Jørgen Alexander Sommer

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Horsens 1792-1831 Frederiksberg
Jørgen Alexander Sommer blev døbt den 13. april 1792 i Hosens, Skanderborg Amt.
Forældre var eskadron-feltskærer Sommer og hustru Sophia Amalia Lohmann.
Faddere var apoteker Helms h(ustru) født Saabÿe, Jomfru Louise Lederer, Premier Lieutenant Bibow, Seconde Lieutenant Leurbach og Cornet Poul Bardenfleth. Apotekeren boede på Søndergades Sønder Side.
Note: Justitsraad Lederer
hed Carl Friderich Læderer, var 56 år og justitsraad og regiments feltskærer, gift med Eriche Hedevig Charlotte Neander, 46 år. Havde 5 døtre, hvoraf Pauline Lederer blev gift med Peter Carl Lillienskiold, 1767-1839, Søofficer.

Jørgen Alexander Sommer døde pludseligt den 31. august 1831 på Frederiksberg.

1792 Horsens
Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens 1787-1813. AO opslag 42
No. 33. Dagen: Fredag den 13. april 1792.
Faddere: Apotheker Helms h[ustru] fød Saabÿe, Jomfrue Louise Lederer, Premier Lieutenant Bibow, Seconde Lieutenant Leurbach? og Cornet Poul Bardenfledt.
Apotheker Helms h[ustru] født Saabÿe var apoteker Jacob Helms, 49 år, gift med Helene Kierstine Saaeby, 28 år (se under Katrine Mette Marie), boede Søndergade, søndre side i Horsens.
Jomfrue Louise Lederer var datter af justitsraad og regiments feltskærer Carl Friderich Læderer, 56 år, gift med Eriche Hedevig Charlotte Neander på 46 år. Lovise Dorthe Læderer var da 13 år. Familien boede Søndergade, søndre side.
Premier Lieutenant Bibow, hvem ved jeg ikke, men der har været en major og ritmester tilkyttet Horsens.
Seconde Lieutenant Leurbach ???
Cornet Poul Bardenfledt 14 år var søn af Johan Friderich von Bardenfleth, 40 år og enkemand, oberstløjtnant ved det Slesvigske Cavalleri Regiment.

Gift i København 1817
Jørgen Alexander Sommer blev ikke i Jylland men tog som ung til København. Jeg har ikke fundet ham i afgangslisten for Horsens, men hans  søster Cathrine Mette Marie Johansdatter (24 år) rejste (som nr. 37) fra Horsens i 1814 (opslag 118) til København. Broderen Johan Henrich Ernst Sommer var 23 år og skræddersvend, da han rejste til Vejle i 1815.

Jørgen Alexander Sommer giftede sig den 12. nov. 1817 i Garnison sogn (AO opslag 392) med Ane Catrine Nielsen. Forlovere var Schønning og Olsen, begge fra Kastellet.

Jørgen Alexander Sommer arbejdede bl.a. som informator (lærer), skole- og kirkebud, graver og sikkert meget mere.

Deres børn
Jørgen Alexander Sommer, og Ane Kathrine Nielsdatter fik 4 børn. Det første barn var født i Trinitatis sogn, de 3 andre var født på Frederiksberg:

1. Anthon Siegfred Sommer født den 16. marts 1818, døbt 15. maj 1818 i Trinitatis sogn, konfirmeret i 1832. Gift 1850 i Citadelskirken med Ane Cathrine Hansdatter fra Kirke Sonnerup ved Roskilde. De fik en datter.

Ægteskabet ser ud til at have været kortvarigt. Før 1855 flyttede Anton Siegfred sammen med enken Johanne Jensen Borre, født Johanne Christensen Wedebye. De fik en søn og en datter. Anton Siegfred Sommer døde den 20. januar 1861 og blev begravet den 28. januar i Københavns Vor Frelser sogn.

2. Johan Heinric Ernst Sommer blev født den 28. november 1820 på Frederiksberg. Menig ved 11. lette Infant. 28 år. Død d. 24/25 juli 1850 i slaget ved Isted i den 1. Slesvigske krig. Gift den 14. oktober 1849 med pige Johanne Nielsen, 26 år. De fik datteren Ane Catrine Sommer født den 13. november 1849 i Gentofte sogn, senere gift med Christian Rasmussen den 30. juni 1872 i Gentofte. Deres efterslægt findes i Asminderød sogn, Frederiksborg amt. Johan Heinric Ernst Sommer efterslægt ses her.

Istedløven foran Tøjhusmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Foto: JEK 2009, Wikipedia

Læs den dramatiske historie om Istedløven, sat over de faldne ved Isted, 24. - 25. juli 1850.

3. Ane Sophie Magdalene Sommer, blev født den 5. juli 1823 på Frederiksberg, AO opslag 220. Døbt den 23. september i kirken i Kbh. Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg 1817-1834, AO opslag 220. No. 24.
Ane Sophie Magdalene Sommer var datter af kirkebud Jørgen Alexander Sommer og Anne Cathrine Nielsen på Frederiksberg.

Ane Sophie Magdalene blev gift 29 år gammel den 23. oktober 1852 på Frederiksberg med Niels Pedersen, 33 år, tjener af København, AO opslag 109. Hun blev enke efter kort tids ægteskab, da Niels Pedersen må være død mellem 1852 og 1855, jf. folketællingen af 1855. Muligvis døde han i kolera-epidemien i 1853.

