejlev og provst Rudbeck Christensen Humble og hustru Anna Pedersdatter Holm og var født i Lund præstegård, Vrejlev og Hæstrup sogne, Hjørring.

Uddannelse
Student fra Aalborg skole 1670, E. (?) 17.7. 1672, illum. (Wibergs præste-historie).

Præstesønnen
Det blev ikke som oftest den ældste søn Peder (se denne), der efterfulgte faderen i 1673 i Vrejlev kirke, men den næstældste bror Christen.


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

Vrejlev kirkebog fra 1686
I kirkebogen for Vrejlev og Hæstrup sogne, Børglum herred, Hjørring amt, side 1, opslag 3,  opslag 5 (side 3) kan man læse i Christen Rudbechsen Humbles indledning til kirkebogen: "Efter Sognepræstens fra Wrejlef oc Hestrup Sogner, Herr Christen Rubehsøns begjæring... Aalborg, den 23. October 1686. Testor: H[enrik] Bornemann (dennes underskrift)." På side 3, opslag 5 har sognepræsten selv underskrevet "Christen Rubechssøn Humbled mmpp", med egen underskrift. (Bornemann 3. jan. 1646 København - 31. december 1710, udnævnt til biskop over Aalborg stift i 1683, jf. Wikipedias biografi).

Viet 26. april 1674
Christen Rudbechsen Humble blev gift 26.4.1674, Ålborg, med Karen Christensdatter Winther/Vinther fra Aalborg, datter af Christen Jensen Vinther og Anna Nielsdatter. Karen Vinther f. o. 1653; begr. på Budolphi Kirkegaard 89 år gl. af Mag. Sechman den 24.3.1742 i Ålborg (kirkebog for Budolfi 1719-1764, AO opslag 391), Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Børn
2 sønner og 4 døtre (Wibergs præstehistorie) 
1. Giertrud Katrine Christensdatter Humble f. 18.4.1675 (Vrejlev kb side 11, AO opslag 12). Gift 16.6.1696 (Aalborg Budolti kb.) med Lars/Laurids Baggesen. Gertrud K begr. 10.9.1754, 79 år gl. (Aalborg Budolfi 1719-1764 kbog side 206, AO opslag 408) (Nygaards sedler). Humble/Baggesen fik en søn Otte Jørgen døbt 17. juli 1700 i Ålborg Budolfi sogn, s. 77, AO opslag 143, faddere Ingeborg Winther, Anne Humble Rosenbergs, Hans Schlüff, Christen Givrup. (Kilde: Nygaards sedler/ Karin A. slaegtogdata.dk) (Note: Ingeborg Winther var gift med Christen Bering og fik en datter Anne døbt i 1690, Ålborg Budolfi opslag 100.
2. Peder Christensen Humble f. 25. juni 1676 Vrejlev kb side 13, AO opslag 14.
3. NN Humble f. o. 1680?
4. Anne [Katrine] Christensdatter Humble f. 9. sept. 1680 Vrejlev kb side 24, AO opslag 25, død e. 1710, gift  1699 m. Christen Thøgers Rosenberg.
5. Kirsten Christensdatter Humble, f. 1686 (Nygaards sedler)
6. Tvilling Anne Marie Christensdatter Humble f. 7. Okt. 1691 Vrejlev kb. side 55 (Nygaards sedler), begr. 2. Sept. 1692 "42 Ugher" "datter af Præste-enke Karen Vinthers Datter Anne Marie Christensd. Humble" (Barnets navn er understreget) (kirkebog for Vrejlev, Børglum, Hjørring side 86, AO opslag 84)
7. Tvilling Rudbek Christensen Humble dbt. 7. Okt. 1691 (kirkebog for Vrejlev, Børglum, Hjørring side 55) - alle børn Nygaards sedler.

Fadder
Karen Christensdatter Winther var fadder i 1686 Dom. 3. post Trinit. til Peder Jenssøn i Sapager (?) Heredt xxx xxx heri Heredt og hans Hustru Anne (?) Byrgesdatter (?) et barn til Daaben, blef kaldet Lauridz. Faddere; Jens Søfrenssøn paa W. Closter, Jens Wong, Studiosus og Pædagogus i Jerslev Præstegaard, ... Karen Christendatter Winther af Lund Præstegaard, Kirsten xxx af Wraal (?) Præstegaard. (Kilde: Vrejl/Hæstrup sogn, Børgæum herred, Hjørring amt. 1667-1713, opslag 42 højre side.)
Karen Winther var også fadder til Lavrits Sachariassen i Guldaggers datter Bodild sammen med præceptor i Lund Præstegaard, Peder Christenssøn i 1688 (Vrejlev samme kirkebog, opslag 47)

Kirkegang ved dåb?
Moderen, Karen Christensdatter Vinther, var i kirke Dom. 24 post Trinitatis 1691, dvs. søndag den 22. november, muligvis ved sønnen Rudbek Christensen Humbles dåb. Faderen døde 17 dage senere, kun 38 år gl.

Død 1691 i Lund, Vrejlev
Christen Rudbecksen døde d. 9.12.1691 i Vrejlev, jf. skifteprotokollen nedenfor. Datteren Anne Marie Christensdatter Humble døde d. 2. Sept. 1692 "42 Ugher", kort tid efter faderen jf. skifteprotokoller. Det ser ud som om datteren Anne Marie var en tvilling og døde endnu ikke et år gammel. (Kilde: Skifte nr. 18: Ålborg Bisp, Gejstligt skiftebreve, Pakke IV, 1690-1692, C 1-430. Se skifter 17 og 18 den 7.1.1692) Se de øvrige børn i skiftet efter Christen Rudbecksen Humble.

Kirkebogen meddeler
"Obii ? d: 9. decbr: Kristen Rubechsen Humb: i Lund [præstegaard]: bladbog: 15. dite ætat: 38 Aar 3 måneder 1 uge." (Neden under en lille udregning: 1691 og 38 nedenunder med streg under, og derunder 1653. Det lille regnestykke er en udregning af Christen Rubechsen Humbles fødeår: 1653!)
(Kilde:
Kirkebogen 1667-1713 for Vrejlev-Hæstrup sogne, Børglum herred, Hjørring amt, opslag 56.)

Efterfølgeren i præstegården
Christen Pedersen Spliid, ordineret d. 16.3.1692 og overtog embedet 23.1.1692. (Wibergs præstehistorie)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes gamle præstetavle


Vrejlev kirkes prædikestol
Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk


Farbror Peder
Christensen Humble
Hesselager 1668
Foto LKJ