Anders Jensen Groves slægt

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Grove-Stephensen-slægtsforskning

290 - ANDREAS JENSEN GROVE (ANDES, ANDERS, AND)

Født: 1623 By: HELSINGØR
Død: 1677 By: FREDERIKSSTEN, NORGE

1623 ANDREAS fødes i Helsingør 17. Juni. 1633
ANDREAS' mor, ANNA ANDERSDATTER dør i Helsingør. Skiftet udsættes, fordi en af sønnerne er ude at rejse, men det holdes 22. maj. 1637
JENS PEDERSEN, ANDREAS' far, aftaler med adelsmanden Christoffer Lindenow, at ANDREAS skal gå i tjeneste hos Lindenow, som har fået et stipendium af kongen til at rejse ud i verden og studere oversøisk søkrigsførelse.

1637 Rejsen går først til Nederlandene, hvor det Westindiske Kompagni i 1636 har udnævnt Fyrst JOHAN MORITZ til Nassau-Siegen, som er en gammel bekendt af Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina, til Guvernør over Sydamerikas Østkyst. Meningen er at frarøve spanierne det sølv og guld, som de hjembringer fra Sydamerika.Johan Moritz kommer til Brasiien i foråret 1637.
1639 Oberst ARTISCHOFFSKY ankommer til Brasilien med 1600 erfarne krigsfolk på 8 skibe. Det må antages, at det danske selskab er med her.
1641 Skifte efter JENS PEDERSEN (Grove?), ved denne lejlighed er Anders igen i Helsingør.
1642 Chr.IV's missive om at Anders må lære at lave fyrværkeri på tøjhuset.
1643 Resolution om, at Anders modtager en hofklædning.
1644 ANDREAS stikker af igen. Han melder sig i borgerkrigen i England under kong Charles I's faner mod Cromwell. Hans hærfører er her Prince RUPERT AF PFALZ, som er en slægtning af Fyrst Johan Moritz.
1646 Afskedspas for 10 mdrs tjeneste udstedt af Prince RUPERT i Oxford, ANDREAS bliver 'gift' med MARY ELISABETH GREY, en datter af Cromwell's nu fyrede hærfører, Lord William Grey of Werke [Warke] i Northumberland, næsten på grænsen til Skotland. Hent Word-dokument.
1647 Bestalling som Stykhauptmand og fyrværker i Båhus.
1647 Fødes WILLIAM GROVE, sandsynligvis i Kungelv; d. 1692 som officer i den norske hær.
1649? Fødes JOHN GROVE, rejst til England som ung.
1651? Fødes FRIDERICH RUPERT GROVE, rejst til England som ung.
1651 Bestalling som Stykmajor i Båstad.
1654 Fødes MARIA ELISABETH GROVE, sandsynligvis d. ca. 1695 som bondekone i Hellestrup, Sdr. Asmindrup sogn, Holbæk amt.
1657 ANDREAS på indkøb i Marstrand, som Stykmajor. Talrige regnskaber og kvitteringer i Båhus underskrevet: "AND J.GROVE"
1658 Båhus skal afleveres til Svenskerne. Al udrustning skal pakkes sammen og sendes hjem eller til Akershus. ANDREAS står for hele 'Operation Capitulation.' Fregat 'SNARENSVEND' afsejler fra Kungelv 28. juli. via Varberg og Akershus med udrustningen fra Båhus. Fregatten sænkes af Kronborgs kanoner efter at være blevet kapret af Svenskerne i Helsingør. Dette danske skib er det eneste, som nogensinde er sænket fra Kronborg.
1658 Bestalling som Obertsløjtnant i Artilleriet
1658 Bestalling som kommandant på Christiansø, Norge. Han kan dog ikke tiltræde pga. krigen.
1658 ANDREAS bliver gift i København med ANICHE MUNCHGAARD, uden at være blevet 'skilt', Mary må være død eller eventuelt rejst med sønnerne til England. Det store spørgsmål er, hvad der er blevet af Maria.
1659 ANDREAS deltager i Københavns forsvar.
1662 Bestalling som Oberstløjtnant i Vesterlens nationale infanteri-regiment.
1662 ANDREAS rejser med sin nye familie til Norge for at genoptage sit arbejde der. I dette selskab deltager hans niece fra Gilleleje, DORETE Pedersdatter Grove, som skønt næppe over 10 år gammel må formodes at skulle være barnepige og selskabsdame for Anders nye kone. Maria er i hvert fald ikke med.
1662 Fødes IDE SOPHIE GROVE, på Flekkerøen i Norge.
1668 Muligt dødsår for MARY ELISABETH GREY i England i henh. til Brooke's Peerage
1672 Bestalling som Underkommandant på Frederikshald og chef for garnisonen på Frederikssteen.
1673 Skifte efter PEDER JENSEN GROVE, Nellerupgaard, Gilleleje med flere henvisninger til Anders, og specielt om 'Anders Groves datter', som PEDER JENSEN har lagt penge ud for, for hendes ophold i Danmark, og som boet nu kræves for. Det kan kun være Maria.
1677 13. marts dør ANDREAS JENSEN i NORGE. Den militære skifteret får ordre til straks at behandle boet, som desværre aldrig er fundet.
1690 ANNICHE MUNCHSGAARD får på livstid Kongetienden af Hostrup sogn, som kompensation for ANDERS' tilgodehavende løn.
1722 IDE SOPHIE ANDERSDATTER GROVE, gift m. Valentin Hermann Beyer dør i Villerslev. [Det er Valentin H Beyer, der dør 1722, Ide S Grove dør 1735, red. Lis Klarskov Jensen 2011] Ligprædiken m. oplysninger om familien. Bem. Navnet GROVE synes først at være kommet til familien med ANDREAS JENSEN GROVE. Det findes f. eks. ikke på hans faders epitaphium i Sct. Olai i Helsingør, som er malet i 1640. På epitaphiets bagside er faderens fødested heller ikke angivet som Vigstrup, som nogle af stamtavlerne nævner, måske for at finde et sted i nærheden af byen Grove. Epitaphiet angiver fødeåret 1584 i landsbyen Ungstrup i nærheden af Kjellerup.

Et særligt problem knytter sig også til slægts- våbnet, som ANDREAS JENSEN og især hans familie i Norge benyttede. Dette våben er en tro kopi af det, der føres af adelsfamilien Grove i England. Det findes ellers ingen steder i Danmark. Man kan forestille sig, at ANDREAS er blevet 'fostbroder' med en af Groveslægten i England under krigen, og har annammet såvel navn som våben. I så fald hedder den pågældende John Grove som ANDREAS' 2. søn, og der er nok, der hedder John Grove i England. Det må anses for overvejende sandsynligt, at ANDREAS har hentet våbnet hjem fra England, ligesom han har hentet sin adelsfrøken.

NOTE
Størstedelen af data på disse sider er samlet ind af min onkel Finn gennem mange år. Efter hans død overtog min far Erik dette hverv, og efter hans død, har jeg taget mig sammen til at publicere det på Internettet.
Det materiale min far og onkel efterlod er meget omfattende. Det er derfor en stor opgave at lægge alle data på nettet. De kommer hen ad vejen, når jeg kan tage mig tid til det. Jeg mangler at tilføje de ældre led af familien, samt at skanne alle billeder og dokumenter ind. Jeg startede på opgaven i år 2001, holdt en lang pause til 2004 og er gået i gang igen sommeren 2004. Jeg påregner med det næste spring i 2009.
Erik Keil Grove-Stephensen

Materiale kopieret 2011 fra
http://www.grove-stephensen.dk/pages/displaylink.asp?linkid=290
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Sct. Olai Domkirke
 Helsingør
 


Sct. Olai Domkirke
 Helsingør
Fotos: LKJ 2010
 


Forvalter på Boller
 


Jens Pedersen Groves
familie-epitafie i
Sct. Olai Domkirke
Helsingør 1639/40
Foto: livinghistory.dk
 


Jens Pedersen Grove
Foto: livinghistory.dk
 


Anne Andersdatter Schougaard
Foto: livinghistory.dk
 


Dorthe Mortensdatter Rasch
Foto: livinghistory.dk