Ane Sophie Magdalene døde selv, kun 34 år gammel den 30. september 1857 på Frederiksberg, AO opslag 168, og blev begravet den 5. oktober. Enke efter leietjener Niels Pedersen. Skifte 1.10. Hun boede ved sin død Allégaden 13, Frb. sammen med moderen. Dødsårsagen var ”gastrisk feber” eller med andre ord tyfus. En gastrisk krise kom i anfald med heftige smerter i abdomen ledsaget af opkastninger ved tabes dorsalis. (Kilde: www.psykisk-institut.dk/psykologi/diagnose/ga.php). Dehydrering ved bl.a. opkastninger er det farlige i denne sammenhæng, fordi den syge dør af vandmangel. Det må have været svært for hendes moder, der passede hende hjemme og selv døde året efter.

4. Peter Alexander Sommer blev født den 23. september 1825 i
Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg 1817-1834, AO opslag 77. No. 12. Født den 23. september 1825, døbt den 15. april 1826, Peter Alexander, Jørgen Alexander Sommer Graverkarl og Hustrue Ane Cathrine født Nielsen, Allégade no. 17.
Her er også nævnt faddere.
Henvisning til Alm. Jæv. Reg.
Peter Alexander kom i lære som grovsmededreng og blev grovsmed inden 1855 (jf. folketællingen).
I 1845 boede Peter Alexander Sommer hos en Smedemester, der stammede fra Frederiksberg (og hvis søster boede sammen med Peter Alexanders mor):
København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Udenbys Vester Kvarter 12 Stue, 39, FT-1845,
Hans Christensen Voigt 55 Gift Smedemester, født i Frederiksberg sogn, Kjøbenhavns amt
Charlotte Amalie Schalz 51 Gift Hans Kone, født i Frederiksberg sogn, Kjøbenhavns amt
Anekestine Jensdatter 22 Ugift Tjenestepige Brokiob, født i Holbæk amt
Adolph Poulsen 26 Ugift Grovsmedesvend, født i Kjøbenhavn
Peter Alexander Sommer 20 Ugift Grovsmededreng, født i Frederiksberg sogn, Kjøbenhavns amt
Gustav Felsenmeyer 25 Gift Kunst og Skoleberider, født i Breslau
Wilhelmine Bobka 19 Gift Hans Kone , født i Ostrava i Polen

Her boede de

  • Ved Anton Siegfreds fødsel i Trinitatis sogn i marts 1818 boede informator Jørgen Alexander Sommer og Ane Cathrine Nielsen i Borgergade 126 i KBH.
  • I 1825 ved Peter Alexanders fødsel boede de på Allégade nr. 17.
  • Da Anton Siegfred blev konfirmeret 15 år gammel boede han på Frederiksberg
  • 1858 boede familien Allégade nr. 13, Frederiksberg

Død 1831
Jørgen Alexander Sommer døde den 31. august 1831, kun 39 år gammel, og han blev begravet den 6. september 1831 på Frederiksberg gamle kirkegård ved Frederiksberg Runddel. Han var da iflg. kirkebogen “Skole og fattigbud af Frederiksberg”.

Skiftet 1831
En anmærkning siger “Birket 1ste september”, hvilket betyder datoen for skiftet, og at skiftet skete i Københavns Amts Søndre Birk.
Skiftet fra Landsarkivet for Sjælland (nu i Rigsarkivet) efter Jørgen Alexander Sommer viste lidt om hans efterladte familie.
Hans enke var nu eneforsørger for de 4 umyndige børn, hvor den mindste var 6 år og den ældste 14 år og endnu ikke konfirmeret:
"Aar 1831, den 1ste September anmeldte Marie Christiane Leve af Frederiksberg, at Graver og Indsidder Jørgen Alexander Sommer ved Døden var afgaaet sidstafvigte Nat på Frederiksberg, efterladende sig følgende i Ægteskab med ham efterladende Enke Trine Sommer overladte Børn, navnlig 1. Anton Siegfried Sommer, 14 år. 2. Peder Alexander Sommer, 6 Aar, 3. Johann Henrik Ernst Sommer, 11 Aar og 4. Anne Sophie Magdalene Sommer, 8 Aar gl. Den afdøde har ej været oftere gift."
(Kilde: Skifteprotokol for KBH Amts Søndre Birk I, 1826-1832 I, side 137 tv. Landsarkivet for Sjælland, dvs. Rigsarkivet.)

"Trine Sommer"
Skiftet afslører, at Ane Cathrine Sommers kaldenavn var ”Trine”. Hun døde i 1858 på Frederiksberg.

Livets sidste regnestykke
Jørgen Alexander Sommer døde 39 år gammel, 17 år efter sin far og mor.
Hans søn Anton Siegfred blev 43 år og barnebarnet Luis blev 46 år gammel. Jørgen Alexander Sommers datter blev 34 år gammel, og sønnen Johan blev kun 30 år.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Horsens Vor Frelser Kirke. Foto: Wikipedia, Hubertus45
Horsens Vor Frelser Kirke
Se stort billede


Fugholm gades vestre side 
Horsens
 Foto 2010, Kirsten Ellekjær


Fugholm gades østre side
Horsens
Foto 2010, Kirsten Ellekjær

Frederiksberg kirke. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Frederiksberg gl. Kirke.
LKJ 2008

Begravelsesprotokol. Jørgen Alexander sommer, død 1831. Foto: Lis Klarskov Jensen 2008
Begravelsesprotokol
Jørgen Alexander Sommer 1831

Se stort billede


Allégade 13, Frederiksberg

ca. 1916, Varieté Billighedens traktørhave
www.frederiksbergbilleder.dk
Se stort billede