Hans P Bering - skifter 1696>1740

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Vedr. 1697-1769 Hans Pedersen Bering

"*1697c Hjarup †1769 Thyregodlund, Thyregod, søn af Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732, †1740 (skifte) og Elisabeth Magdalene Schrøder †1727 (skifte 1730) Hjarup.
Gift med Catharina/Karen Madsdatter Humblet *1699 Sest †1769 Thyregodlund, datter af Mads Christensen Humblet *1658 Stenderup †1737 (skifte), præst i Sest gift med Elisabeth Ravn †1757 (skifte) Seest (ved hendes søn Christen Madsen Humble, der efterfulgte faderen som præst).

Skifte nr. 18 efter Hans Pedersen Berings mor 1730
18 Elisabeth [Magdalene] Schrøder i Hjarup præstegård. 23.5.1730, fol.128B, 149, 153B.
E: Peder [Jensen] Bering, præst i Hjarup og Vamdrup. B:
1) Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
2) Jens Bering i Bramdrup i Ødis sogn
3) Christoffer Bering, student
4) Jacob Bering 17, i Kolding latinskole
5) Mette Sofie Bering g.m. Poul Markussen [forpagter] på Drenderup [i Ødis sogn]
6) Cathrine Marie Bering g.m. Christen Thomsen Lund på Højgård
7) Bodil Marie Bering g.m. Jeppe Carlsen i Ribe
8) Margrethe Christine Bering g.m. Jens Friis [Nielsen] Galten, præst i Feldballe [og Nødager]
9) Elisabeth Magdalene Bering 20
10) Sofie Marie Bering 16.
Afdøde døde 12.5.1727, for 3 år siden.
Kilde: Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol, 1687-1778, C 45A-1 (Erik Brejls hjemmeside)

Skifte nr. 25 efter Hans Pedersen Berings far 1740
25 Peder Bering, præst i Hjarup og Vamdrup. 8.8.1740, fol.160B.
[Enkemand efter [Elisabeth [Magdalene] Schrøder, skifte23.5.1730 lbnr.18]. B:
1) Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
2) Jens Bering
3) Jacob Bering
4) Mette Sofie Bering g.m. Poul Markussen
5) Cathrine Marie Bering, enke efter Christen [Thomsen] Lund
6) Bodil Marie Bering g.m. Jeppe Carlsen i Ribe
7) Margrethe Christine Bering. død, var g.m. [Jens Friis Nielsen Galten, præst i Feldballe og Nødager]. 1B:
a Margrethe Friis Galten
8) Elisabeth Magdalene Bering g.m. [Jens Jacobsen] Buch, præst i Hjarup og Vamdrup
9) Sofie Marie Bering.
Kilde: Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol, 1687-1778, C 45A-1 (Erik Brejls hjemmeside)

Skifte nr. 6 efter Hans Pedersen Berings farfar 1696
6 Jens Pedersen Velling, entlediget præst i Hjarup og Vamdrup. 29.3.1696, fol.54.
E: Mette Pedersdatter Bering. B:
1) Peder Jensen Bering den ældre, præst i Hjarup og Vamdrup
2) Peder Jensen Bering den yngre, præst i Gunderup og Nøvling
3) Jens Jensen Bering, student
4) Margrethe Jensdatter Bering g.m. Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum
5) Anne Jensdatter Bering
6) Lene Jensdatter Bering g.m. Poul Christensen
7) Maren Jensdatter Bering
8) Vita Jensdatter Bering
9) Dorthe Jensdatter Bering.
Kilde: Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol, 1687-1778, C 45A-1 (Erik Brejls hjemmeside)

??? i Køge
Klokkeren Frans Berings hustru Maren Jørgensdatter Welling, død i Køge 73 år gl., begravet 8. juni 1740. Var Rector mag. Jacob Hennings Enke. Ligprædiken og alle klokkerne (Køge kirkebog opslag 109)


Skifte nr. 7 efter Hans Pedersen Berings farmor 1709
7 Mette Pedersdatter Bering i Hjarup. 19.11.1709, fol.62.
Enke efter Jens Pedersen Velling, præst i Hjarup og Vamdrup, [skifte 29.3.1696 lbnr.6]. B:
1) Peder Jensen Bering den ældre, præst i Hjarup og Vamdrup
2) Peder Jensen Bering den yngre, præst i Gunderup og Nøvling
3) Jens Jensen Bering, student
4) Margrethe Jensdatter Bering g.m. Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum
5) Anne Jensdatter Bering
6) Lene Jensdatter Bering g.m. Poul Christensen
7) Maren Jensdatter Bering
8) Vita Jensdatter Bering
9) Dorthe Jensdatter Bering.
Kilde: Anst herred, Gejstlig justits- og skifteprotokol, 1687-1778, C 45A-1 (Erik Brejls hjemmeside)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Tyregod kirke


Tyregod kirkes alter


Tyregod kirkes korbue

Fotos:
thyregod-vester.dk
Emil Bolding