Gregers Nielsen o. 1540?-1605

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Præsten i Langlands Nørre herred

Gregers Nielsen blev præst i Bøstrup 1569, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Fyns Stift. (Wiberg). Hans hustru er ikke kendt - endnu. Gregers Nielsen døde d. 7.7. 1605. (Erik Christensen i "Tryggelevbogen", s. 326)

Gregers Nielsen blev efterfulgt af Rasmus Jacobsen, der var gift med Gregers Nielsens barnebarn, Cecilie Christensdatter Humble. (Wiberg)

Børn
Foreløbig kendes 2 børn:
1. datteren Maren Gregersdatter, muligvis født o. 1576, død 1618, gift med Christen Pedersen (Humble), sognepræst og provst i Humble, Langelands Sønder herred. Se deres store Humble-efterslægt.

2. sønnen Mads Gregersen Langeland, der var præst nr. 7 i Kippinge-Brarup sogn (ordineret 1623), Falsters Nørre herred, Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Han var født 1597 i Bøstrup, Nørre herred på Langeland, død 1654 i Kippinge-Brarup. (Wiberg)
Den første hustru kendes ikke ved navn iflg. Wibergs præstehistorie.
Gift for 2. gang d. 5.7.1631 med Ide Andersdatter Beske af Stubbekjøbing. Hun var datter af præsten Anders Beske i Stubbekøbing og var søster til Ingeborg Andersdatter Beske, gift med Marcus Christensen Humble.
Børn: Der var 3 sønner, hvoraf den ældste - Frederik Madsen 1625-1660, gift m. Margrethe Nielsdatter, senere gift med eftermanden Claus Ditlevsen Heiche - blev faderens eftermand i Kippinge sogn, en anden blev præst på Feiø - Gregers Madsen 1630-1691 - gift 2 gange, en tredje i Skjelby - Niels Madsen Hommel 1633-1691 -  gift 3 gange, iflg P. Rhodes Lolland-Falsters historie side 175.

Efterslægt
Mads Gregersen Langeland havde sønnerne
1. (eftermanden i Kippinge, Frederik Madsen), født i Kippinge 1625, død 1660 s.s. Gift med Margrethe Nielsdatter. 1 søn og 2 døtre. Margrethe Nielsdatter gift igen med eftermanden, Claus Ditlevsen Heiche og fik 1 søn og 2 døtre i dette ægteskab. M. Nielsdatter døde 12.11.1682 i Kippinge. (Wiberg). (Se også Frants Nielsen Bruun i Gundslev, Maribo amt, gift 2. g. med d. 3.3. 1680 med Inger Frederiksdatter af Kippingen-B., død i Lillebrænde dec. 1729, 2 sønner og 2 døtre i dette ægteskab. Se også Anders Frantsen Bruun i Rødby-K. og Peder Frantsen Bruun i Bjergby-M. Frants Nielsen Bruun død 1692.)

2. Gregers Madsen, f. 1630 i Kippinge-B., ordineret 17.8.1662 og p. Cap. i Kippinge, derefter Lillebrænde 1667, sognepræst på Feiø 27.3.1679, død 1691 på Feiø. 1.g. gift med formandens enke?, 2. g. gift 24.7.1687 med enken Else Hansdatter Kingo, f. Slangerup, en søster til biskop Kingo. Faderen var H. Kingo, linnedvæver. Ingen børn                                                                                                                  . (Wibergs præstehistorie.)

3. Niels Madsen Hommel f. 1633 i Kippinge-B. og død maj 1691 i Skjelby, Falsters Sønder h. (præst nr. 7). Ordineret 20.11.1660, p. cap. i Eskildstrup og Eskildstrup 12.6.1664. Kom d. 18.12.1678 til Skjelby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Lollands-Falsters stift.
Gift 3 gange, 2 sønner og 4 døtre.
Gift 1.g. med Sophie Lauritsdatter Thura, b. (død i barsel) 21.8.1671, 1 søn og 2 døtre.
Gift 2.g. med Margrethe Helvig Schiøll. død 1680, 1 søn og 2 døtre.
Gift 3.g. med Cathrine Fohlmann, død 1701, ingen børn i dette ægteskab.
(Wibergs præstehistorie)

Bibliografi
• Barfods falsterske præstehistorie, Rudkjøbing 1851, bind 1, s. 76, 166 og 170
• Wibergs alm. præstehistorie
• P. Rhode, Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie, 1859, side 174-175 mv.
• Se også http://www.skinnerup.org/masqwedel.htm
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673
 

Fotos LKJ