Sommer-slægten

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Slægtshistorie fra hele Danmark

Ligesom min Klarskov-slægt kom fra Fyn i 1700-tallet og oprindelig stammede fra 1500-tallets Jylland med slægter i Ribe, Vejle og Varde, så stammer min Sommer-slægt oprindelig fra Horsens og Slesvig-Holsten i 1700-tallet.

Og ved tilfældighedernes puslespil fører både min Klarskov-slægt og min Sommer-slægt tilbage igennem 400 års slægter til de samme Humble-aner i 1500-tallet, Christen Pedersen og Maren Gregersdatter i Humble.

Holsten, Horsens, Helsingør og Hørsholm
Sommer-slægten går tilbage til Sommer-slægt fra Sønderjylland, muligvis fra Hertugdømmet Slesvig-Holsten på stamfaderens side og på stammoderens side tilbage til Viborg i 1600-tallet til slægterne Samuel og Rhodius og via Lohmann-slægten til Hølling-slægten og Seidelin-slægten. Valentin-slægten fra Hørsholm og Birkerød i 1700-tallet hører også til denne Sommer-slægt.

Wonderful København
Min forskning i Sommer-slægten startede i Københavnsområdet, og med andre forskeres hjælp er der fundet en del familie, slægt og efterslægt over hele Danmark. Jeg vil specielt takke to slægtsforskere, Karin Andersen og Kirsten Ellekjær, der har bidraget væsentligt til denne aneforskning.

Hvad findes her?
Menuen på Sommer-siden følger Johan Henrik Ernst Sommers og Amalie Sophie Lohmanns og deres børns historie, og herigennem lukker deres efterslægts historie sig op. Der er evt. medtaget indgifte slægter og slægtskaber.

Det enkelte slægtsmedlems historie er set ud fra ud fra et bredt kildemateriale, der ofte er medtaget i fuld udstrækning for at lette videre efterforskning og for at inkludere flere af materialets mere "usynlige" detaljer, der først bliver synlige i en større sammenhæng.

Hvad findes her ikke?
Stamtræer og hurtige oversigter er ikke formålet med denne hjemmeside. I stedet linkes der til nære familie- og slægtsrelationer, og der findes et navneregister.

Kildeangivelse og kvalitetsgaranti?
Hvis du bruger oplysninger fra min hjemmeside anbefales det at nævne din kilde til tekst, eventuelt billeder - for din skyld og for min. Så ved man hvor fejlen er opstået, og den kan findes igen.

Venlig hilsen
Lis Klarskov Jensen


Kontakt os med dine oplysninger og rettelser...
 

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 Horsens Vor Frelser Kirke. Foto: Wikipedia, Hubertus45
Horsens Vor Frelser Kirke
Se stort billede

Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede

Skt. Olai domkirkes hovedskib med præstestol og alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai domkirkes hovedskib Se stort billede


Hørsholm kirke, der nu ligger, hvor det gamle slot blev revet ned 1810-12


Spejl fra Hørsholm slot

Alle fotos LKJ 2010