Ole Jacobsen Jelstrup o. 1605-1672

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Jelstrup eller Meier
Sognepræst Ole Jacobsen Jelstrup kendes også ved navn Ole Jacobsen Meier, iflg. Wibergs præstehistorie for Hundstrup-Østerild sogn, (Wiberg I Side 696).

Han var student fra Ålborg i 1623.
Sognepræst i Hundstrup-Østerild fra 1635 til sin død i 1672. (Wiberg I Side 696). Hundstrup kirke. Foto Hans Nørgaard, fynhistorie.dk 2006

Gift Humble
Ole/Oluf Jacobsen Jelstrup blev gift med Anna Maria Humble, måske f. 1659, død e. 1722. Muligvis datter af Rudbech Christensen Humble, Præst i Vreilev, f. 1616, d. 1673, og Hustru Ane Pedersdatter Holm.

Børn (nævnt i tilfældig rækkefølge)
1. Karen Olufsdatter Jelstrup. Se hendes skifte nr. 397 den 17.12.1737 nedenfor. Gift med Bagge Jacobsen Bruun (Brunov), f. 24. Aug. 1641, Student fra Aalborg 1660, ed 20.7.1664, udenlands i 2 år. Sognepræst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, ed 10.9.1672, ordineret 26.2.1673, død 15. juni 1686 (Viberg Præstehistorie). Se skifte 52 Ålborg bisp 14.7.1686 Nr 6. Barn: Ingeborg Kristine Baggesdatter, f. o.1681. BJBs bror var Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg. (http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm)
2. Inger Olufsdatter i Jegindø præstegård. Se skifte 399 d. 9.1.1737. Nr.5 nedenfor. Enke efter Just [Nielsen] Gerade, præst i Jegindø
3. Jacob Olufsen Jelstrup, død før 1737.
4. Margrethe Olufsdatter Jelstrup
. Gift 1. gang 1684 med Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup, han død 28.1.1703, 3 børn. Gift 2. gang o. 1703 med Peder [Nielsen] Moldrup, præst i Hillerslev og Kåstrup, han død 23.5.1728 (begr. 31. Maÿ 1728 i Kåstrup-Hillerslev, Hillerslev sogn, Thisted amt. Kirkebog for 1680-1744 side 114, opslag 218). Han døde 57 år gl., dvs. født o. 1671. Margrethe Olufsdatter døde i 1723 uden børn i dette ægteskab. (Kilde: Wiberg.) Se de 2 skifter nedenfor.

Enken
Enken Anna Maria Humble giftede sig 1685 med eftermanden i præsteembedet i Hundstrup-Østerild, præsten  Christen Pedersen Øland Aggerholm og fik iflg. Leginds stamtavle disse 4 børn:
Rudbech Christensen Humble Aggerholm 
Ingeborg Christensdatter Aggerholm, gift med Peder Knudsen Gram, præst i Galtrup-Øster Jølby; hun døde som enke d. 12. marts 1753, og da boet var fallit frasagde hendes arvinger sig arv og gæld. iflg. skifte nr. 424/29 (www.brejl.dk/aalborgstift.htm.
Christine Christensdatter Aggerholm, gift med Peder Smidt af Lemvig; og
Mette Sophie Christensdatter Aggerholm (Slægtled VI). Født i Hundstrup Præstegaard 1676, begravet paa Østerild Kirkegaard 29. juni 1739,
viet i Hillerslev Kirke 1700 til Jens Lauritsen (Hundborg), Degn i Hillerslev-Kaastrup fra 1699 til 1712 og i Hundstrup-Østerild fra 1712 til 1726, en søn af Præsten Laurids Madsen Skive og Hustru Gjertrud Michelsdatter, født i Hundborg omtrent 1673, død 20. April 1726. De havde 3 Sønner:
1. Laurids, f. i Hillerslev 1702, Student fra Thisted Skole under Navn Laurentius Schive, Degn i Thisted 1740.
2. Ole Jensen Hillerslev, f. 1704, Student fra Thisted, i Universitetets Matrikul kaldet Olaus Hillersleviensis, Degn i Hundstrup-Østerild 1726-36.
3. Christen Jensen Aggerholm (Slægtled VII).
(Kilde: "Stamtavle 1918")

