Johan Hendrich Ernst Sommer 1794

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Johan Henrich Ernst 1784-1837
6. Johan Hendrich Ernst Sommer blev døbt fredag den 7. marts 1794, og dåben foregik i Skanderborg A., Nim H. Horsens 1787-1813. AO-opslag 55. No. 19.
Forældre: Esqadrons feltskærer Sommer og hustru Sophie Amalie Lomann, en søn Johan Hendrich Ernst.
Faddere: Madme. J. Monbergs, Jfr. Karen Monberg, Kiøbmand Frid. Winther, Knud Gÿlding, og Christian Frydensberg.
Madme. J. Monbergs var nok hustru til Jens Monberg, 35 år, købmand, der var gift med Mette Frydensberg, 38 år.
Jfr. Karen Monberg var 13 år og datter af købmand Mourits Monberg, 44 år og købmand, gift med Engeborg Hiernø på 37 år. Karen Monberg var barn af 1. ægteskab. Familien boede Søndergade, søndre side.
Kiøbmand Frid. Winther, 39 år, gift med Sophie Marie Tykier på 33. Smede Gade.
Knud Gÿlding (1774-1817), købmand, Horsens, (jf. Nationalmuseets hjemmeside http://www.danmarkskirker.dk/navnereg_aarhus_g_ramme.htm)
Gylling: se http://www.ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp
Christian Frydensberg var 21 år og søn af raadmand og consumptionskontrollør her i byen, bogbinder Janus Frydensberg, 54 år, og Bodil Chathrine Zimmermann, 46 år. Boede Søndergade.

Fugholm Gade, Horsens 1801
6 år gammel boede Johan Henrik Ernst i huset på Fugholms gade sammen med sine forældre og sine 7 søskende og en tjenestepige.
Samtlige personer i husstanden Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Fugholms Gade, , 173, FT-1801:
Johan Henrich Ernst Sommer 47 Gift Huusbonde Escadrons Chirurgus ved Det Slesvigske Rytter Regiment
Sophie Amalia Lohmann 33 Gift Hans Koene
Magdalene Christine Johansdatter 15 Ugift Deres Børn
Johann Johansen 14 Ugift Deres Børn
Cathrine Mette Marie Johansdatter 10 Ugift Deres Børn
Jørgen Alexander Johansen 9 Ugift Deres Børn
Johan Henrich Ernst Johansen 6 Ugift Deres Børn
Christiane Sophie Amalie Johansdatter 4 Ugift Deres Børn
Gert Andreas Johansen 2 Ugift Deres Børn
Anne Cathrine Pedersdatter 16 Ugift Tieneste Pige

"Uægte" barn i 1814 i Uth sogn
Men livet gik videre for den unge Johan. 21 år gammel ankom han til sognet Uth i 1814 fra Bierager sogn (i Hads Herred): Vejle A., Bjerre H., Uth sogn. 1814-1829. Tilgangslisten. AO-opslag 69. 1814. [b]Johannes Sommer[/b], 21 år, tienende i Sekel? fra Bierager sogn i Hads H. Alm. Jvf. Reg. 204 . Anmærkninger: søn af Chirurg Sommer i Horsens.

I Sejet fik Johan en søn, Henric, men blev ikke gift med moderen:
Vejle A., Bjerre H., Uth sogn. 1814-1829. AO-opslag 6 No. 6. Uægte. Født d. 24. okt. 1814, døbt d. 13. nov. 1814, Henric, søn af Tjeneste Karl Johan Henric Sommer og Mette Catrine Bentsd. i Seiet.
Faddere: Mariane Jensdatter fra Steensballegård, Ane Sørensdatter? fra Bollers Huus?, Niels Jens[en], Niels Jens[ens] Søn af Seiet. Alm. Jvf. Reg. 204.

Afgangslister og tilgangslister
1814 - Kom til Uth sogn i Bjerre Herred fra Bierager sogn i Hads Herred.
Se kirkebog for Vejle A., Bjerre H., Uth sogn 1814 - 1829, AO-opslag 69.
Tilgangslisten. 1814 nr. 1. Johannes Sommer, 21 år, Tienende i Seiet, kom fra Bierager Sogn i Hads Herred. Anført i alm. Jvf. reg. 204. (AO-opslag 105 = ingen nye oplysninger). Søn af Chirurg Sommer i Horsens.

1814 - Rejste fra Uth sogn til Vrigsted.
Se kirkebog for Vejle A., Bjerre H., Uth sogn 1814 - 1829, AO-opslag 81.
1814. nr. 7, Johannes Sommer, 22 år, tienende, rejste til Vrigsted.

1815 - Rejser fra Horsens til Vejle.
Skanderborg A., Nim H., Horsens 1814-1819. Afgangslisten: AO-Opslag 121.
1815. No. 56. Johan Henrich Ernst Sommer, 23 år, Skrædersvend til Veile.

1815 - Ankommer til Vrigsted sogn. Se kirkebog for Vejle A., Bjerre H., Vrigsted sogn. 1815-1838. AO-opslag 82.
1815, nr. 1. Johannes Sommer, 22 år. Tieneste Karl i Neder Vrigsted, ankommen fra Uth sogn, alm. jf. reg. 211, tiener Mads Christensen.

1816 - Rejser fra Vrigstedsogn.
Se kirkebog for Vejle A., Bjerre H., Vrigsted sogn. 1815-1838. AO-opslag 96.
1816. Nr. 11, Johannes Sommer, 23 år. Tieneste karl [hos] Brand i N. V[rigsted]. Afgang til Brade. Alm. Jvf. reg. 213. (intet nyt).

1819 - Afgangslisten. AO-opslag 81.  No. 7. for Vejle A., Bjerre H., Uth sogn. 1814-1829. viser, at Johannes Sommer tog videre: 22 år, ligesaa (tienende), Hvorhen bortrejst: Vrigsted. Alm. Jvf. Reg. 204.

Gift 1823 i Århus
Hvorom alt er, så kom Johan Henrich Ernst Sommer til Århus, hvor han sandsynligvis kom i skrædderlære, og det er tænkeligt, at det var hos skræddermester Hans Ravn og kone Anne Dorthea Nøde, for han blev gift den 13. maj 1823 med deres datter Bodil Marie Ravn:
Århus A., Hasle H., Aarhus Domsogn 1822-1828, opslag 222, bryllup nr. 44. No. 43. Ungkarl og Skrædermester Johan Hendrich Ernst Sommer fra Horsens, 29 Aar gammel. Pigen Bodil Marie Ravn paa Faderens Skrædder Ravns (Fiskergade?) 26 Aar gammel.
Trolovelse 26. april 1823.
Forlovere: Skom. Zebitz og Skræd. Ravn.
Vielsesdagen: 15 (ikke 13) Mai 1823.
Vielsen foregik i Århus Domkirke efter foregaaende Lovbefalet Tillysning fra Prædikestolen.
Anmærkning. Begge havde haft de naturlige kopper.

Fugholm, Horsens 1834
I 1834 boede JHE Sommer f. 1794 i Fugholm Gade 198 sammen med kone og 3 børn. Forældrene kirurg JHE Sommer og hustru S.A. Lohmann boede også i Fugholm Gade i 1801:
Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Horsens Købstad, Fugholm No. 198, 1, FT-1834
Johann Heinrick Sommer 41 Gift Skrædermæster og Barberer
Bodil Maria Rønne [Ravn] 37 Gift hans Kone
Johann Heinrick Sommer 11 Ugift deres Børn
Hans Pauli Sommer 7 Ugift deres Børn
Sophia Amalia Sommer 5 Ugift deres Børn

Børn

  1. Henric Sommer
  2. Johan Henrick Sophus Adolf Sommer
  3. Hans Pauli Sommer
  4. Sophia Amalia Sommer
  5. Magdalene Jensine Laugine Sommer

1. Henrik Sommer se ovenfor. - Se hans efterslægt her

2. Johan Henrich Sophus Adolf Sommer blev født i Skanderborg A, Nim H., Horsens, Vor Frelser, 1819-1829. opsl. 38. No. 5. Ægte. født d. 9. feb. 1824, Johan Henrich Sophus Adolf, søn af Skræddermester Johan Henrich Ernst Sommer og hustru Bolete Marie født Ravn, døbt d. 15. feb. 1824.
Faddere: Skipper Hans Pedersens hustru. Jomfru Silke Kjerstine Bache?, Skræddermester Rasmus Aabye, Smedemester Peder Tysgaard og Krambod Karl Ole Pedersen.
Moderen blev introduceret søndagen d. 9. maj.

Johan Henrich Sophus Adolf blev kleinsmed og stiftede familie i Horsens.

Gift 1848 i Århus
www.familysearch.org oplyser, at Johan Henrik Sophus Adolph Sommer Birth: 09 FEB 1824
Spouse: CHRISTINA BARBARA OLSEN
Marriage: 12 AUG 1848 Vor Frue, Aarhus, Denmark

Søn Christian Frederik født 22. april 1849
Forældre Johan Hendrik Sophus Adolph Sommer (født 9. feb. 1824) og Christina Barbara Olesen fik sønnen Christian Frederik Sommer Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens, Vor Frelser, opslag 22. No. 32. Ægte. Født den 22. april 1849. Christian Frederik Sommer, døbt den 17. august 1849, søn af Kleinsmed Johan Henrich Sophus Adolph Sommer og hustru Kristine Barbara Olesen.
Faddere: Madam Röve?, Jomfru Winther, Garver? P. Møller, Snedker H. Christensen og Købmand N. Christensen.
Christian Frederik Sommer blev smed og tog til New Zealand i 1873:
Name: Sommer, Chr. Frederik
Occupation: Smed
Age: 24
Destination: Ny Zeeland
Contract no.: 459400
Registration date: 7/21/1873
Last res. parish: Horsens
Last res. county: Århus
Last residence: Horsens
Destination country: New Zealand
Destination city: ?
Destination state: ?
Name of ship: Indirekte
IDcode: I7374S0803

Christian Frederik Sommer
tog på et tidspunkt tilbage til Horsens, og i 1882 tog han videre til New York, nu som maskinist:
Name: Sommer, Christian F.
Occupation: Maskinist
Age: 33
Destination: Newyork
Contract no.: 350400
Registration date: 11/14/1882
Last res. parish: Horsens
Last res. county: Århus
Last residence: Horsens
Destination country: USA
Destination city: New York City
Destination state: New York State
Name of ship: Thingvalla
Remarks: ANM: Thingvalla.
IDcode: D8283S1001

Horsens 1850
Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Hestedam Aleen No 534, Forhuset, et Hus, 132, F1, FT-1850,
Hendrik Sommer 26 Gift Smed og Husf. Født i Horsens
Stine Ollesen 22 Gift hans Kone født i Aarhus
Christian Sommer 1 Ugift Deres Barn født i Horsens
Marie Ravn 53 Enke Mandens Moder født i Aarhus
Pauli Sommer 22 Ugift Svend født i Horsens
Frederik Wolenberg 16 Ugift Lærling født i Odder Sogn, Aarhus Amt
og

Datter Sophie Amalie født 1853
Hun blev født i Horsens A, Nim H, Horsens, Vor Frelser opslag 91. No. 49,
Ægte, Født d. 13. maj 1853, Sophie Amalie Sommer, døbt 21. aug. 1853.
Datter af Kleinsmed Johan Henrich Sophus Adolph Sommer og hustru Christiane Barbara født Olsen 2(5?) år.
Faddere: Madam M. Christensen, Jomfru F. Jørgensen, skræddermesterkone handskemager Bræmer og Smed Ullerup.

Sophie Amalie Sommer var 7 år gammel i pleje i FT 1860 hos sin faster af samme navn, i Horsens.
Skanderborg, Gjern, Hammel, Voldby skoledistrikt, , 3, FT-1860,
Jens Christensen 67 Gift skovrider Laurberg
Sophie Amalie Sommer 31 Gift hans kone Horsens

Sophie Amalie Sommer 7 Ugift plejebarn Horsens
Bolet Marie Kane [Ravn] 63 Enke husmoders moder Aarhus
Ane Marie Terkelsen 25 Ugift tj.folk Røgen
Jens Peter Jensen 19 Ugift tj.folk Sjelle

Søn JHE født 1855
I Horsens Vor Frelser sogn, Nim herred, Skanderborg amt (opslag 58) blev der den 3. oktober 1855 født en dreng Johan Henrich Ernst Sommer, døbt 10 dec. 1855. Forældrene var kleinsmed Henrich Sommer og hustru Christine Olesen, 27 år.
Faddere: Madam Christensen, Jfr. Hansen mfl.

3. Hans Pauli Sommer blev født i Skanderborg A, Nim H., Horsens, Vor Frelser, 1819-1829. opsl. 59. No. 6. Ægte. Født d. 2. feb. 1828, Hans Pauli Theodor, Skrædderfrimester Johan Henrich Ernst Somer og hustru Bodil Marie født Ravn, døbt onsdagen d. 13. feb. 1828.
Faddere: Smeden Peder Tydskes hustru og Jomfru Hansine Hansen, Snedker? G. Ericksen, Rebslager? Bergendahl, Galxxxxx Jochum B. Gorm.
Moderen introduceret onsdagen d. 9. april.

Hans Pauli Sommer blev gift med Edle Kirstine Juul og fik datteren Frederikke Caroline Johanne:
Horsens A, Nim H, Horsens, Vor Frelser opslag 91. No. 50. Ægte, født d. 22. maj 1853, Frederikke Caroline Johanne Sommer, døbt d. 3. juli 1853, datter af Hans Pauli Theodor Sommer og hstru Edle Kirstine Juul, 29 år.
Faddere: Enkemanden M. Sommer, Jomfru A. Nielsen, Smedefrimanden Kastrup, N. Nielsen fxxxxfxx B. Hansen. Hans Pauli Theodor Sommer født ca. 1827 antager jeg jvf. FT 1834 som værende søn af Johan Henrich Ernst Sommer og Bodil Marie Ravn.

4. Sophia Amalia Sommer blev født i Skanderborg A, Nim H., Horsens, Vor Frelser 1829 -1846, opsl. 78. Født d. 23. sept. 1829, døbt d. 16. okt. 1829, Sofie Amalie Sommer. Datter af Johan Henrich Ernst Somer og hustrue Bodile Maria Ravn. Flere faddere.
Hendes ægteskab 1854 og familie: Jørgen Thue Pedersen DIS har venligt tydet dette opslag: Skanderborg Amt, Gjern H, Hammel 1854-58. opsl. 139. Nr. 10. Gommen: Enkemand, Skovrider i Fuglsang, Jens Christensen, Søn af Christen Christensen i Leerberg, født sammesteds den 9de Marts 1794 Har været gift gift engang tilforn, 60 Aar gl. Bruden: Jomfru Sophie Amalie Sommer, en Datter af Skrædderfrimester Johan Henrik Ernst Sommer i Horsens, født sammesteds den 23de sept. 1829*, for Tiden Huusholderske hos Skovridder Christensen i Fuglsang. 25 Aar gl. Forlovere: Knud Mortensen Skovfoged i Damhuset, Peter Lindhardt Skovfoged ved gl. Dyrehave. Vielsesdagen: d. 23. sept. 1854. Vielsesstedet: I Hammel Kirke uden foreg. (foregaaende) Tillysning. iflg. Bevill(ing) 30te August 1854. Alm. Jævnf. register 302, N: 68 og 69. Anmærkninger: Brudgommen godtgjorde at have havt de naturlig Børnekopper. Bruden vacc. (vaccineret) d. 1ste Juli 1830 af Districtslæge Mikisch Horsens. Brudgommen foreviste Skiftebrev af 28. December 1846 af xxx Bxxx??

1860 Hammel: Sophie Amalie Sommer og skovrider Jens Christensen boede i Skanderborg, Gjern, Hammel, Voldby skoledistrikt, , 3, FT-1860:
Jens Christensen 67 Gift skovrider født i Laurberg
Sophie Amalie Sommer 31 Gift hans kone, født i Horsens
Sophie Amalie Sommer 7 Ugift plejebarn født i Horsens
Bolet Marie Kane [Ravn] 63 Enke husmoders moder født i Aarhus
Ane Marie Terkelsen 25 Ugift tj.folk født i Røgen
Jens Peter Jensen 19 Ugift tj.folk født i Sjelle

5. Magdalene Jensine Laugine Sommer blev født i Skanderborg A, Nim H., Horsens, Vor Frelser 1829 -1846, opsl. 66. No. 19. Ægte. Født d. 7. april 1832, hjemmedøbt d. 12. april 1832, Magdalene Jensine Laugine Sommer, datter af Skræderfrimester og Bastmager? Johan Henrich Ernst Sommer og hustru Bolette Marie født Ravn. Døbt Bededag d. 18. maj 1832.
Faddere: Ingen faddere nævnt.

Datteren døde imidlertid kort tid efter: Skanderborg A, Nim H., Horsens, Vor Frelser 1829 -1846, opsl. 240. Død d. 12. april 1832, begr. d. 17. april 1832, Magdalene Jensine Laugine Sommer, Skræderfrimester Sommers datter, 5 dg. (Begravelse nr. 24 i 1832.)

Bodil Marie Ravns forældre i Århus
Bodil Marie Ravn blev født omkring 1797.
Hendes forældre var Hans Ravn og Anne Dorthea Nøde, der ses i folketællingen for 1801: aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Medelgade, , 128, FT-1801,
Hans Ravn 37 Gift husbond musqueteer ved 1. Jyske Inf. Reg.
Anne Dorthea Nøde 37 Gift hans kone
Christian Peter Hansen 7 Ugift deres søn
Bodil Marie Hansdatter 4 Ugift deres datter
Anna Dorothea Hansdatter 2 Ugift deres datter
Andreas Jensen 28 Ugift logerende musqueter ved 1. Jyske Inf. Reg.
Johan Friderich Burmeister 32 Ugift logerende musqueter ved 1. Jyske Inf. Reg.

Århus 1834: Bodils mor må være død inden 1834:
Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Fiskergade, Nr 449, , 629, FT-1834,
Hans Ravn 71 Enkemand Skrædermester
Johanne Ravn 35 Ugift hans Datter
Bodil Marie Ravn 78 Ugift hans Søster
Hansine Mikkelsen 11 Ugift Daglejer Mikkelsens Datter aarhus, Hasle,

Århus 1840: Bodils far var stadig levende i 1840: Aarhus Købstad, Fiskergade, Aarhus Købstad, 457, FT-1840:
Hans Ravn 77 enke Bud ved kirken (?) og tillige broder
Johanne Ravn 38 ugift, hans datter

Johan Henrich Ernst Sommer død 1837
Han blev kun 43 år gammel og døde i Horsens:
Skanderborg, Horsens, Vor Frelser 1829-1846, opslag 226. No. 47. Død d. 7. september 1837, begravet d. 12. september 1837, Johan Henrich Ernst Sommer, Barber, 43 år gammel.

Horsens 1840
3 år efter hans død boede hans kone i Fugholm i Horsens og forsørgede sine to mindreårige børn ved syning:
Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Fugholm, Sted, 198 F2, FT-1840: Bolette Marie Sommer 42 Enke ernærer sig ved Syening
Hans Poul Th. Sommer 12 Ugift hendes Børn
Sophie Amalie Sommer 10 Ugift hendes Børn

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Horsens Vor Frelser Kirke. Foto: Wikipedia, Hubertus45
Horsens Vor Frelser Kirke
Se stort billede

Egebjergdalen mellem Horsens og Gedved på postkort fra o. 1910. Foto: Wikipedia
Horsens, Egebjergdal
Se stort billede


Fugholm gades vestre side  Foto 2010, Kirsten Ellekjær


Fugholm gades østre side
Foto 2010, Kirsten Ellekjær