Jelstrup-familie (2 skifter)
397 Karen Olufsdatter i Jegindø præstegård. 17.12.1737. nr.3.
Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke I
1671-1679
C 1-427
Enke efter Bagge [Jacobsen] Bruun, præst [i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, skifte Ålborg bisp 14.7.1686 lbnr.51]. A:
1) bror Jacob Olufsen Jelstrup, død. 3B:
a Oluf Jacobsen, student
b Birgitte Jacobsdatter g.m. Hans Becher i Alstrup i Himmersyssel
c Kirstine Marie Jelstrup på Jegindø
2) søster Margrethe Olufsdatter, enke efter Peder [Nielsen] Moldrup, præst i Hillerslev og Kåstrup, [død 23.5.1728].
[Første ægteskab med Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup, død 28.1.1703]. 3B:
a Niels Olufsen, rejser fra Christiania i Norge
b Kirsten Olufsdatter, enke efter Niels Muus, rektor i Sæby, [skifte Ålborg bisp 3.2.1716 lbnr.269]
c Birgitte Sofie Olufsdatter, død, var g.m. Johan, bartskær i Thisted, død. 1B: en datter
3) søster Inger Olufsdatter, [skifte Refs herred gejstlig 9.1.1737 lbnr.16. Enke efter Just Nielsen Gerade, præst i Jegindø, skifte Refs herred gejstlig 20.12.1728 lbnr.10]. 1B:
a [Kirsten Justsdatter Gerade Meier, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343, var g.m. Ejler Christian Arnoldsen Dyssel, præst i Vrensted og Tise, død 1729]. 5B:
1 Arent Dyssel
2 Arnold Dyssel
3 Just Gerade Dyssel
4 Elieser Dyssel
5 Johan Arent Dyssel.
[Afdødes forældre var Oluf Jensen Meier eller Jelstrup, præst i Hunstrup og Østerild, død 1672 og Anne Marie Humble]. (Kilde: http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm)
(NOTE lkj: Brejl kalder ham Oluf Jensen Meier eller Jelstrup, Wiberg kalder ham Ole Jacobsen Jelstrup eller Ole Jacobsen Meier, iflg. Wibergs præstehistorie for Hundstrup-Østerild sogn, bind I, side 696).
NB: Samme skifte findes i "Refs herred, Geistlig skifteprotokol 1718-1782, C 11A-2" fra Thisted amt geistlige skifteuddrag. Skifte nr. 17, fol. 162B. (www.brejl.dk/thistedgejst.htm#refs

399 Inger Olufsdatter i Jegindø præstegård. 9.1.1737. Nr.5.
Ålborg Bisp
Gejstligt skiftebreve
Pakke I
1671-1679
C 1-427
Enke efter Just [Nielsen] Gerade, præst i Jegindø, [skifte Refs herred gejstlig 20.12.1728 lbnr.10].
B:
1) Kirsten Justsdatter Meier, [skifte 9.11.1728 lbnr.343], var g.m. Ejler [Christian Arnoldsen] Dyssel, præst i Vrensted og Tise, [død 1729]. 5B:
a Arent Dyssel
b Arnold Dyssel, student
c Just Gerade Dyssel
d Elieser Dyssel
e Johan Arent Dyssel.
FM: farbror [Arnold Christian] Dyssel, justitsråd i Viborg.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Olufsdatter på stedet. (Kilde: http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm)
NB: Samme skifte findes i "Refs herred, Geistlig skifteprotokol 1718-1782, C 11A-2" fra Thisted amt geistlige skifteuddrag. Skifte nr. 16, fol. 157. (www.brejl.dk/thistedgejst.htm#refsDøde 1672 i Hundstrup.

 


 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk